Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czytelnicy pytają

Jak wysokie datki powinienem składać na cele religijne?

Jak wysokie datki powinienem składać na cele religijne?

„Bóg miłuje dawcę rozradowanego” (2 Koryntian 9:7). Słowa te są znane milionom ludzi na całym świecie. Wyznawcy różnych religii regularnie uczęszczający do kościoła mogą jednak czuć się zobowiązani do ofiarowywania kwot przekraczających ich możliwości finansowe. W niektórych wyznaniach wręcz oczekuje się składania określonych sum, na przykład dziesięcin.

Czy Biblia rzeczywiście nakłada obowiązek uiszczania z góry wyznaczonych kwot? Jak wysokie datki powinno się składać?

Ustalone i dobrowolne ofiary w czasach biblijnych

Biblia zawiera wskazówki, które w związku ze składaniem obowiązkowych ofiar i darów Bóg przekazał narodowi izraelskiemu (Kapłańska 27:30-32; Liczb 18:21, 24; Powtórzonego Prawa 12:4-7, 11, 17, 18; 14:22-27). Wymagania te nie były wygórowane. Jehowa obiecał Izraelitom, że za posłuszne przestrzeganie Jego praw będą ‛opływać w dobrobyt’ (Powtórzonego Prawa 28:1, 2, 11, 12).

W innych sytuacjach każdy mógł ofiarować tyle, ile chciał. Na przykład kiedy król Dawid zaplanował wybudowanie świątyni dla Jehowy, jego poddani podarowali „złoto wartości pięciu tysięcy talentów” (1 Kronik 29:7) *. Porównajmy to ze zdarzeniem, którego świadkiem był kiedyś Jezus. Obserwował ludzi wrzucających w świątyni dary do skarbon i zobaczył, jak „pewna wdowa będąca w potrzebie wrzucała tam dwa pieniążki znikomej wartości”. Jak wysoki był to datek? Stanowił zaledwie 1,5 procent dziennego zarobku. Ale Jezus uznał tę niewielką kwotę za godną pochwały (Łukasza 21:1-4).

Czy od chrześcijan wymaga się składania określonych sum?

Chrześcijanie nie podlegają przymierzu, na mocy którego Izraelitom nadano Prawo. Nie są więc zobowiązani do składania ustalonych kwot na cele związane z wielbieniem Boga. Jednakże w prawdziwym zborze chrześcijańskim dawanie przysparza mnóstwa radości. Sam Jezus oznajmił: „Więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania” (Dzieje 20:35).

Ogólnoświatowa działalność ewangelizacyjna prowadzona przez Świadków Jehowy wspierana jest dobrowolnymi datkami. Są one wykorzystywane na drukowanie literatury biblijnej — takiej jak czasopismo, które właśnie czytasz — a także na budowanie i utrzymywanie Sal Królestwa, służących oddawaniu czci Bogu. Zbieranych funduszy nie przeznacza się na pensje. Część osób pełnoczasowo uczestniczących w działalności kaznodziejskiej otrzymuje skromny zwrot kosztów poniesionych na podróże i zaspokojenie niezbędnych potrzeb osobistych. Ale nikt nie żąda takiego wsparcia. Przeważająca większość Świadków Jehowy nie korzysta z żadnej pomocy finansowej mającej umożliwiać głoszenie. Żeby zarobić na utrzymanie, wykonują oni normalną pracę świecką, podobnie jak apostoł Paweł, który zajmował się wytwarzaniem namiotów (2 Koryntian 11:9; 1 Tesaloniczan 2:9).

Ile więc powinien ofiarować ktoś, kto chciałby złożyć datek na działalność prowadzoną przez Świadków Jehowy? Paweł napisał: „Niech każdy czyni tak, jak postanowił w sercu, nie z ociąganiem się albo pod przymusem, gdyż Bóg miłuje dawcę rozradowanego” (2 Koryntian 8:12; 9:7).

[Przypis]

^ ak. 7 W roku 2008 przeciętna cena złota wynosiła nieco ponad 870 dolarów za uncję. Według tego przelicznika zgromadzone dary warte były około 4 800 000 000 dolarów.