Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Poznawaj Słowo Boże

Czym będzie Dzień Sądu?

Czym będzie Dzień Sądu?

Być może zadawałeś już sobie kiedyś takie pytania, jak te zamieszczone poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością ci w tym pomogą.

1. Co będzie oznaczać Dzień Sądu?

Wiele osób wyobraża sobie Dzień Sądu tak, jak to ukazano na ilustracji po prawej — dusze milionów ludzi stają przed tronem Bożym i są sądzone według swoich uczynków; jedne idą do nieba, a inne trafiają do piekła, gdzie będą cierpieć wieczne męki. Jednak Biblia przedstawia Dzień Sądu inaczej. Wyjawia, że jego celem jest przywrócenie na ziemi sprawiedliwości (Psalm 96:13). Rolę Sędziego, który tego dokona, Bóg powierzył Jezusowi. Przeczytaj Izajasza 11:1-5 i Dzieje 17:31.

2. Jak w Dniu Sądu zostanie przywrócona sprawiedliwość?

Kiedy pierwszy człowiek, Adam, rozmyślnie zbuntował się przeciw Bogu, sprowadził grzech, cierpienia i śmierć na całe swoje potomstwo (Rzymian 5:12). Jezus położy kres tej niesprawiedliwości, wzbudzając z martwych miliardy ludzi. Jak podaje Księga Objawienia, nastąpi to podczas jego rządów mających trwać tysiąc lat. Przeczytaj Objawienie 20:4, 11, 12.

Wskrzeszeni zostaną poddani osądowi, ale nie na podstawie tego, co czynili przed śmiercią (Rzymian 6:7). Podstawą osądu będzie postępowanie, jakie obiorą po otwarciu „zwojów” wspomnianych w 20 rozdziale Księgi Objawienia. Wśród tych, którzy zostaną wzbudzeni do życia i otrzymają możliwość uczenia się o Bogu, znajdą się „zarówno prawi, jak i nieprawi”. Przeczytaj Dzieje 24:15.

 3. Co dobrego przyniesie Dzień Sądu?

Ludzie, którzy wcześniej nie mieli szansy poznać Jehowy Boga i Mu służyć, będą mogli się zmienić i zacząć postępować właściwie. Jeśli tak zrobią, ich zmartwychwstanie okaże się „zmartwychwstaniem życia”. Niestety, niektórzy nie zechcą dostosować się do praw Jehowy. Ich zmartwychwstanie okaże się „zmartwychwstaniem sądu”. Przeczytaj Jana 5:28, 29 i Izajasza 26:10; 65:20.

W trakcie tysiącletniego Dnia Sądu Jehowa uczyni dla posłusznych Mu ludzi coś zachwycającego — doprowadzi ich do doskonałości, jaką cieszyli się nasi prarodzice (1 Koryntian 15:24-28). Potem nastąpi ostateczna próba. Szatan Diabeł, który przez tysiąc lat przebywał w otchłani, zostanie wypuszczony i znowu podejmie starania, by odciągnąć ludzi od Boga. Ci, którzy mu nie ulegną, zostaną nagrodzeni życiem wiecznym na ziemi. Przeczytaj Izajasza 25:8 i Objawienie 20:7-9.

4. Jaki inny dzień sądu przyniesie ludzkości pożytek?

W Biblii wyrażenie „dzień sądu” odnosi się też do zagłady obecnego systemu rzeczy. Dzień ten nadejdzie tak niespodziewanie jak potop, w którym za czasów Noego zginęli wszyscy niegodziwcy. Gdy bezbożnych dosięgnie zagłada, ludzie żyjący na ziemi będą tworzyć nowe społeczeństwo — społeczeństwo, o którym Biblia mówi, że ‛w nim ma mieszkać prawość’. Przeczytaj 2 Piotra 3:6, 7, 13.