Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy o tym wiedziałeś?

Czy o tym wiedziałeś?

Czego dotyczyło prawo o pokłosiu i kto odnosił z niego pożytek?

Prawo Mojżeszowe nakazywało Izraelitom, by nie zbierali do końca wszystkich plonów. Na przykład żniwiarze nie mieli żąć do samego skraju pola. W winnicy nie wolno było zbierać rozsypanych winogron ani wracać po te, które dojrzały z opóźnieniem. Po otrząśnięciu drzew oliwnych należało zostawić owoce, które nie spadły (Kapłańska 19:9, 10; Powtórzonego Prawa 24:19-21). Pozostawione plony — tak zwane pokłosie — mogli zbierać ubodzy, sieroty, wdowy oraz osiadli przybysze.

Rozporządzenie to przynosiło pożytek całej społeczności izraelskiej. Właścicieli ziemskich uczyło szczodrości, ofiarności i polegania na błogosławieństwie Jehowy. Natomiast biednych zachęcało do pracowitości (Rut 2:2-17). Dzięki zbieraniu pokłosia nie cierpieli oni głodu i nie stanowili brzemienia dla społeczeństwa. Mogli też zachować godność, bo nie musieli żebrać ani korzystać z jałmużny, lecz ciężko pracowali.

Dlaczego drewno na budowę świątyni w Jerozolimie Salomon sprowadził aż z Libanu?

Księga 1 Królów 5:1-10 przedstawia umowę między Salomonem a Chiramem, królem Tyru. Dotyczyła ona spławiania drogą morską z Libanu do Izraela drewna cedrowego i jałowcowego potrzebnego do budowy świątyni.

W starożytności na Bliskim Wschodzie cedr stanowił bardzo ceniony towar. Gdy w Egipcie oraz Mezopotamii wznoszono świątynie i pałace, robiono z niego elementy konstrukcyjne i okładziny ścian. Kroniki królewskie, teksty literackie i inskrypcje wspominają o ciągłych dostawach tego drewna do różnych miast-państw na południu Mezopotamii — przy czym niekiedy był to łup wojenny lub danina. W Egipcie z cedru wykonywano też królewskie barki pogrzebowe, trumny i inne przedmioty związane z pochówkiem.

Cedr libański słynął z piękna, słodkiego zapachu, trwałości i odporności na szkodniki. A zatem Salomon użył do budowy świątyni najlepszych materiałów. Dzisiaj na górach Libanu, niegdyś bujnie porośniętych cedrami, można zobaczyć jedynie niewielkie lasy.

[Ilustracja na stronie 15]

Transport libańskiego cedru (asyryjska płaskorzeźba z pałacu Sargona)

[Prawa własności]

Erich Lessing/​Art Resource, NY