Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy możemy liczyć na przebaczenie grzechów?

Zyskanie uznania Bożego nie przekracza naszych możliwości

Według Biblii wszyscy ludzie są grzeszni. Skłonność do grzechu odziedziczyliśmy po pierwszym człowieku, Adamie. Dlatego nieraz robimy rzeczy, których później żałujemy. Syn Boży, Jezus Chrystus, zapłacił za nasze grzechy, oddając za nas życie. Złożona przez niego ofiara okupu umożliwia ich przebaczenie. To dar od Boga. Przeczytaj Rzymian 3:23, 24.

Ludzie, którzy popełnili bardzo poważne grzechy, zastanawiają się niekiedy, czy Bóg im przebaczy. W Jego Słowie mogą znaleźć pocieszające zapewnienie: „Krew Jezusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7). Jehowa Bóg jest gotowy wybaczyć nawet ciężkie grzechy, jeśli tylko ktoś szczerze ich żałuje. Przeczytaj Izajasza 1:18.

Co robić, żeby Bóg przebaczył nam grzechy?

Jeżeli chcemy, żeby Jehowa Bóg przebaczył nasze błędy, musimy nabywać o Nim wiedzy — zrozumieć Jego sposób postępowania, wskazówki oraz to, czego od nas wymaga (Jana 17:3). On chętnie wybacza tym, którzy okazują skruchę i starają się zmienić. Przeczytaj Dzieje 3:19.

Zyskanie uznania Bożego nie przekracza naszych możliwości. Jehowa rozumie nasze ograniczenia. Jest miłosierny i życzliwy. Czy nie zachęca cię to do pogłębiania wiedzy o tym, jak żyć, żeby Mu się podobać? Przeczytaj Psalm 103:13, 14.