Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Malawi

Czytelnicy pytają...

Co to jest Sala Królestwa?

Co to jest Sala Królestwa?

Sala Królestwa to budynek używany przez Świadków Jehowy do celów religijnych. Na całym świecie jest dziesiątki tysięcy takich obiektów. Każdego tygodnia spotyka się w nich przeszło 105 000 zborów Świadków Jehowy.

Każda Sala ma audytorium, w którym odbywają się zebrania poświęcone studiowaniu Słowa Bożego, między innymi wygłaszane są wykłady biblijne. W audytorium na ogół jest podium dla prowadzących zebranie oraz od 100 do 300 miejsc siedzących. Poza tym w Sali są dodatkowe pomieszczenia, na przykład mała biblioteka z literaturą biblijną, z której mogą korzystać wszyscy członkowie zboru.

W Sali Królestwa nie ma żadnych symboli religijnych kojarzonych z kościołami chrześcijaństwa, takich jak ołtarze, wizerunki czy krzyże. Dlaczego? Świadkowie Jehowy uważają, że posługiwanie się takimi przedmiotami pozostaje w sprzeczności z biblijnym nakazem: „Uciekajcie od bałwochwalstwa” (1 Koryntian 10:14; Jana 4:24). Obiekty sakralne wielu religii są bogato zdobione. Natomiast Sale Królestwa to skromne i funkcjonalne budynki. Ich wystrój ma dla Świadków Jehowy mniejsze znaczenie niż przekazywane tu pouczenia biblijne.

Skąd wzięła się nazwa Sala Królestwa? Na organizowanych tam zebraniach omawia się nauki biblijne, a jedna z najważniejszych dotyczy właśnie „królestwa Bożego”, o którym głosił Jezus (Łukasza 4:43). Nazwa Sala Królestwa, przyjęta w latach trzydziestych ubiegłego wieku, trafnie więc wskazuje na cel istnienia takich budynków — są to ośrodki wielbienia prawdziwego Boga oraz krzewienia „dobrej nowiny o królestwie” (Mateusza 24:14). Obiekty te nie są wykorzystywane w celach towarzyskich ani handlowych. Koszty związane z ich budową i eksploatacją oraz z rozwojem dzieła głoszenia w całości pokrywane są z dobrowolnych datków. Nie zbiera się na tacę. Kto chce złożyć datek, może go wrzucić do skrzynki umieszczonej w stałym miejscu.

Sale Królestwa we wszystkich zakątkach świata służą temu samemu celowi, ale różnią się wielkością i stylem. Ich wygląd jest uzależniony od dostępnych materiałów, klimatu i warunków finansowych Świadków Jehowy mieszkających na danym terenie. Niektóre wznosi się z cegieł, drewna i kamienia, a inne na przykład z bambusa i trzciny.

Cotygodniowe zebrania, na których można się dużo dowiedzieć o Biblii, są interesujące zarówno dla członków zboru, jak i dla gości. Każdy, kto na nie przyjdzie, jest mile widziany (Hebrajczyków 10:25). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia najbliższej Sali Królestwa.

Wielka Brytania