Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Poznawaj Słowo Boże

Czy Bóg ustanowi rząd światowy?

Czy Bóg ustanowi rząd światowy?

Być może zadawałeś już sobie kiedyś takie pytania, jak te zamieszczone poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością ci w tym pomogą.

1. Dlaczego ludzkość potrzebuje rządu światowego?

Współczesne problemy często mają wymiar globalny. W niektórych krajach przeważająca część społeczeństwa to osoby biedne i uciśnione. W innych wielu ludzi ma więcej, niż w gruncie rzeczy potrzebuje. Jedynie rząd o zasięgu światowym mógłby sprawiedliwie rozdzielić ziemskie zasoby. Przeczytaj Kaznodziei 4:1; 8:9.

2. Komu można by powierzyć władzę nad światem?

Koncepcja, by rządy nad światem powierzyć jakiejś jednostce, nie cieszy się popularnością, ponieważ żaden mężczyzna ani żadna kobieta nie jest w stanie dobrze wywiązać się z tego zadania. Nie ma też nikogo, kto zyskałby akceptację wszystkich ludzi. Poza tym którego człowieka władza nie zdemoralizuje? Myśl o tym, że cała ludzkość byłaby zależna od jednego tyrana, jest po prostu przerażająca. Przeczytaj Przysłów 29:2 i Jeremiasza 10:23.

Na władcę ludzkości, którego panowanie ‛nie będzie miało końca’, Jehowa Bóg wybrał swojego Syna, Jezusa (Łukasza 1:32, 33). Jezus przyszedł na ziemię i zdobył tu cenne doświadczenie. Uzdrawiał chorych, uczył złaknionych prawdy, chętnie poświęcał czas dzieciom (Marka 1:40-42; 6:34; 10:13-16). To idealny Władca. Przeczytaj Jana 1:14.

 3. Czy idea rządu światowego naprawdę jest możliwa do zrealizowania?

Bóg postanowił, że Jego Syn będzie sprawował rządy nad ziemią z nieba (Daniela 7:13, 14). Podobnie jak człowieczy przywódca nie musi być fizycznie obecny w każdym mieście podległym jego władzy, tak Jezus nie musi przebywać na ziemi, by móc rządzić ludzkością. Przeczytaj Mateusza 8:5-9, 13.

Czy każdy uzna władzę Jezusa? Nie. Poprą go tylko osoby miłujące dobro. Ludzi, którzy odrzucą tego życzliwego i sprawiedliwego Władcę, Jehowa usunie z ziemi. Przeczytaj Mateusza 25:31-33, 46.

4. Czego dokona Jezus jako Władca świata?

Tak jak pasterz zgromadza owce, tak samo Jezus już teraz zgromadza potulnych ludzi ze wszystkich narodów i uczy ich naśladować Boga w okazywaniu miłości (Jana 10:16; 13:34). Takie osoby stają się gorliwymi rzecznikami Jezusa i jego panowania (Psalm 72:8; Mateusza 4:19, 20). Na całym świecie jednym głosem oznajmiają, że już został on Królem. Przeczytaj Mateusza 24:14.

Jezus wkrótce użyje swojej mocy, by uwolnić ludzkość od nieudolnych rządów. Do swojego rządu powołał niektórych ze swych lojalnych naśladowców — będą oni razem z nim panować nad ziemią z nieba (Daniela 2:44; 7:27). Jezus ze współkrólami zadba o to, żeby wszyscy mieszkańcy ziemi poznali Jehowę i żeby nasza planeta przypominała raj utracony na początku dziejów ludzkości. Przeczytaj Izajasza 11:3, 9 i Mateusza 19:28.