Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Poznawaj Słowo Boże

Czy to wszystko jedno, jaką religię wyznajemy?

Czy to wszystko jedno, jaką religię wyznajemy?

Być może zadawałeś już sobie kiedyś takie pytania, jak te zamieszczone poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością ci w tym pomogą.

1. Czy każda religia jest dobra?

W każdej religii można spotkać ludzi, którzy szczerze pragną podobać się Bogu. On to dostrzega i interesuje się ich losem. Jednak religia bywa wykorzystywana do złych celów. W przeszłości przywódcy religijni posuwali się nawet do torturowania swych oponentów (2 Koryntian 4:3, 4; 11:13-15). Obecnie, jak donoszą media, niektórzy duchowni podżegają do ataków terrorystycznych, popierają wojny i dopuszczają się nadużyć seksualnych na dzieciach. Przeczytaj Mateusza 24:3-5, 11, 12.

Z Biblii wyraźnie wynika, że nie wszystkie religie są dobre. Religie, które nie uczą prawdy o Bogu, są fałszywe. Tymczasem Jehowa Bóg pragnie, żebyśmy znali prawdę o Nim. Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:3-5.

2. Co się stanie z fałszywymi religiami?

Bóg nie chce, żeby ludzie byli oszukiwani przez religie, które utrzymują, że Mu służą, ale rażąco wypaczają Jego obraz. Religie te w gruncie rzeczy żyją w „przyjaźni ze światem” podległym władzy Szatana Diabła (Jakuba 4:4; 1 Jana 5:19). Są bardziej lojalne wobec ludzkich rządów niż wobec Boga. W Biblii przyrównano je do prostytutki i nazwano „Babilonem Wielkim” — od starożytnego miasta Babilon, które po ogólnoziemskim potopie stało się kolebką religii fałszywej. Na systemy religijne, które zwodzą ludzi i nakładają na nich uciążliwe brzemiona, Bóg niebawem sprowadzi nagłą zagładę. Przeczytaj Objawienie 17:1, 2, 5, 17; 18:8, 23, 24.

3. Jakiej ulgi doświadczą ludzie na całej ziemi?

Nadchodząca zagłada fałszywych religii przyniesie ludziom wytchnienie. Uwolni ich od dokuczliwych brzemion. Religie te już nigdy nie będą wprowadzać nikogo w błąd ani wywoływać podziałów. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą zgodnie wielbić jedynego prawdziwego Boga. Przeczytaj Izajasza 11:9 i Objawienie 18:20, 21; 21:3, 4.

4. Co powinni zrobić ludzie pragnący podobać się Bogu?

A co ze szczerymi ludźmi rozproszonymi dziś wśród religii fałszywych tego świata? Bóg o nich pamięta. Poucza ich i kieruje do religii prawdziwej. Przeczytaj Micheasza 4:2, 5.

Takie osoby mogą być pewne, że Jehowa chętnie je przyjmie. Gdy ktoś zaczyna Mu służyć, co prawda może spotkać się z dezaprobatą przyjaciół i krewnych, ale z drugiej strony wiele zyskuje — zyskuje przyjaźń z Bogiem, kochającą się rodzinę duchową oraz widoki na życie wieczne. Przeczytaj Marka 10:29, 30 i 2 Koryntian 6:17, 18.

Więcej informacji można znaleźć w 15 i 16 rozdziale tej książki (Czego naprawdę uczy Biblia?), wydanej przez Świadków Jehowy.

[Prawa własności do ilustracji, strona 16]

The Complete Encyclopedia of Illustration/​J. G. Heck