Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Źródło niezawodnych proroctw

Źródło niezawodnych proroctw

„Nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg” (JOZUEGO 23:14).

CO WYRÓŻNIA BIBLIĘ? Starożytne wyrocznie zazwyczaj wygłaszały przepowiednie, które były wieloznaczne i zawodne. Bardzo podobne są dzisiejsze horoskopy. Z kolei futurologia, która analizuje obecne trendy i na tej podstawie prognozuje przyszłość, rzadko podejmuje próby przewidywania konkretnych zdarzeń z kilkusetletnim wyprzedzeniem. Tymczasem proroctwa biblijne są szczegółowe i zawsze się spełniają, nawet jeśli ‛od dawna oznajmiały to, czego jeszcze nie uczyniono’ (Izajasza 46:10).

PRZYKŁAD: W VI wieku p.n.e. prorok Daniel ujrzał wizję, która zapowiadała błyskawiczny podbój Medo-Persji przez Grecję. Proroctwo to mówiło też, że gdy tylko zwycięski król grecki umocni swą pozycję, ‛zostanie złamany’. Co miało nastąpić potem? Daniel napisał: „Z jego narodu powstaną cztery królestwa, lecz nie z jego mocą” (Daniela 8:5-8, 20-22).

CO MÓWI HISTORIA? Ponad dwa stulecia po czasach Daniela królem Grecji został Aleksander Wielki. W ciągu dziesięciu lat pokonał mocarstwo medo-perskie i rozciągnął panowanie Grecji aż po rzekę Indus (dzisiejszy Pakistan). To pasmo zwycięstw przerwała nagła śmierć 32-letniego władcy. Jego imperium się rozpadło, a przypieczętowała to bitwa w pobliżu Ipsos w Azji Mniejszej. Rozległe tereny podbite przez Aleksandra podzielili między siebie czterej zwycięscy wodzowie. Jednak żaden z nich nie dorównał mu potęgą.

CO O TYM SĄDZISZ? Czy istnieje jakakolwiek inna książka, która by zawierała tak szczegółowe i jednocześnie tak niezawodne proroctwa? Czy Biblia nie jest pod tym względem wyjątkowa?

„Proroctwa biblijne są (...) tak liczne, że prawdopodobieństwo przypadkowego ich spełnienia jest właściwie bliskie zeru” (IRWIN H. LINTON, A LAWYER EXAMINES THE BIBLE).