Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Człowiek bogobojny i odpowiedzialny obywatel — jak być jednym i drugim

Człowiek bogobojny i odpowiedzialny obywatel — jak być jednym i drugim

JAKIE dwa elementy cechowały służbę Jezusa? Po pierwsze, Jezus starał się zmieniać serca poszczególnych osób, a nie instytucje polityczne. Zauważmy na przykład, co podkreślił w Kazaniu na Górze. Tuż przed wzmianką, iż jego słuchacze mają być niczym sól i światło, powiedział, że prawdziwego szczęścia zaznają ludzie „świadomi swej potrzeby duchowej”. Dodał też: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni (...). Szczęśliwi, którzy są czystego serca (...). Szczęśliwi pokojowo usposobieni” (Mateusza 5:1-11). Swym naśladowcom pomagał zrozumieć, jak ważne jest dostosowanie myśli i uczuć do Bożych norm dobra i zła oraz służenie Bogu całym sercem.

Po drugie, gdy Jezus widział ludzkie cierpienie, współczucie dla bliźnich pobudzało go do ulżenia ich niedoli. Mimo to swoim celem nie uczynił wyeliminowania wszystkich cierpień (Mateusza 20:30-34). Leczył chorych, ale choroby dalej były czymś powszechnym (Łukasza 6:17-19). Przynosił ulgę uciśnionym, jednak niesprawiedliwość wciąż przysparzała udręk. Karmił głodnych, lecz klęski głodu nieustannie trapiły ludzkość (Marka 6:41-44).

Zmienianie serc i łagodzenie cierpień

Dlaczego Jezus koncentrował się na zmienianiu serc, a nie instytucji, oraz na łagodzeniu cierpień, a nie ich eliminowaniu? Wiedział, że Bóg postanowił za sprawą swego Królestwa położyć w przyszłości kres wszystkim ludzkim rządom i usunąć wszelkie przyczyny udręk (Łukasza 4:43; 8:1). Kiedy więc któregoś razu uczniowie zachęcali go, by poświęcił więcej czasu na leczenie chorych, odrzekł: „Chodźmy gdzie indziej, do pobliskich osad wiejskich, żebym i tam mógł głosić, bo w tym celu wyszedłem” (Marka 1:32-38). Chociaż Jezus wielu osobom przynosił ulgę pod względem fizycznym, to pierwszeństwo dawał głoszeniu i nauczaniu słowa Bożego.

Wzorem Jezusa Świadkowie Jehowy prowadzą dziś działalność ewangelizacyjną. Oczywiście są gotowi łagodzić cierpienia, udzielając praktycznej pomocy osobom w potrzebie. Ale nie obierają sobie za cel wyeliminowania niesprawiedliwości na świecie. Wierzą, że to Królestwo Boże usunie przyczyny wszystkich nieszczęść (Mateusza 6:10). Podobnie jak Jezus, pragną zmieniać serca, a nie instytucje polityczne. Takie podejście jest sensowne, ponieważ główne problemy ludzkości mają podłoże nie polityczne, lecz moralne.

Odpowiedzialni obywatele

Świadkowie Jehowy uważają też, że mają chrześcijański obowiązek być dobrymi obywatelami. Dlatego władzom państwowym okazują szacunek i respekt. W swoich publikacjach i podczas służby kaznodziejskiej zachęcają bliźnich do przestrzegania prawa. Gdy jednak władze oczekują czegoś, co stoi w jawnej sprzeczności z przykazaniami Bożymi, Świadkowie odmawiają spełnienia takich żądań. Są „bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom” (Dzieje 5:29; Rzymian 13:1-7).

Ponadto Świadkowie odwiedzają wszystkich ludzi mieszkających w ich okolicy i proponują im bezpłatne poznawanie Biblii. Dzięki tej działalności wychowawczej udało się zmienić miliony serc. Co roku setki tysięcy ludzi korzysta z ich pomocy i przezwycięża takie wyniszczające praktyki, jak palenie, upijanie się, zażywanie narkotyków, uprawianie hazardu czy rozwiązłość. Osoby te stają się odpowiedzialnymi moralnie obywatelami, ponieważ uczą się stosować w życiu zasady biblijne (zobacz artykuł „Biblia pomaga zmienić życie” na stronie 18 niniejszego czasopisma).

Biblijna edukacja pomaga też członkom rodziny pogłębiać wzajemny szacunek i usprawniać wymianę myśli — między małżonkami, między rodzicami a dziećmi oraz między samymi dziećmi. W ten sposób umacniają się więzi rodzinne. A silniejsze rodziny to silniejsze społeczeństwa.

Co sądzisz po zapoznaniu się z tymi artykułami? Czy Biblia pochwala tych, którzy łączą religię z polityką? Nasuwa się jednoznaczny wniosek, że nie. Ale czy prawdziwi chrześcijanie nie powinni być odpowiedzialnymi obywatelami? Oczywiście, że powinni. Jak o to zabiegać? Stosując się do zalecenia Jezusa, by być dla świata jak sól i światło.

Osoby starające się stosować do tych praktycznych wskazówek Chrystusa przysparzają korzyści sobie i swoim rodzinom, a i społeczeństwu, którego są częścią. Miejscowi Świadkowie Jehowy z chęcią udzielą ci dokładniejszych informacji na temat biblijnej działalności wychowawczej, prowadzonej w twojej okolicy *.

[Przypis]

^ ak. 12 Ze Świadkami Jehowy możesz się też skontaktować za pośrednictwem strony www.watchtower.org/p

[Napis na stronie 10]

Jezus starał się zmieniać serca, a nie instytucje polityczne

[Napis na stronie 11]

Świadkowie Jehowy uważają, że mają obowiązek być dobrymi obywatelami