Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Czytelnicy pytają...

Czy Bóg jest wszędzie?

Czy Bóg jest wszędzie?

Wiele religii głosi, że Bóg jest wszechobecny, czyli w tym samym czasie przebywa wszędzie. Na przykład pewna encyklopedia katolicka podaje, że Bóg „jest we wszystkim, co istnieje — w każdym miejscu i każdej rzeczy” (New Catholic Encyclopedia). Z kolei John Wesley, założyciel Kościoła metodystycznego, w swoim kazaniu „O wszechobecności Boga” napisał: „Ani w świecie materialnym, ani poza nim nie ma takiego miejsca, w którym nie byłoby Boga”.

A czego uczy Biblia? Czy Bóg faktycznie jest wszechobecny, to znaczy znajduje się jednocześnie w każdym miejscu w niebie i na ziemi, a nawet w każdym z nas?

Biblia mówi, że Jehowa Bóg mieszka w niebie. Król Salomon błagał Boga: „Racz wysłuchać z niebios, twego ustalonego miejsca zamieszkania” (1 Królów 8:43). A Jezus Chrystus, gdy podawał swym naśladowcom modlitwę wzorcową, polecił im zwracać się do Jehowy słowami: „Nasz Ojcze w niebiosach” (Mateusza 6:9). Po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił „do samego nieba, żeby się teraz na naszą rzecz ukazywać przed osobą Boga” (Hebrajczyków 9:24).

Wersety te wyraźnie więc wskazują, że Jehowa nie przebywa wszędzie, tylko w niebie. Oczywiście określenia „niebiosa” czy „niebo” występujące w zacytowanych fragmentach nie odnoszą się do atmosfery ziemskiej ani do bezkresnej przestrzeni kosmicznej. Przecież fizyczne niebiosa ‛nie mogą pomieścić’ Stwórcy wszechświata (1 Królów 8:27). Biblia informuje, że „Bóg jest Duchem” (Jana 4:24). Mieszka w dziedzinie duchowej, całkowicie odmiennej i niezależnej od świata fizycznego (1 Koryntian 15:44).

A co z fragmentami Biblii, które zdają się sugerować, że Bóg jest obecny wszędzie? Na przykład w Psalmie 139:7-10 Dawid powiedział do Boga: „Dokądże pójdę od twego ducha i dokądże ucieknę od twego oblicza? Choćbym wstąpił do nieba, byłbyś tam, a choćbym rozpostarł swe posłanie w Szeolu, oto byłbyś i tam. Gdybym wziął skrzydła brzasku, aby zamieszkać na najdalszym morzu, również tam prowadziłaby mnie twa ręka”. Czy słowa te nie wskazują, że Bóg przebywa w każdym z wymienionych miejsc?

Zauważmy, że Dawid najpierw spytał: „Dokądże pójdę od twego ducha *?”. Mając do dyspozycji swego świętego ducha, Jehowa wcale nie musi być obecny w miejscu, w którym chce coś zobaczyć albo wykonać. Zilustrujmy to przykładem. Naukowcy badają powierzchnię Marsa, odległego od Ziemi o miliony kilometrów. Czy muszą tam polecieć osobiście? Nie. Wysyłają sondy, a potem dokładnie analizują dostarczone przez nie zdjęcia i inne dane.

Podobnie Jehowa Bóg nie jest wszechobecny, a mimo to dobrze wie, co się dzieje w każdym zakątku wszechświata. W Słowie Bożym czytamy: „Nie ma stworzenia, które by było niewidoczne dla Jego wzroku” (Hebrajczyków 4:13). A zatem potężna czynna siła Jehowy, Jego święty duch, może dotrzeć wszędzie. Dzięki temu Bóg widzi wszystko i realizuje swe zamierzenie, przebywając w swoim „świętym mieszkaniu”, w niebie (Powtórzonego Prawa 26:15).

^ ak. 8 Hebrajski wyraz przetłumaczony tu na „duch” odnosi się do czynnej siły, której Bóg używa, by realizować swoje zamierzenie.