Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy zaufasz Bogu?

Czy zaufasz Bogu?

WYOBRAŹ sobie, że masz przyjaciela, którego bardzo podziwiasz. W pewnym momencie robi on coś, co trudno ci zrozumieć. Inni go za to krytykują i zarzucają mu złe pobudki — mówią, że jest okrutny. Czy szybko się z nimi zgodzisz, czy poczekasz, aż przyjaciel przedstawi swoją wersję wydarzeń? Jeśli jest nieobecny, to czy zdobędziesz się na cierpliwość, nie wyciągając pochopnych wniosków na jego niekorzyść?

Zanim ostatecznie ocenisz sytuację, zapewne zechcesz zebrać więcej informacji. Może też zaczniesz się zastanawiać: „Jak dobrze znam swojego przyjaciela i za co go podziwiam?”. A teraz pomyśl: Czy podobne zasady nie pomogłyby znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy Bóg jest okrutny?

Może nie rozumiesz niektórych działań Boga, może też dziwisz się, dlaczego dopuszcza On do pewnych rzeczy. Wokół nie brakuje ludzi, którzy oskarżają Go o okrucieństwo i którzy swój pogląd próbują narzucić innym. Czy będziesz rozstrzygać wątpliwości na korzyść Boga, a jednocześnie starać się zdobyć więcej informacji? Odpowiedź może zależeć od tego, jak dalece Go znasz. Przypomnij sobie także, ile dobrego od Niego zaznałeś.

Jeżeli twoje życie pełne jest kłopotów, może ci się nasuwać myśl, że Bóg wcale nie okazuje się twoim przyjacielem. Ale zastanów się przez chwilę: Czy trudności życiowe pochodzą od Boga? Czy nie jest On raczej Dawcą błogosławieństw? Jak już wspomniano, „władcą tego świata” jest Szatan, a nie Jehowa (Jana 12:31). Tak więc to Szatan jest odpowiedzialny za mnóstwo nieszczęść i krzywd w tym świecie. Chyba przyznasz też, że wiele problemów to skutek ludzkiej niedoskonałości albo przypadku.

Czy Bóg zsyła trudności życiowe, czy błogosławieństwa?

A co zawdzięczamy Bogu? Jak czytamy w Biblii, jest On „Twórcą nieba i ziemi”, ‛uczynił nas w sposób zdumiewający’ i ‛w Jego ręku jest nasz dech’ (Psalm 124:8; 139:14; Daniela 5:23). Na co to wszystko wskazuje?

Naszemu Stwórcy zawdzięczamy swoje istnienie (Dzieje 17:28). Życie, piękno otaczającego nas świata, cudowne uczucie miłości i przyjaźni, niezwykłe zmysły smaku, dotyku, słuchu i węchu — wszystko to są dary od Boga (Jakuba 1:17). Czy te błogosławieństwa nie dowodzą, że Jehowa jest dla nas jak przyjaciel zasługujący na szacunek i zaufanie?

Może jednak wciąż czujesz, że trudno ci zaufać Bogu. Niewykluczone, że jeszcze za mało Go znasz. Można to zrozumieć. W tej krótkiej serii artykułów nie sposób było się ustosunkować do wszystkich powodów, dla których ludzie zarzucają Bogu okrucieństwo. Ale czy nie warto zdobyć się na dodatkowy wysiłek i poszerzyć swoją wiedzę o Stwórcy? * Jesteśmy przekonani, że pozwoli ci to dojść do prawdy o Nim. A zatem czy Jehowa jest okrutny? Wręcz przeciwnie, „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8).

^ ak. 8 Na przykład dowiedz się więcej, dlaczego Bóg dopuszcza zło. Wyjaśnienia na ten temat można znaleźć w 11 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).