Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czytelnicy pytają...

Czy wszyscy mają równe szanse, by poznać Boga?

Czy wszyscy mają równe szanse, by poznać Boga?

Jezus zapytany o to, które przykazanie jest największe, odpowiedział: „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem” (Mateusza 22:37). Aby pokochać Boga, trzeba Go dobrze poznać (Jana 17:3). Czy jednak wszyscy będą mieli taką możliwość?

Głównym źródłem wiedzy o Bogu jest Biblia (2 Tymoteusza 3:16). Sporo ludzi mieszka w krajach, gdzie jest ona ogólnie dostępna. Mogą być często zachęcani do nabywania dokładnej wiedzy o Bogu poprzez studium tej Księgi (Mateusza 28:19). Inni są wychowywani przez kochających chrześcijańskich rodziców, którzy codziennie dbają o to, żeby ich dzieci poznawały Stwórcę (Powtórzonego Prawa 6:6, 7; Efezjan 6:4).

Wiele osób żyje jednak w mniej sprzyjających warunkach. Niektórzy pochodzą z patologicznych rodzin i nie zaznali naturalnych uczuć (2 Tymoteusza 3:1-5). Z tego powodu niełatwo im postrzegać Boga jako kochającego Ojca. Są też tacy, którzy nie mieli możliwości zdobycia nawet podstawowego wykształcenia i dlatego czytanie Pisma Świętego sprawia im trudność. Jeszcze inni mają umysły zaślepione fałszywymi poglądami religijnymi albo żyją w rodzinach, społecznościach bądź państwach, w których nauki biblijne nie są tolerowane (2 Koryntian 4:4). Czy takie okoliczności wykluczają poznanie Boga i pokochanie Go?

Jezus przyznał, że wielu ludzi spotka się z przeciwnościami, które utrudnią im pokochanie Boga i okazywanie Mu posłuszeństwa (Mateusza 19:23, 24). Syn Boży przypomniał jednak swoim uczniom, że chociaż pewne problemy mogą wydawać się nie do pokonania, „u Boga wszystko jest możliwe” (Mateusza 19:25, 26).

Rozważ następujące fakty: Jehowa Bóg zadbał o to, by Biblia, Jego Słowo, była najbardziej rozpowszechnioną Księgą w dziejach. Przepowiedziano w niej, że dobra nowina o Bogu i Jego zamierzeniu będzie głoszona „po całej zamieszkanej ziemi” (Mateusza 24:14). Dzisiaj Świadkowie Jehowy obwieszczają tę dobrą nowinę w przeszło 230 krajach, a literaturę biblijną wydają mniej więcej w 500 językach. Ale nawet ludzie, którzy nie mają dostępu do Pisma Świętego, mogą się dużo dowiedzieć o prawdziwym Bogu, obserwując Jego dzieła stwórcze (Rzymian 1:20).

Ponadto w Słowie Bożym czytamy: „Jehowa bada wszystkie serca i dostrzega każdą skłonność myśli. Jeżeli będziesz go szukał, da ci się znaleźć” (1 Kronik 28:9). Chociaż więc Bóg nie obiecuje, że wszyscy będą mieli równie dobre warunki, każdemu człowiekowi o szczerym sercu daje szansę. Zadba również o to, żeby osoby, które nigdy nie miały okazji Go poznać, otrzymały taką sposobność dzięki zmartwychwstaniu do życia w sprawiedliwym nowym świecie (Dzieje 24:15).