Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Dla młodych czytelników

Uzdrowienie trędowatego

Uzdrowienie trędowatego

Wskazówki: Poniższe zadania wykonaj w jakimś cichym miejscu. Czytając wersety, zaangażuj wyobraźnię. Spróbuj wszystko zobaczyć i usłyszeć. Poczuj emocje bohaterów. Pomyśl, że bierzesz udział w rozgrywających się wydarzeniach.

Główne postacie: Naaman, Elizeusz i izraelska dziewczynka niewymieniona z imienia.

Zarys wydarzeń: Dzięki odważnej wypowiedzi izraelskiej dziewczynki dowódca wojsk syryjskich Naaman udaje się do proroka Elizeusza i zostaje uleczony z przerażającej choroby.

1 PRZEANALIZUJ SYTUACJĘ. PRZECZYTAJ 2 KRÓLÓW 5:1-19.

Co musiała czuć mała izraelska dziewczynka po uprowadzeniu z domu, zważywszy na to, że wychowywała się w bogobojnej rodzinie?

․․․․․

Co twoim zdaniem przeżywał Naaman — wpływowy człowiek, którego trawiła wyniszczająca choroba?

․․․․․

Jakie emocje wyczuwasz w rozmowie Naamana z jego sługami, opisanej w wersetach od 11 do 13?

․․․․․

Jaką zmianę widzisz w postawie Naamana, gdy czytasz sprawozdanie od wersetu 15?

․․․․․

2 ROZWAŻ DODATKOWE SZCZEGÓŁY.

Co mogło wbić Naamana w dumę? (Przeczytaj ponownie werset 1).

․․․․․

Korzystając z dostępnych ci źródeł, napisz, jaką chorobą był trąd * w czasach biblijnych. (Na przykład: Jakie miał objawy? Czy był zaraźliwy? Jak go leczono?).

․․․․․

 Jak mogły potoczyć się losy małej dziewczynki izraelskiej, gdy Naaman został już uzdrowiony?

․․․․․

Jaką próbą była dla Naamana odpowiedź Elizeusza? (Zobacz werset 10).

․․․․․

3 WYCIĄGNIJ WNIOSKI DLA SIEBIE. NAPISZ, CZEGO SIĘ NAUCZYŁEŚ...

o niebezpieczeństwach wynikających z dumy

․․․․․

o odważnym mówieniu o swoich wierzeniach

․․․․․

o tym, jaką moc uzdrawiania ma Jehowa

․․․․․

4 CO W TEJ RELACJI MA DLA CIEBIE NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ I DLACZEGO?

․․․․․

JEŻELI NIE MASZ BIBLII, MOŻESZ POPROSIĆ O NIĄ ŚWIADKÓW JEHOWY LUB CZYTAĆ JĄ NA STRONIE www.watchtower.org/p

[Przypis]

^ ak. 18 Trąd opisywany w Biblii to między innymi choroba zwana obecnie chorobą Hansena.