Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 Czytelnicy pytają

Czy Świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni zostaną wybawieni?

Czy Świadkowie Jehowy uważają, że tylko oni zostaną wybawieni?

Świadkowie Jehowy są przekonani, iż znaleźli religię prawdziwą. W przeciwnym razie by ją zmienili. Podobnie jak członkowie innych wyznań, żywią nadzieję na wybawienie. Wiedzą jednak, że nie mają prawa rozstrzygać, kto tego dostąpi. Sędzią jest Bóg i to On o tym decyduje (Izajasza 33:22).

Słowo Boże wyjaśnia, że ci, którzy chcą uzyskać wybawienie, nie mogą tego jedynie pragnąć, ale muszą współpracować z Wybawcą. Zilustrujmy to przykładem. Przypuśćmy, że turysta zgubił się na odludziu. Zdesperowany, szuka drogi powrotnej. Przeżyje czy zginie? Wszystko zależy od tego, jak zareaguje na niesioną mu pomoc. Może dumnie ją odrzucić albo pokornie z niej skorzystać i ocaleć.

Analogicznie ocaleni zostaną ci, którzy współpracują z Wybawcą ludzkości, Jehową Bogiem. Wybawienie to dar od Niego, ale nie wszyscy je osiągną. Syn Boży, Jezus, powiedział: „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach” (Mateusza 7:21).

Świadkowie Jehowy wierzą, że Bóg ocali tylko tych, którzy okazują wiarę w okup złożony przez Jezusa i ściśle trzymają się jego nauk (Dzieje 4:10-12). Rozważmy trzy istotne biblijne wymagania dotyczące wybawienia.

1) „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” — rzekł Jezus swym naśladowcom (Jana 13:35). Przykład Jezusa, który oddał życie za ludzkość, podkreśla znaczenie miłości. Nieodzownym warunkiem wybawienia jest więc okazywanie miłości bliźnim.

2) „Dałem im poznać twoje imię” — powiedział Jezus w modlitwie do Ojca (Jana 17:26). Jezus wiedział, jaką wagę Bóg Jehowa przywiązuje do własnego imienia. Modlił się, by zostało uświęcone (Mateusza 6:9). W związku z tym musimy je znać i uznawać za ważne i święte. Podobnie jak to czynił Jezus, osoby zabiegające o wybawienie muszą się posługiwać imieniem Bożym. Powinny także zapoznawać z nim innych oraz mówić ludziom o przymiotach Boga (Mateusza 28:19, 20). Tylko ci, którzy wzywają imienia Bożego, będą wybawieni (Rzymian 10:13).

3) „Moje królestwo nie jest częścią tego świata” — oznajmił Jezus Poncjuszowi Piłatowi (Jana 18:36). Dzisiaj tylko nieliczni wierzą w Królestwo Boże — rząd, w którym Jezus jest Królem. Większość pokłada ufność w człowieczych organizacjach. Jednak wybawione zostaną tylko osoby lojalne wobec tego Królestwa i uczące drugich, jak oswobodzi ono wszystkich wiernych ludzi (Mateusza 4:17).

Po zapoznaniu się z niektórymi warunkami wybawienia uczniowie Jezusa spytali: „Któż więc może zostać wybawiony?”. Jezus odpowiedział: „To, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga” (Łukasza 18:18-30). Świadkowie Jehowy sumiennie starają się spełniać powyższe wymagania nieodzowne do uzyskania wybawienia. Usilnie pomagają też w tym innym ludziom.