Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Satysfakcjonujące życie — Jezus pokazuje drogę

Satysfakcjonujące życie — Jezus pokazuje drogę

‛Chodźcie tak, jak on chodził’ (1 Jana 2:6).

JAK wykazano w poprzednim artykule, Jezus wiódł satysfakcjonujące życie. Komu więc zależy na tym samym, ten postąpi mądrze, gdy będzie go naśladował i słuchał jego rad.

Zgodnie z przytoczonym powyżej wersetem Jehowa Bóg otwarcie nas do tego zachęca. Aby ‛chodzić tak, jak chodził Jezus’, powinniśmy zharmonizować wszystkie swoje drogi z jego przykładem i naukami. Dzięki temu łatwiej nam będzie zyskać uznanie Boże i prowadzić bogate, treściwe życie.

Pomocne w tym mogą być zasady zawarte w naukach Jezusa — między innymi w słynnym Kazaniu na Górze. Omówmy kilka z nich i zobaczmy, jak można je zastosować.

ZASADA: „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej” (Mateusza 5:3).

JAK POMAGA TO PROWADZIĆ SATYSFAKCJONUJĄCE ŻYCIE:

Jezus wskazał, że ludzie mają naturalne potrzeby duchowe. Chcielibyśmy znać odpowiedzi na takie pytania, jak: Po co tu jesteśmy? Dlaczego na świecie jest tyle cierpień? Czy Bóg naprawdę się o nas troszczy? Czy istnieje życie po śmierci? Bez wiarygodnych wyjaśnień tych kwestii życie staje się jałową egzystencją. Jezus był świadomy, że wyjaśnienia te możemy znaleźć tylko w jednym źródle — w Słowie Bożym. W modlitwie do Ojca powiedział: „Twoje słowo jest prawdą” (Jana 17:17). Czy Biblia rzeczywiście pomaga zaspokoić potrzeby duchowe?

Z ŻYCIA WZIĘTE:

Jako czołowy wokalista popularnego zespołu, Esa był na najlepszej drodze do zostania gwiazdą rocka. Mimo to miał wrażenie, że czegoś mu brakuje. Opowiada: „Chociaż realizowałem się w zespole, to jednak tęskniłem do czegoś głębszego”. Po jakimś czasie zetknął się ze Świadkiem Jehowy. „Zasypałem go pytaniami” — kontynuuje. „Na podstawie Biblii udzielił mi logicznych odpowiedzi, które tak mnie zaciekawiły, że zgodziłem się z jego pomocą studiować tę Księgę”. To, czego Esa dowiedział się w trakcie studium, poruszyło jego serce i pobudziło go do oddania się Jehowie. „Dawniej jedynie dryfowałem od problemu do problemu, a dziś moje życie ma wartościowy cel” *.

ZASADA: „Szczęśliwi miłosierni” (Mateusza 5:7).

JAK POMAGA TO PROWADZIĆ SATYSFAKCJONUJĄCE ŻYCIE:

Osoba miłosierna okazuje innym współczucie i życzliwość. Właśnie tak Jezus odnosił się do potrzebujących. Powodowany głębokim współczuciem, chętnie niósł ulgę tym, którzy cierpieli (Mateusza 14:14; 20:30-34). Kiedy naśladujemy jego miłosierdzie, przysparza nam to szczęścia, a nasze życie nabiera wartości (Dzieje 20:35). Miłosierdzie możemy okazywać słowem i czynem, niosąc wsparcie ludziom, którzy go potrzebują. Czy autentyczne przykłady potwierdzają związek między miłosierdziem a szczęściem?

Maria i Carlos

Z ŻYCIA WZIĘTE:

Maria i jej mąż Carlos przejawiają miłosierdzie na co dzień. Owdowiały ojciec Marii od kilku lat przykuty jest do łóżka. Córka z mężem wzięli go do siebie i troszczą się o wszystkie jego potrzeby. Mają za sobą wiele nieprzespanych nocy i nagłych wyjazdów do szpitala spowodowanych cukrzycą ojca. Przyznają, że czasami są u kresu sił. Ale sprawdzają się na nich słowa Jezusa — zapewnianie ojcu  niezbędnej opieki daje im głęboką satysfakcję i przysparza szczęścia.

ZASADA: „Szczęśliwi pokojowo usposobieni” (Mateusza 5:9).

JAK POMAGA TO PROWADZIĆ SATYSFAKCJONUJĄCE ŻYCIE:

Grecki wyraz oddany tu jako „pokojowo usposobieni” dosłownie znaczy „czyniący pokój”. Jak taka aktywna postawa wzbogaca życie? Możemy na przykład cieszyć się lepszymi relacjami z drugimi. Warto więc trzymać się biblijnej rady: „Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi” (Rzymian 12:18). „Wszyscy ludzie” to nie tylko bliscy, ale też inni — nawet ci, którzy nie są naszymi współwyznawcami. Jak niektóre osoby przekonały się o prawdziwości omawianej zasady?

Nair

Z ŻYCIA WZIĘTE:

Nair od lat znosi — zwłaszcza w rodzinie — liczne trudności, które wystawiają na próbę jej pokojowe usposobienie. Ponieważ jakieś 15 lat temu porzucił ją mąż, Nair musiała sama zająć się wychowywaniem dzieci. Jeden z synów, który uzależnił się od narkotyków, często tracił nad sobą kontrolę i groził matce i siostrze. Nair jest przekonana, że sił do zachowywania spokoju nawet w tak niesprzyjających okolicznościach dodawało jej poznawanie zasad biblijnych. Stara się nie kłócić i nie walczyć o pewne sprawy. Jest dla drugich życzliwa, pełna współczucia i zrozumienia (Efezjan 4:31, 32). Uważa, że to właśnie wypracowywanie pokojowego usposobienia pozwala jej utrzymywać możliwie najlepsze relacje rodzinne i kontakty z innymi.

WYBIEGANIE MYŚLĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki stosowaniu się do mądrych rad Jezusa możemy cieszyć się życiem. Ale żeby było ono naprawdę satysfakcjonujące, musimy też wiedzieć, jakie rysują się przed nami widoki na przyszłość. No bo jak tu być zadowolonym, mając w perspektywie starość, choroby i śmierć? A przecież w tym świecie nie można się spodziewać niczego innego.

Możemy jednak nabrać otuchy. Ludziom, którzy starają się ‛chodzić tak, jak chodził Jezus’, Jehowa przyrzeka niezliczone błogosławieństwa. Obiecuje, że wkrótce zaprowadzi tutaj sprawiedliwy nowy świat, w którym Jego wierni słudzy będą prowadzić życie zgodne z pierwotnym zamierzeniem — życie wieczne w doskonałym zdrowiu. W Biblii czytamy: „Oto namiot Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

Spełnienia tej obietnicy z radością wyczekuje 84-letnia Maria wspomniana w pierwszym artykule z tej serii. A ty? Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o „rzeczywistym życiu”, którym będzie się można rozkoszować pod panowaniem Królestwa Bożego? (1 Tymoteusza 6:19). Jeśli tak, to skontaktuj się z miejscowymi Świadkami Jehowy albo napisz do wydawców tego czasopisma *.

^ ak. 18 W tematycznym poznawaniu Pisma Świętego może pomóc podręcznik Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).