Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Sekret 5

Zaspokajaj swoje potrzeby duchowe

Zaspokajaj swoje potrzeby duchowe

CZEGO UCZY BIBLIA? „Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej” (Mateusza 5:3).

DLACZEGO NIE JEST TO ŁATWE? Tysiące współczesnych religii głosi sprzeczne poglądy na temat tego, w jaki sposób można zaspokoić swoje potrzeby duchowe. Jak ustalić, która religia uczy prawdy i rzeczywiście cieszy się uznaniem Bożym? Pewni popularni autorzy napisali, że wiara w Boga i pobożność są czymś nielogicznym, a nawet szkodliwym. W czasopiśmie Maclean’s tak podsumowano poglądy znanego ateisty: „Chrześcijańska koncepcja, według której istnieje coś, czego nie da się wyjaśnić naukowo i objąć zmysłami (...), umniejsza wartość jedynego życia, jakie mamy, i sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do stosowania przemocy”.

CO MOŻESZ ZROBIĆ? Przeanalizuj dowody potwierdzające istnienie Boga (Rzymian 1:20; Hebrajczyków 3:4). Nie pozwól, by ktokolwiek zniechęcił cię do poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania, takie jak: Dlaczego tu jesteśmy? Czy istnieje życie po śmierci? Dlaczego jest tyle cierpień? Czego Bóg ode mnie wymaga? Wyjaśnienie tych kwestii jest warunkiem osiągnięcia trwałego zadowolenia.

Nie przyjmuj jednak bezkrytycznie wszystkiego, co powiedzą ci inni. Bóg w swoim Słowie zachęca, byśmy korzystali ze „zdolności rozumowania” i sprawdzali, co naprawdę cieszy się Jego uznaniem (Rzymian 12:1, 2). Twój wysiłek zostanie nagrodzony. Jeśli znajdziesz czas na studiowanie Biblii i będziesz wprowadzać w czyn jej rady, unikniesz wielu problemów. Zmniejszą się też twoje obawy, a zwiększy zadowolenie z życia. Nie są to czcze obietnice. Miliony ludzi z różnych środowisk odniosło już korzyść z poznania prawdy o Bogu i Jego zamierzeniu. Przeżycia kilku takich osób zamieszczono w tym czasopiśmie na stronach od 18 do 21.

Gdy dostrzeżesz w swym życiu pozytywny wpływ mądrych rad biblijnych, pobudzi cię to do służenia Bogu z większym oddaniem. Skorzystaj ze studium Biblii, które proponują Świadkowie Jehowy. Jeśli to zrobisz, zapewne przekonasz się — tak jak apostoł Paweł — że ‛zbożne oddanie jest źródłem wielkiego zysku’ (1 Tymoteusza 6:6).

[Ilustracja na stronie 8]

Osobiście sprawdzaj, co się podoba Bogu