Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Powszechny pogląd

Powszechny pogląd

„Nękały mnie koszmary o tym, że płonę w piekle! Śniło mi się, że jestem wrzucana do ognia, i wtedy budziłam się z krzykiem. Nie muszę dodawać, jak bardzo starałam się nie grzeszyć” (Arline).

CZY twoim zdaniem piekło to przeznaczone dla grzeszników miejsce męki? Wierzy w to mnóstwo ludzi. Na przykład w roku 2005 pewien badacz z Uniwersytetu w St. Andrews w Szkocji stwierdził na podstawie ankiety, że jedna trzecia szkockich duchownych wierzy, iż ludzie oddzieleni od Boga ‛będą w piekle wiecznie cierpieć psychiczne męczarnie’. Jedna piąta była przekonana, że skazani na piekło będą tam dręczeni fizycznie.

W wielu krajach wiara w piekło jest bardzo rozpowszechniona. Na przykład w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku około 70 procent ankietowanych przez Instytut Gallupa przyznało, iż wierzy w piekło. Nawet w krajach typowo świeckich pogląd ten ma licznych zwolenników. Badania przeprowadzone przez tę samą instytucję w roku 2004 w Kanadzie pokazały, że doktrynę tę akceptuje 42 procent społeczeństwa. Przekonany o istnieniu piekła był też niemal co trzeci mieszkaniec Wielkiej Brytanii.

Czego uczy duchowieństwo

Sporo duchownych przestało nauczać, że piekło to miejsce literalnych, ognistych mąk. Upowszechniają oni raczej pogląd podobny do przedstawionego w Katechizmie Kościoła Katolickiego z roku 1994. Można tam przeczytać: „Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga”.

Mimo to niemało osób nadal wierzy, że w piekle doznaje się psychicznych lub fizycznych katuszy. Zwolennicy tej doktryny utrzymują, że jest ona oparta na Biblii. Albert Mohler, prezes Seminarium Teologicznego Baptystów Południowych, twierdzi: „To jest po prostu fakt biblijny”.

Dlaczego nie jest obojętne, w co wierzysz?

Jeżeli piekło rzeczywiście jest miejscem męczarni, to powinniśmy się go bać. Ale jeśli doktryna ta jest fałszywa, to duchowni, którzy ją propagują, niepotrzebnie wprowadzają zamęt i niepokój wśród swoich wiernych. Zniesławiają przy tym samego Boga.

Co na temat piekła mówi Słowo Boże, Biblia? Na podstawie katolickich i protestanckich przekładów Pisma Świętego następne artykuły odpowiedzą na trzy pytania: 1) Co naprawdę dzieje się z człowiekiem po śmierci? 2) Czego na temat piekła uczył Jezus? 3) Jak może na nas wpłynąć poznanie prawdy o piekle?