Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Czego uczył Jezus

O nadziei dla umarłych

O nadziei dla umarłych

Jezus wskrzesił co najmniej trzy osoby, pokazując w ten sposób, że istnieje nadzieja dla umarłych (Łukasza 7:11-17; 8:49-56; Jana 11:1-45). Aby ją w pełni zrozumieć, trzeba najpierw poznać przyczynę śmierci.

Dlaczego chorujemy i umieramy?

Ludzie, którym Jezus odpuszczał grzechy, odzyskiwali zdrowie. Gdy na przykład przyniesiono do niego sparaliżowanego człowieka, powiedział: „‚Co jest łatwiej — powiedzieć: „Twoje grzechy są przebaczone” czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? Żebyście jednak wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczać grzechy...’ po czym rzekł do paralityka: ‚Wstań, weź swoje łóżko i idź do swego domu’” (Mateusza 9:2-6). Właśnie grzech jest przyczyną chorób i śmierci. Nasz grzeszny stan odziedziczyliśmy po pierwszym człowieku, Adamie (Łukasza 3:38; Rzymian 5:12).

Dlaczego Jezus umarł?

Jezus nigdy nie zgrzeszył. Dlatego nie zasługiwał na śmierć. Oddając za nas swe życie, zapłacił cenę za nasze grzechy. Powiedział, że jego krew zostanie „wylana za wielu dla przebaczenia grzechów” (Mateusza 26:28).

Ponadto Jezus oznajmił: „Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu usługiwano, lecz by usługiwać i dać swoją duszę jako okup w zamian za wielu” (Mateusza 20:28). Jezus nazwał zapłaconą przez siebie cenę „okupem”, ponieważ uwalnia on ludzi od śmierci. Powiedział też, że ‛przyszedł, by mieli oni życie, i to w obfitości’ (Jana 10:10). Aby w pełni zrozumieć, na czym polega nadzieja dla umarłych, musimy również wiedzieć, jaki jest ich stan obecny.

 Co się dzieje z umarłymi?

Po śmierci swego przyjaciela Łazarza Jezus unaocznił, co się dzieje z umarłymi. Powiedział do swoich uczniów: „‚Łazarz, nasz przyjaciel, udał się na spoczynek, ale ja tam [do Betanii] idę, aby go obudzić ze snu’. (...) Oni mniemali, że mówi o odpoczywaniu we śnie. Toteż Jezus rzekł im wtedy otwarcie: ‚Łazarz umarł’”. Uzmysłowił im, że umarli niejako śpią, gdyż nie są niczego świadomi (Jana 11:1-14).

Jezus wskrzesił swego przyjaciela, który od czterech dni nie żył. Ale Biblia nigdzie nie wspomina o doznaniach Łazarza z tego okresu. Był on całkowicie pozbawiony świadomości i nic nie wiedział (Kaznodziei 9:5, 10; Jana 11:17-44).

Jaka jest nadzieja dla umarłych?

Zmarli powrócą do życia i będą mieli szansę już nigdy więcej nie zaznać śmierci. W Biblii zapewniono: „Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego [Jezusa] głos i wyjdą” (Jana 5:28, 29).

Nadzieja ta jest wyrazem miłości Bożej. Jezus powiedział: „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16; Objawienie 21:4, 5).

Więcej informacji można znaleźć w 6 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? *

[Przypis]

^ ak. 15 Wydawnictwo Świadków Jehowy.