Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak chrześcijańskie orędzie oddziałuje na społeczeństwo?

Jak chrześcijańskie orędzie oddziałuje na społeczeństwo?

W POPRZEDNICH artykułach wykazaliśmy, dlaczego prawdziwi chrześcijanie stronią od polityki. Jak jednak mogą dowodzić, że leży im na sercu dobro społeczeństwa, w którym żyją? Jednym ze sposobów jest stosowanie się do polecenia Jezusa: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem” (Mateusza 28:19, 20).

Istnieje związek między spełnianiem nakazu Jezusa, by ‛czynić uczniów’, a stosowaniem się do jego zalecenia, by być dla świata niczym sól i światło (Mateusza 5:13, 14). Na czym polega ten związek? I jak takie działania mogą wpływać na ludzi?

Orędzie Chrystusa zapewnia ochronę i oświecenie

Sól ma właściwości konserwujące. Chroni przed zepsuciem. Analogicznie orędzie, które Jezus kazał swym naśladowcom nieść do ludzi ze wszystkich narodów, ma zbawienny wpływ. Ci, którzy przyjmują nauki Jezusa i wprowadzają je w życie, mogą się uchronić przed wszechobecnym dziś zepsuciem moralnym. Jak to się dzieje? Uczą się stronić od postępowania zagrażającego zdrowiu, na przykład od palenia, a rozwijają takie przymioty, jak miłość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, życzliwość i dobroć (Galatów 5:22, 23). Dzięki nim stają się wartościowymi obywatelami. Chrześcijanie, którzy dzielą się tym zbawiennym orędziem z bliźnimi, wnoszą cenny wkład do społeczeństwa.

A co możemy powiedzieć o symbolicznym świetle? Jak księżyc odbija światło słońca, tak naśladowcy Chrystusa odbijają „światło” pochodzące od Jehowy Boga. Stanowią niejako zwierciadła, gdy głoszą orędzie zapewniające oświecenie i obfitują w dobre uczynki (1 Piotra 2:12).

Jezus jeszcze dobitniej wskazał na podobieństwo między byciem światłem a byciem jego uczniem, gdy powiedział: „Lampę zapala się i stawia nie pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Podobnie niech wasze światło świeci przed ludźmi”. Lampa świecąca na świeczniku jest wyraźnie widoczna dla wszystkich wokół. Podobnie działalność kaznodziejska i inne szlachetne uczynki prawdziwych chrześcijan powinny być wyraźnie widoczne dla otoczenia. W jakim celu? Jezus wyjaśnił, że ci, którzy dostrzegą owe szlachetne uczynki, będą wychwalali nie chrześcijan, ale Boga (Mateusza 5:14-16).

Odpowiedzialność spoczywająca na wszystkich

Gdy Jezus powiedział „wy jesteście światłem świata” oraz „niech wasze światło świeci”, zwrócił się do wszystkich swych uczniów. Jego słów nie zdołałaby spełnić garstka osób rozproszonych po różnych religiach. Przeciwnie, wszyscy prawdziwi chrześcijanie mieli być „światłem”. Z górą siedem milionów Świadków Jehowy, żyjących w przeszło 235 krajach, uznaje, że obowiązkiem każdego z nich jest odwiedzanie sąsiadów i dzielenie się orędziem, które Jezus kazał rozgłaszać swym naśladowcom.

Co jest tematem tego orędzia? Gdy Jezus powierzał swym naśladowcom dzieło ewangelizacji, nie kazał im głosić o reformach socjalnych lub politycznych, o sojuszu kościoła z państwem ani jakiejkolwiek innej świeckiej ideologii. Przepowiedział natomiast: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom” (Mateusza 24:14). Dlatego zgodnie z jego poleceniem prawdziwi chrześcijanie wciąż głoszą dziś bliźnim o Królestwie Bożym — jedynym rządzie zdolnym usunąć niegodziwy system Szatana i utworzyć sprawiedliwy nowy świat.

Czytając sprawozdania ewangeliczne, możemy dostrzec w służbie Jezusa dwa wyróżniające się elementy, które obecnie mają wpływ na postępowanie prawdziwych chrześcijan. Omówimy je w kolejnym artykule.

[Napis na stronie 8]

Pod jakim względem chrześcijańskie orędzie przypomina sól?

[Napis na stronie 9]

Pod jakim względem chrześcijańskie orędzie przypomina lampę w ciemnym miejscu?