Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy Bóg odpowie na moje modlitwy?

Czy Bóg odpowie na moje modlitwy?

POWYŻSZE pytanie budzi wiele emocji. Biblia uczy, że Jehowa słucha zanoszonych do Niego modlitw. Ale to, czy wysłucha naszych próśb, w dużej mierze zależy od nas samych.

Jezus potępił obłudnych przywódców religijnych, którzy modlili się na pokaz, jedynie stwarzając pozory pobożności. Powiedział, że „w pełni odbierają swą nagrodę” (Mateusza 6:5). Zyskiwali to, na czym najbardziej im zależało — poklask ludzi. Nie otrzymywali jednak tego, czego naprawdę potrzebowali — Bóg wcale ich nie słuchał. Podobnie dzisiaj wielu modli się, by osiągnąć własne cele, i nie uwzględnia woli Bożej. Ponieważ tacy lekceważą omówione w tych artykułach zasady biblijne, nie mogą liczyć na to, że Bóg ich wysłucha.

A co z tobą? Czy Stwórca odpowie na twoje modlitwy? Dla Niego nie ma znaczenia, jakiej jesteś rasy i narodowości bądź jaką pozycję społeczną zajmujesz. Biblia zapewnia nas: „Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35). Czy jesteś takim człowiekiem? Kto ‛boi się Boga’, ten darzy Go najwyższym szacunkiem i obawia się ściągnąć na siebie Jego niezadowolenie. Kto „czyni to, co prawe”, ten uznaje za najważniejsze nie to, co się podoba jemu samemu lub innym ludziom, lecz to, co się podoba Bogu. Czy szczerze pragniesz, by Bóg zwracał uwagę na twoje modlitwy? Biblia wyjaśnia, jak osiągnąć ten cel *.

Oczywiście wielu chciałoby, żeby w odpowiedzi na ich modlitwę Bóg dokonał cudu. Jednak nawet w czasach biblijnych Stwórca rzadko robił coś takiego. Niekiedy między cudami opisanymi w Biblii mijały całe stulecia. Z Księgi tej wynika również, że era cudów miała się skończyć wraz ze śmiercią apostołów (1 Koryntian 13:8-10). Czy to znaczy, że dzisiaj Bóg nie odpowiada na modlitwy? Ależ odpowiada! Zobaczmy, jak to czyni.

Bóg daje mądrość. Jehowa jest Źródłem prawdziwej mądrości. Chętnie obdarza nią tych, którzy zabiegają o Jego kierownictwo i pragną żyć zgodnie z Jego wskazówkami (Jakuba 1:5).

Bóg udziela swego świętego ducha. Duch święty to czynna siła Boża, najpotężniejsza siła we wszechświecie. Może ona pomóc nam przetrwać ciężkie chwile i zachować wewnętrzny spokój. Pomaga nam też w rozwijaniu ujmujących przymiotów (Galatów 5:22, 23). Jezus zapewnił swych naśladowców, że Bóg udziela swego ducha niezwykle szczodrze (Łukasza 11:13).

Bóg oświeca tych, którzy naprawdę Go szukają. Na całym świecie są ludzie szczerze poszukujący prawdy (Dzieje 17:26, 27). Chcą poznać Boga — dowiedzieć się, jakie nosi imię, jakie ma zamierzenie wobec ziemi i ludzkości i jak się do Niego przybliżyć (Jakuba 4:8). Świadkowie Jehowy często spotykają takie osoby i z radością udzielają im biblijnych wyjaśnień.

Czy nie dlatego masz w ręku to czasopismo? Czy szukasz Boga? Może właśnie w ten sposób odpowiedział On na twoją modlitwę.

^ ak. 5 Więcej informacji o tym, jak należy się modlić, by Bóg nas wysłuchał, można znaleźć w 17 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).