Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy słuchasz Boga każdego dnia?

Czy słuchasz Boga każdego dnia?

JAK często przeglądasz się w lustrze? Większość z nas robi to codziennie, może nawet kilka razy. Dlaczego? Bo nie jest nam obojętne, jak wyglądamy.

Do patrzenia w lustro można przyrównać czytanie Biblii (Jakuba 1:23-25). Słowo Boże pomaga nam dostrzec, jacy naprawdę jesteśmy. „Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha” (Hebrajczyków 4:12). Innymi słowy, pozwala odróżnić zewnętrzne pozory od rzeczywistego stanu naszego wnętrza. Podobnie jak lustro, pokazuje, co powinniśmy poprawić.

Biblia nie tylko ujawnia, co musimy zmienić, lecz także pomaga nam tych zmian dokonać. Apostoł Paweł oświadczył: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości” (2 Tymoteusza 3:16, 17). Warto zauważyć, że trzy spośród czterech wymienionych rzeczy — upominanie, prostowanie i karcenie w prawości — wiążą się z korygowaniem nastawienia i postępowania. Jeżeli musimy regularnie spoglądać w lustro w celu upewnienia się, czy dobrze wyglądamy, to tym bardziej powinniśmy regularnie czytać Słowo Boże, Biblię.

Po ustanowieniu Jozuego wodzem Izraela Jehowa Bóg polecił mu: „Ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą, byś dbał o postępowanie zgodne ze wszystkim, co jest w niej napisane; bo wtedy zapewnisz swej drodze powodzenie i wtedy będziesz działał mądrze” (Jozuego 1:8). Żeby osiągnąć powodzenie, Jozue musiał czytać Słowo Boże „dniem i nocą”, czyli regularnie.

Korzyści wynikające z systematycznego czytania Biblii ukazuje także Psalm 1: „Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada tam, gdzie siedzą szydercy. Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą. I stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, które wydaje owoc w swoim czasie i którego listowie nie usycha; a wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie” (Psalm 1:1-3). Na pewno każdy z nas chciałby być takim człowiekiem.

Wiele osób ma zwyczaj codziennego czytania Biblii. Pewien chrześcijanin zapytany, dlaczego dzień w dzień czyta tę Księgę, odpowiedział: „Skoro ja każdego dnia wielokrotnie modlę się do Boga i oczekuję, że On wysłucha mnie, to powinienem również słuchać Jego, codziennie czytając Biblię. Jeśli chcę być Jego przyjacielem, to przecież nie mogę sam cały czas mówić”. To bardzo trafne spostrzeżenie. Czytając Biblię, „słuchamy” Boga — poznajemy Jego sposób myślenia.

Słuchaj Boga każdego dnia

Być może próbowałeś już czytać Biblię zgodnie z ustalonym programem. Czy udało ci się przeczytać ją od deski do deski? To wyśmienity sposób na lepsze zapoznanie się z jej treścią. Niektórzy jednak wiele razy podejmowali taką próbę, ale bezskutecznie. Czy dotyczy to również ciebie? Co możesz zrobić, żeby osiągnąć ten cel? Zastosuj się do dwóch wskazówek.

Czy możesz wygospodarować czas na codzienne czytanie Biblii?

Uwzględnij czytanie Biblii w codziennym rozkładzie zajęć. Ustal dogodną porę na lekturę Słowa Bożego. Opracuj także plan awaryjny. Gdybyś w wyznaczonym czasie z jakiegoś powodu nie mógł się zapoznać z fragmentem Biblii, wybierz inną porę, aby żaden dzień nie upłynął ci bez czytania tej Księgi. W ten sposób będziesz naśladować starożytnych Berejczyków, o których powiedziano: „Przyjęli słowo z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają” (Dzieje 17:11).

Postaw sobie konkretny cel. Na przykład czytając dziennie od trzech do pięciu rozdziałów, w ciągu roku zapoznasz się z całą Biblią. Może ci w tym pomóc plan zamieszczony na następnych stronach. Postaraj się go trzymać. Pod nagłówkiem „Data” wpisz, kiedy zamierzasz przeczytać określone rozdziały. Po ich przeczytaniu zaznacz to w rubryce. Pomoże ci to śledzić postępy.

Gdy już zapoznasz się z całą Biblią, nie poprzestań na tym. Korzystając z tego samego programu, czytaj tę Księgę co rok — na przykład za każdym razem zaczynając od innego miejsca. A jeśli chciałbyś robić to w wolniejszym tempie, na przeczytanie podanych rozdziałów przeznacz dwa albo trzy dni.

Ilekroć sięgniesz po Biblię, znajdziesz w niej praktyczne rady, na które dotychczas nie zwróciłeś uwagi. Dlaczego? Ponieważ „zmienia się scena tego świata”, jak również nasza sytuacja życiowa (1 Koryntian 7:31). Postanów więc sobie codziennie przeglądać się w zwierciadle Słowa Bożego, Biblii. W ten sposób będziesz słuchał Boga każdego dnia (Psalm 16:8).