Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego dzieci powinny się uczyć?

Czego dzieci powinny się uczyć?

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości” (2 TYMOTEUSZA 3:16).

TO BARDZO ważne, by dzieci poznały prawdę o Bogu. Gdzie można ją znaleźć? W najbardziej szanowanej Księdze religijnej świata, Biblii.

Biblia jest jak list od Boga. Stwórca odsłania w nim swoją osobowość i daje wskazówki moralne wszystkim swoim dzieciom — ludziom starszym i młodszym. Przeanalizujmy niektóre nauki biblijne i zastanówmy się, jakie lekcje mogą z nich wyciągnąć nawet małe dzieci.

Co powinniśmy wiedzieć o Bogu?

Co mówi Biblia: „Ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią” (Psalm 83:18).

Lekcja: Bóg nie jest jakąś bezosobową siłą, lecz rzeczywistą Osobą, która ma swoje imię.

Co mówi Biblia: „Jehowa bada wszystkie serca i dostrzega każdą skłonność myśli. Jeżeli będziesz go szukał, da ci się znaleźć” (1 Kronik 28:9).

Lekcja: Jehowa Bóg troszczy się o wszystkich ludzi, także o dzieci (Psalm 10:14; 146:9). Pragnie, byśmy Go poznawali.

Co mówi Biblia: „Nie wolno wam uciskać (...) chłopca, który nie ma ojca. Gdybyś go jednak uciskał, to jeśli zawoła do mnie, ja na pewno usłyszę jego krzyk” (Wyjścia 22:22-24).

Lekcja: Bóg wysłuchuje modlitw nawet małych dzieci. Możemy zawsze się do Niego zwracać i wylewać przed Nim najskrytsze myśli i uczucia.

Co mówi Biblia: „Raz po raz wystawiali Boga na próbę i sprawiali ból Świętemu Izraela” (Psalm 78:41).

Lekcja: Nasze słowa i czyny nie są Jehowie obojętne, więc zanim coś powiemy lub zrobimy, powinniśmy się najpierw zastanowić.

 Jak traktować tych, którzy się od nas różnią?

Co mówi Biblia: „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35).

Lekcja: Skoro Bóg darzy uznaniem ludzi ze wszystkich środowisk, to nie wolno dyskryminować nikogo na przykład dlatego, że różni się od nas kolorem skóry lub rysami twarzy.

Co mówi Biblia: „Zawsze [bądźcie] gotowi do obrony wobec każdego, kto od was żąda uzasadnienia nadziei, którą macie w sobie, lecz czyńcie to w łagodnym usposobieniu i z głębokim respektem” (1 Piotra 3:15).

Lekcja: Kiedy rozmawiamy z kimś na tematy religijne, powinniśmy robić to z przekonaniem, ale nie napastliwie. Nie możemy zapominać o szacunku dla ludzi mających odmienne poglądy.

Jak odnosić się do członków rodziny?

Co mówi Biblia: „Dzieci, bądźcie posłuszne swym rodzicom we wszystkim, bo to się podoba Panu” (Kolosan 3:20).

Lekcja: Swoim posłuszeństwem dzieci pokazują nie tylko, że kochają rodziców, ale też że chcą się podobać Bogu.

Co mówi Biblia: „Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy” (Kolosan 3:13).

Lekcja: Wszyscy ludzie, łącznie z członkami rodziny, od czasu do czasu nas rozczarowują. Jeśli jednak chcemy, żeby Bóg nam przebaczał, musimy nauczyć się przebaczać innym (Mateusza 6:14, 15).

 Dlaczego należy być uczciwym i życzliwym?

Co mówi Biblia: „Odrzuciwszy fałsz, mówcie prawdę każdy ze swym bliźnim” (Efezjan 4:25).

Lekcja: Kiedy jesteśmy prawdomówni, naśladujemy Boga i sprawiamy Mu radość. Gdybyśmy nabrali zwyczaju mijania się z prawdą, stalibyśmy się Jego wrogami tak jak Diabeł, który jest „ojcem kłamstwa” (Jana 8:44; Tytusa 1:2).

Co mówi Biblia: „Zawsze traktujcie innych tak, jak chcielibyście być przez nich traktowani” (Mateusza 7:12, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu).

Lekcja: Powinniśmy uwzględniać uczucia, poglądy i potrzeby krewnych oraz innych osób w naszym otoczeniu. Gdy odnosimy się do nich ze zrozumieniem, chętniej będą traktować nas życzliwie (Łukasza 6:38; 1 Piotra 3:8).

Dzięki naukom zawartym w Biblii dzieci mogą wyrosnąć na ludzi, którzy potrafią okazywać drugim życzliwość, szacunek i współczucie. Ale kto powinien zaszczepiać im te nauki?