Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Odpowiedzi na pytania biblijne

Odpowiedzi na pytania biblijne

Czy Biblię można zrozumieć?

Biblia, czyli Słowo Boże, przypomina list kochającego ojca do dzieci (2 Tymoteusza 3:16). Na kartach tej Księgi Bóg wyjaśnia, jakie ma wobec nas oczekiwania, dlaczego dopuszcza zło i co uczyni dla nas w przyszłości. Ale prawdy te są zniekształcane przez różnych ludzi, którzy zajmują się ich nauczaniem. W rezultacie upowszechnił się pogląd, że Biblii nie da się zrozumieć (Dzieje 20:29, 30).

Jehowa Bóg chce jednak, żebyśmy znali prawdę o Nim. Dlatego dał nam Księgę, którą możemy zrozumieć. Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:3, 4.

Co może ci pomóc w zrozumieniu Biblii?

Jehowa nie tylko dał nam Biblię, ale też ułatwił jej zrozumienie. W tym celu przysłał na ziemię swojego Syna (Łukasza 4:16-21). Jezus, aby pomóc swoim słuchaczom zrozumieć Pisma, objaśniał poszczególne wersety. Przeczytaj Łukasza 24:27, 32, 45.

Z myślą o kontynuowaniu tej działalności edukacyjnej Jezus założył zbór chrześcijański (Mateusza 28:19, 20). Obecnie prawdziwi naśladowcy Jezusa dalej pomagają innym zrozumieć, czego Biblia uczy o Bogu. Jeżeli chciałbyś lepiej ją poznać, Świadkowie Jehowy chętnie służą pomocą. Przeczytaj Dzieje 8:30, 31.