Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Poznawaj Słowo Boże

Jak rozpoznać religię prawdziwą?

Jak rozpoznać religię prawdziwą?

Być może zadawałeś już sobie kiedyś takie pytania, jak te zamieszczone poniżej. Ten artykuł pokaże ci, jak mógłbyś znaleźć na nie odpowiedź w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością ci w tym pomogą.

1. Czy istnieje tylko jedna religia prawdziwa?

Jezus założył tylko jedną religię, religię prawdziwą. Przyrównał ją do drogi prowadzącej do życia i powiedział, że „niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:14). Bóg uznaje wyłącznie taki sposób oddawania Mu czci, który jest oparty na prawdzie zawartej w Jego Słowie. Wszyscy wyznawcy religii prawdziwej są zjednoczeni w „jednej wierze”. Przeczytaj Jana 4:23, 24; 14:6 i Efezjan 4:4, 5.

2. Dlaczego jest tyle religii, które podają się za chrześcijańskie?

Zgodnie z zapowiedzią Jezusa z czasem pojawili się fałszywi prorocy udający „owce”, lecz działający jak „drapieżne wilki” (Mateusza 7:13-15, 21, 23). Wykorzystywali oni chrystianizm do własnych celów i doprowadzili do jego wypaczenia. Fałszywe chrześcijaństwo zaczęło się szerzyć zwłaszcza po śmierci apostołów. Przeczytaj Dzieje 20:29, 30.

3. Co powinno cechować religię prawdziwą?

Wyznawcy religii prawdziwej cenią Biblię i uznają ją za Słowo Boże. Usilnie starają się żyć według jej zasad. Dlatego religia prawdziwa różni się od religii opartych na ludzkich poglądach (Mateusza 15:7-9). Prawdziwi czciciele Boga postępują zgodnie z tym, co głoszą. Przeczytaj Jana 17:17 i 2 Tymoteusza 3:16, 17.

Wyznawcy religii prawdziwej otaczają czcią imię Boże, Jehowa. Jezus rozsławiał to imię. Pomagał ludziom poznać Jehowę i uczył ich modlić się, by Jego imię było uświęcane (Mateusza 6:9). Która religia w twojej okolicy zachęca do używania imienia Bożego? Przeczytaj Jana 17:26 i Rzymian 10:13, 14.

  4. Po czym można rozpoznać wyznawców religii prawdziwej?

Prawdziwi chrześcijanie głoszą o Królestwie Bożym. Jehowa posłał Jezusa, by obwieszczał Królestwo Boże — jedyną nadzieję dla ludzkości. Jezus wywiązywał się z tego zadania aż do samej śmierci (Łukasza 4:43; 8:1; 23:42, 43). Również swoim naśladowcom polecił głosić o tym Królestwie. Jeśli ktoś chce z tobą porozmawiać o Królestwie Bożym, to do jakiej religii zapewne należy? Przeczytaj Mateusza 10:7; 24:14.

Naśladowcy Jezusa nie są częścią tego niegodziwego świata. Nie angażują się w politykę ani konflikty społeczne (Jana 17:16). Nie naśladują też szkodliwych postaw i praktyk rozpowszechnionych w tym świecie. Przeczytaj Jakuba 1:27; 4:4.

5. Jaki jest najważniejszy znak rozpoznawczy prawdziwych chrześcijan?

Prawdziwych chrześcijan wyróżnia wzajemna miłość. Dzięki Słowu Bożemu nauczyli się oni szanować wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie. W przeciwieństwie do religii fałszywej, która często popiera wojny, prawdziwi chrześcijanie odmawiają brania w nich udziału (Micheasza 4:1-4). Swój czas i środki chętnie poświęcają na niesienie drugim pomocy i pokrzepienia. Przeczytaj Jana 13:34, 35 i 1 Jana 4:20, 21.

Która religia opiera wszystkie swoje nauki na Biblii, otacza czcią imię Boga i głosi o Jego Królestwie jako jedynej nadziei dla ludzkości? Wyznawcy której religii wyróżniają się miłością i nie popierają wojen? Czy fakty nie wskazują na Świadków Jehowy? (1 Jana 3:10-12).

Więcej informacji można znaleźć w 15 rozdziale tej książki (Czego naprawdę uczy Biblia?), wydanej przez Świadków Jehowy.

[Ilustracja na stronie 16]

„Publicznie oznajmiają, iż znają Boga, lecz swymi uczynkami się go zapierają” (Tytusa 1:16)