Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Sekret 1

Kochaj ludzi, a nie pieniądze i przedmioty

Kochaj ludzi, a nie pieniądze i przedmioty

CZEGO UCZY BIBLIA? „Korzeniem wszelkich szkodliwych rzeczy jest umiłowanie pieniędzy” (1 Tymoteusza 6:10).

DLACZEGO NIE JEST TO ŁATWE? Świat reklamy wmawia nam, że nie możemy zadowalać się tym, co już posiadamy. Chce, żebyśmy dniami i nocami zarabiali na nowsze, lepsze i większe rzeczy. Pieniądze naprawdę mają uwodzicielską moc — łatwo się w nich zakochać. Jednak Biblia ostrzega, że osoby, które wpadają w tę pułapkę, nigdy nie będą zadowolone. Król Salomon napisał: „Kto miłuje srebro, nie nasyci się srebrem, a kto miłuje bogactwo — dochodem” (Kaznodziei 5:10).

CO MOŻESZ ZROBIĆ? Naśladuj Jezusa i naucz się kochać bliźnich bardziej niż przedmioty. Syn Boży z miłości do ludzi był gotów oddać wszystko, co miał — nawet własne życie (Jana 15:13). Powiedział: „Więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania” (Dzieje 20:35). Jeśli masz w zwyczaju poświęcać innym swój czas i dzielić się z nimi posiadanymi środkami, z pewnością odwzajemnią ci się w ten sam sposób. Jezus zachęcił: „Dawajcie, a ludzie wam dadzą” (Łukasza 6:38). Gdybyś gonił za pieniędzmi i dobrami materialnymi, ściągniesz na siebie ból i zgryzoty (1 Tymoteusza 6:9, 10). Prawdziwego zadowolenia zaznajemy wtedy, gdy kochamy i jesteśmy kochani.

Zastanów się: Czy nie mógłbyś uprościć swojego życia? Może udałoby ci się zmniejszyć liczbę posiadanych rzeczy lub ograniczyć zakup nowych? Jeśli to zrobisz, zyskasz czas i energię na ważniejsze sprawy — na pomaganie ludziom i służenie Bogu, od którego przecież pochodzi wszystko, co masz (Mateusza 6:24; Dzieje 17:28).

[Ilustracja na stronie 4]

„Dawajcie, a ludzie wam dadzą”