Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Zbliż się do Boga

„Czego Jehowa wymaga od ciebie?”

„Czego Jehowa wymaga od ciebie?”

CZEGO Jehowa oczekuje od swych sług? Czy wymaga od nas doskonałości, co z góry stawiałoby nas, niedoskonałych ludzi, na straconej pozycji? A może oczekuje od nas tego, co jest w zasięgu naszych możliwości? Jeśli chcemy, żeby służba dla Boga sprawiała nam radość, koniecznie musimy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Zobaczmy, co o Jego wymaganiach można przeczytać w Księdze Micheasza 6:8.

„On ci powiedział, (...) co jest dobre”. Nie musimy zgadywać, jakie Bóg ma wobec nas oczekiwania — jasno przedstawił je w Biblii. Wszystko, czego On sobie życzy, „jest dobre”. I nie może być inaczej. Przecież jest miłością i zależy Mu na naszej pomyślności (1 Jana 4:8; 5:3). Gdy przestrzegamy Jego wymagań, nie tylko sprawiamy Mu zadowolenie, ale też sami odnosimy z tego pożytek (Powtórzonego Prawa 10:12, 13).

„Czego Jehowa wymaga od ciebie?” Czy Bóg w ogóle ma prawo stawiać nam wymagania? Oczywiście! Ponieważ jest naszym Twórcą i Życiodawcą, jesteśmy winni Mu posłuszeństwo (Psalm 36:9). Micheasz ujmuje Jego wymagania w trzech punktach. Pierwsze dwa dotyczą przede wszystkim relacji międzyludzkich, a trzeci — więzi z Bogiem.

‛Czyń zadość sprawiedliwości’. Jak czytamy w pewnym dziele, hebrajskie słowo tłumaczone na „sprawiedliwość” odnosi się do „prawości w stosunkach społecznych”. Bóg pragnie, żebyśmy traktowali innych w sposób prawy i szlachetny, kierując się przy tym Jego normami. ‛Czynimy zadość sprawiedliwości’, gdy w kontaktach z drugimi zdobywamy się na przykład na bezstronność i uczciwość (Kapłańska 19:15; Izajasza 1:17; Hebrajczyków 13:18). Jeżeli jesteśmy wobec ludzi sprawiedliwi, mogą się nam odwzajemnić tym samym (Mateusza 7:12).

‛Miłuj życzliwość’. Bóg oczekuje, że będziemy nie tylko przejawiali życzliwość, ale wręcz ją miłowali. Hebrajski wyraz oddany tu jako „życzliwość” (chésed) można też przetłumaczyć na „lojalną życzliwość” lub „lojalną miłość”. Pewien biblista wyjaśnił: „Słowa ‚miłość’, ‚miłosierdzie’ i ‚życzliwość’ nie są najtrafniejszymi tłumaczeniami wyrazu chésed; nie oznacza on odrębnie którejś z tych cnót, lecz wszystkie razem”. Jeśli miłujemy życzliwość, okazujemy ją chętnie — pomaganie osobom w potrzebie sprawia nam przyjemność. Odczuwamy szczęście płynące z dawania (Dzieje 20:35).

‛Bądź skromny, chodząc ze swoim Bogiem’. W sensie przenośnym czasownik „chodzić” odnosi się w Biblii do postępowania w określony sposób. ‛Chodzimy z Bogiem’, gdy podążamy drogą życiową, którą On zalecił w swoim Słowie. Jednak musimy być przy tym skromni. Jak to rozumieć? Kiedy jesteśmy skromni w relacjach z Bogiem, obiektywnie oceniamy swoją pozycję w Jego oczach i uznajemy swoje ograniczenia. A zatem ‛skromne chodzenie z Bogiem’ oznacza realistyczny stosunek do Jego wymagań oraz swoich możliwości.

Jak to dobrze, że Jehowa nigdy nie stawia nam wygórowanych wymagań! Cieszy się, widząc nasze szczere wysiłki (Kolosan 3:23). Rozumie nasze ograniczenia (Psalm 103:14). Kiedy my również uczymy się je akceptować, znajdujemy radość w służbie dla Boga. Czy nie chciałbyś się dowiedzieć, jak zacząć ‛chodzić z Bogiem’? Jeżeli obierzesz taką drogę życiową, On ci obficie pobłogosławi (Przysłów 10:22).

Fragment Biblii do przeczytania w listopadzie:

Joela 1 do Micheasza 7