Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 UCZ SWOJE DZIECI

Czego się uczymy na przykładzie pewnego przestępcy?

Czego się uczymy na przykładzie pewnego przestępcy?

Popatrz na ilustrację: ten przestępca właśnie słucha Jezusa. Bardzo żałuje wszystkich złych rzeczy, które zrobił. Poprosił Jezusa: „Pamiętaj o mnie, gdy się znajdziesz w swoim królestwie”. Jak widać na ilustracji, Jezus coś do niego mówi. Czy wiesz, co?  * Obiecuje mu: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju”.

Jak według ciebie będzie wyglądał ten raj? — Jeśli chcemy dokładnie to wiedzieć, pomówmy chwilę o dawnym raju, w którym Bóg umieścił pierwszego mężczyznę, Adama, i pierwszą kobietę, Ewę. Gdzie był tamten raj: w niebie czy na ziemi? 

Oczywiście na ziemi. Kiedy więc wyobrażamy sobie tego przestępcę w raju, powinniśmy wyobrażać go sobie na ziemi, która znowu stanie się rajem. Jak będzie wyglądał ten raj? — Zobaczmy, co mówi Biblia.

Gdy Jehowa Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, dał im na mieszkanie ziemski raj. Tamten raj został nazwany „ogrodem w Edenie”. Ależ w tym ogrodzie musiało być pięknie! Czy potrafisz to sobie wyobrazić? — Na pewno miejsce to było piękniejsze i przyjemniejsze niż wszystko, co dzisiaj znamy!

Jak myślisz, czy razem z tym skruszonym przestępcą będzie żył na ziemi również Jezus? — Nie, Jezus będzie Królem w niebie i stamtąd będzie panował nad rajską ziemią. A z przestępcą będzie w tym sensie, że przywróci mu życie i zadba, żeby zapewniono mu tutaj odpowiednią  opiekę. Ale dlaczego Jezus pozwoli żyć w raju komuś, kto popełniał przestępstwa? — Zastanówmy się nad tym.

To prawda, że człowiek ten miał na sumieniu bardzo złe rzeczy. Ale to samo można przecież powiedzieć o miliardach innych ludzi żyjących na ziemi. Często postępowali oni źle po prostu dlatego, że nikt ich nigdy nie uczył o Jehowie i Jego wymaganiach.

Nic dziwnego, że tacy ludzie — między innymi przestępca, który wisiał obok Jezusa na palu — zostaną wskrzeszeni w ziemskim raju. Będą wtedy mieli szansę poznać wymagania Jehowy i udowodnić, że Go kochają.

Czy wiesz, jak będą mogli to udowodnić? — Powinni robić to, czego oczekuje od nich Bóg. Pomyśl tylko, jak cudownie będzie się żyło w raju, gdzie wszyscy będą kochać Jehowę i siebie nawzajem!

^ ak. 3 Jeżeli po zdaniu występuje myślnik (—), to czytając ten artykuł z dzieckiem, zrób w tym miejscu pauzę i zachęć je do wyrażenia własnego zdania.