Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Religia prawdziwa uczy przestrzegania zasad moralnych

Religia prawdziwa uczy przestrzegania zasad moralnych

RELIGIA prawdziwa pozytywnie oddziałuje na sposób myślenia i pomaga nam stawać się lepszymi ludźmi. Skłania do wysiłku, by postępować właściwie, i wydobywa z nas to, co najszlachetniejsze. Skąd wiadomo, że rzeczywiście wywiera taki wpływ?

Zastanówmy się nad tym, co w I wieku n.e. apostoł Paweł napisał do chrześcijan, którzy mieszkali w Koryncie — greckim mieście znanym z niemoralności. Swych współwyznawców przestrzegł: „Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani skąpcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie będą dziedzicami królestwa Bożego”. Następnie dodał: „I takimi niektórzy byliście. Lecz obmyliście się, lecz dostąpiliście uświęcenia, lecz przyjęliście usprawiedliwienie w imieniu Pana, Jezusa Chrystusa, i w Duchu Boga naszego” (1 Koryntian 6:9-11, Popowski). Zauważmy — pod wpływem religii prawdziwej ludzie, którzy wcześniej prowadzili się niemoralnie, stali się nienagannymi sługami Bożymi!

Ale w Biblii znajdujemy też przestrogę: „Przyjdzie bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha” (2 Tymoteusza 4:3, Edycja Świętego Pawła).

Jak pod tym względem oceniasz znane ci religie? Czy stoją na straży wzniosłych zasad biblijnych? Czy raczej tak przedstawiają wymagania zawarte w Biblii, by je pozbawić jednoznaczności i mówić ludziom tylko to, „co miłe dla ucha”?

Postawione dalej pytania pomogą ci ustalić, która religia wydaje dobry owoc, warto zatem poświęcić trochę czasu, żeby sobie na nie odpowiedzieć.

TEMAT: Małżeństwo.

CZEGO UCZY BIBLIA: „Niech wszyscy szanują związek małżeński, a mąż i żona niech będą sobie wierni, gdyż rozpustników i tych, co nie dochowują przysięgi małżeńskiej, sam Bóg sądzić będzie” (Hebrajczyków 13:4, Współczesny przekład).

PYTANIE: Czy wyznawcy danej religii stosują się do zasady, że stosunki seksualne są dozwolone tylko w obrębie małżeństwa?

TEMAT: Rozwód.

CZEGO UCZY BIBLIA: Kiedy zapytano Jezusa, czy są jakieś powody, dla których można się rozwieść, on wyjaśnił: „Powiadam wam, że każdy, kto rozwodzi się z żoną z wyjątkiem przypadku rozpusty, a żeni się z inną, cudzołoży” (Mateusza 19:9, Biblia poznańska).

PYTANIE: Czy w danej religii respektuje się tę podaną przez Jezusa zasadę i zezwala na rozwód (ewentualnie także na zawarcie następnego związku małżeńskiego) tylko wtedy, gdy któreś z małżonków dopuściło się niewierności?

TEMAT: Życie płciowe.

CZEGO UCZY BIBLIA: „Uciekajcie przed rozpustą! Każdy inny grzech, który popełnia człowiek, jest poza ciałem, ale kto oddaje się rozpuście, grzeszy przeciw własnemu ciału” (1 Koryntian 6:18, EŚP).

„Ich kobiety bowiem zamieniły współżycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie mężczyźni porzucili zgodne z naturą współżycie z kobietą i zapałali żądzą jedni ku drugim. Mężczyźni z mężczyznami dopuszczają się haniebnych czynów i dlatego sami na sobie ponoszą karę należną za zboczenie” (Rzymian 1:26, 27, Przekład ekumeniczny).

PYTANIE: Czy dana religia uczy, że niemoralne kontakty seksualne między mężczyzną a kobietą oraz między osobami tej samej płci są grzechem?

TEMAT: Egzekwowanie przestrzegania zasad biblijnych.

CZEGO UCZY BIBLIA: „Teraz jednak wam napisałem, abyście nie utrzymywali kontaktów z kimś, kto jest nazywany bratem, a jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jedzcie razem” (1 Koryntian 5:11, PE). Co należy zrobić z ludźmi, którzy mienią się chrześcijanami, a w rzeczywistości są zatwardziałymi grzesznikami? „Usuńcie złego spośród was samych” — czytamy w Słowie Bożym (1 Koryntian 5:13, Biblia Tysiąclecia).

PYTANIE: Czy w danej religii wyklucza się ze społeczności tych, którzy zatwardziale łamią zasady biblijne?

Która religia znana jest z tego, że jej wyznawcy przestrzegają biblijnych zasad moralnych?