Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy znasz swego niebiańskiego Ojca?

Czy znasz swego niebiańskiego Ojca?

JAK dobrze znasz swego ojca? Osoba wychowana w kochającej rodzinie zapewne odpowie: „To oczywiste, że znam go świetnie!”. Większość ludzi dobrze wie, co ich ojcowie lubią, a czego nie, jak reagują w określonych sytuacjach i jak dbają o rodzinę.

Czasami jednak ktoś ze zdumieniem dostrzega u ojca zupełnie nieoczekiwany aspekt osobowości. Załóżmy, że zna go jako człowieka spokojnego i łagodnego. Ale w sytuacji zagrożenia widzi, jak ojciec w trosce o bezpieczeństwo rodziny przejawia zdecydowanie i stanowczość.

A jak dobrze znasz Stwórcę? Biblia mówi, że „dzięki niemu (...) mamy życie i poruszamy się, i istniejemy” (Dzieje 17:28). Ponieważ Bogu zawdzięczamy życie, jest On Ojcem nas wszystkich (Izajasza 64:8). Warto tak właśnie myśleć o Bogu. Można jednak dowiedzieć się o Nim znacznie więcej. Taka wiedza przysparza pożytku i radości.

Twoje uczucia oraz szacunek do ziemskiego ojca zależą od tego, jak dobrze znasz jego przymioty. Tak samo im więcej wiesz o Bogu, tym bardziej osobista łączy cię z Nim więź. Jeżeli dobrze Go poznasz i nauczysz się spełniać Jego wolę, Bóg może ci pomóc radzić sobie z problemami i przeciwnościami życiowymi.

Jaką Osobą jest Bóg? Jak znajomość Jego przymiotów powinna wpływać na to, co do Niego czujesz? Czy poznanie Boga nakłada na ciebie jakąś odpowiedzialność? Na te pytania odpowiemy w następnym artykule.

[Napis na stronie 3]

Twoje uczucia do innych mogą zależeć od tego, jak dobrze ich znasz