Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy wszystkie religie są dobre?

Czy wszystkie religie są dobre?

W DZIEDZINIE religii widać oszałamiającą różnorodność: niedawno oszacowano, że na świecie istnieje 19 głównych religii i około 10 000 pomniejszych. Ta rozmaitość daje ludziom wyjątkowo dużą swobodę wyboru. Ale czy to istotne, którą religię wyznajemy?

Niektórzy uważają, że różne religie są jak różne drogi prowadzące na szczyt tej samej góry. Według nich nie ma znaczenia, który z tych szlaków wybierzemy, bo przecież wszystkie wiodą do wspólnego celu. Utrzymują oni, że skoro istnieje tylko jeden wszechmocny Bóg, to każda religia w ostatecznym wyniku i tak musi do Niego prowadzić.

Czy wszystkie drogi prowadzą do Boga?

A co na ten temat miał do powiedzenia jeden z najbardziej szanowanych autorytetów religijnych wszech czasów — Jezus Chrystus? Otóż poradził on swoim uczniom: „Wchodźcie przez wąską bramę”. Dlaczego? „Bo szeroka brama i szeroka droga prowadzą na zatracenie i wielu tędy idzie. A jakże ciasna jest brama i jak wąska droga, która prowadzi do życia! I niewielu ją odkrywa!” (Mateusza 7:13, 14, Biblia poznańska).

Czy Jezus rzeczywiście twierdził, że pewne religie wiodą „na zatracenie”? A może uczył, że tylko niewierzący znajdują się na „szerokiej drodze”, natomiast każdy, kto wierzy w Boga, idzie „wąską drogą” wiodącą do życia — obojętnie, którą religię wyznaje?

Zaraz po oświadczeniu, że istnieją tylko dwie drogi, Jezus dodał: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mateusza 7:15, Biblia Tysiąclecia). Później powiedział: „Nie każdy, kto mówi do mnie: ‚Panie, Panie!’, wejdzie do Królestwa Niebios, a tylko ci, którzy czynią to, czego pragnie mój Ojciec w niebie” (Mateusza 7:21, Komentarz żydowski do Nowego Testamentu). Jeżeli ktoś jest nazywany prorokiem lub uznaje Jezusa za swego Pana, to niewątpliwie uchodzi za człowieka wierzącego, a nie za ateistę. Zatem Jezus wyraźnie ostrzegł, że nie wszystkie religie są dobre oraz że nie każdemu przywódcy religijnemu należy ufać.

Czy znalezienie „wąskiej drogi” jest możliwe?

Biblię można przyrównać do mapy, która pomaga znaleźć właściwą drogę — religię prawdziwą

Skoro nie wszystkie drogi prowadzą do Boga, to jak wśród tysięcy odnaleźć tę „wąską”, wiodącą do życia? Posłużmy się przykładem: Wyobraź sobie, że zgubiłeś się w wielkim mieście. Postanawiasz poprosić o pomoc. Ktoś z przekonaniem radzi, byś udał się w prawo. Ktoś inny twierdzi, że musisz iść w lewo! A kolejny zapytany uważa, że powinieneś obrać taki kierunek, jaki tobie samemu najbardziej odpowiada. W końcu spotykasz człowieka, który ma przy sobie dokładny plan miasta i pokazuje ci na nim, jak dotrzeć do celu. Następnie daje ci go, byś po drodze mógł sprawdzać, czy kierujesz się w dobrą stronę. Zapewne przyznasz, że teraz masz znacznie więcej szans na dotarcie do upragnionego miejsca.

Podobnie jest z odnalezieniem właściwej drogi do Boga: niezbędna jest jakaś wiarygodna „mapa”. Czy istnieje takie źródło duchowych wskazówek? Tak, jest nim Biblia, w której czytamy: „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tymoteusza 3:16, Biblia warszawska).

W języku polskim nie brak tłumaczeń Biblii, których można z powodzeniem używać jako religijnej „mapy”. Wiernego przekładu Pisma Świętego dokonali również wydawcy tego czasopisma, Świadkowie Jehowy; chodzi o tak zwany Przekład Nowego Świata. Ale jeśli nie jesteś Świadkiem Jehowy, to być może podczas ustalania, która religia jest prawdziwa, a która fałszywa, wolałbyś korzystać z innego tłumaczenia Biblii. Właśnie dlatego w tej serii artykułów zamieściliśmy cytaty z wielu przekładów biblijnych, uznawanych przez różne wyznania.

Czytając następne artykuły, porównuj swe wierzenia z treścią Biblii. Pamiętaj o podanej przez Jezusa zasadzie, pozwalającej odróżnić religię prawdziwą od fałszywej: „Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców” (Mateusza 7:17, 18, Bw). Zastanowimy się teraz nad trzema takimi „dobrymi owocami”, po których według Biblii można rozpoznać „dobre drzewo”.