Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Czego uczył Jezus

O tym, jak stworzenia duchowe wpływają na nasze życie

O tym, jak stworzenia duchowe wpływają na nasze życie

Jezus żył w dziedzinie duchowej ze swym Ojcem, jeszcze „zanim był świat” (Jana 17:5). Dlatego doskonale zna odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy interesują się nami aniołowie?

▪ Tak. Jezus powiedział przecież: „Wśród aniołów Bożych powstaje radość z jednego grzesznika, który okazuje skruchę” (Łukasza 15:10).

Jezus uczył, że aniołowie mają za zadanie dbać o pomyślność duchową sług Bożych. Gdy ostrzegał swych uczniów przed gorszeniem drugich, rzekł: „Baczcie, żebyście nie gardzili ani jednym z tych małych; mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze wpatrują się w oblicze mego Ojca, który jest w niebie” (Mateusza 18:10). Słowa te nie muszą oznaczać, że każdy naśladowca Jezusa ma przydzielonego anioła stróża. Na pewno jednak aniołowie, ściśle współdziałając z Bogiem, żywo interesują się prawdziwymi chrześcijanami.

 Jaką szkodę może nam wyrządzić Diabeł?

▪ Jezus wskazał, że Szatan stara się nie dopuścić, by ludzie poznali prawdę o Bogu. Rzekł: „Tam, gdzie ktoś słyszy słowo o królestwie, ale nie pojmuje jego sensu, przychodzi niegodziwiec i wyrywa to, co zostało zasiane w jego sercu” (Mateusza 13:19).

Jedną z metod Szatana Jezus zdemaskował w przypowieści o człowieku, który zasiał na polu pszenicę. Siewca wyobraża Jezusa, a pszenica — prawdziwych chrześcijan, którzy będą panować z nim w niebie. Jezus ostrzegł, że przyjdzie nieprzyjaciel i ‛między pszenicę nasieje chwastów’. Chwasty przedstawiają rzekomych chrześcijan. „Nieprzyjacielem, który je zasiał, jest Diabeł” (Mateusza 13:25, 39). Podobnie jak chwasty mogą przypominać kiełkującą pszenicę, tak niektórzy mogą się jedynie podawać za prawdziwych chrześcijan. Religie głoszące fałszywe nauki podstępnie skłaniają wiernych do nieposłuszeństwa wobec Jehowy. Posługując się tymi religiami, Diabeł chce odciągnąć ludzi od Stwórcy.

Jak się chronić przed Szatanem?

▪ Jezus nazwał Szatana „władcą świata” (Jana 14:30). Na to, jak się chronić przed atakami tego zwodziciela, wskazał w pewnej modlitwie. Z myślą o swych naśladowcach prosił niebiańskiego Ojca: ‛Czuwaj nad nimi z powodu niegodziwca. Nie są częścią świata, jak i ja nie jestem częścią świata. Uświęć ich przez prawdę; twoje słowo jest prawdą’ (Jana 17:15-17). A zatem wiedza ze Słowa Bożego może nas chronić przed wpływami świata, którym rządzi Szatan.

Jaki wpływ mają na nas aniołowie?

▪ „Podczas zakończenia systemu rzeczy”, oświadczył Jezus, „aniołowie wyjdą i oddzielą niegodziwych od prawych” (Mateusza 13:49). Dzisiaj żyjemy w czasie „zakończenia systemu rzeczy”. W okresie tym miliony osób pozytywnie reaguje na dobrą nowinę o Królestwie Bożym (Mateusza 24:3, 14).

Ale nie każdy, kto zacznie studiować Biblię, zyska Bożą aprobatę. Działalnością ewangelizacyjną sług Jehowy kierują aniołowie — oddzielają ludzi, którzy szczerze Go kochają, od tych, którzy nie chcą wprowadzać w czyn wiedzy biblijnej. O osobach naprawdę cieszących się uznaniem Bożym Jezus powiedział: „Wysłuchawszy słowa szlachetnym i dobrym sercem, zatrzymują je i z wytrwałością przynoszą plon” (Łukasza 8:15).

Więcej informacji można znaleźć w 10 rozdziale tej książki (Czego naprawdę uczy Biblia?), wydanej przez Świadków Jehowy.

[Ilustracja na stronie 16]

Aniołowie pomagają szczerym ludziom znaleźć prawdę