Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Okazuj wdzięczność za szczodrość Jehowy

Okazuj wdzięczność za szczodrość Jehowy

JEHOWA jest szczodrym Bogiem (Jak. 1:17). Począwszy od rozgwieżdżonego nieba aż po bujny zielony dywan pokrywający ziemię, dzieła stwórcze opiewają Bożą szczodrość (Ps. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4).

Psalmista powodowany głęboką wdzięcznością wobec Stwórcy skomponował utwór wychwalający Jego dzieła. Przeczytaj Psalm 104 i zobacz, czy nie podzielasz wyrażonych tam odczuć. Jego pisarz oznajmił: „Chcę śpiewać Jehowie przez całe życie; Bogu mojemu chcę grać, dopóki będę istniał” (Ps. 104:33). Czy masz podobne pragnienie?

NIEDOŚCIGŁY PRZYKŁAD SZCZODROŚCI

Jehowa chce, byśmy naśladowali Jego szczodrość. Dostarcza nam też ku temu licznych powodów. Zwróć uwagę, co pod natchnieniem napisał apostoł Paweł: „Nakazuj tym, którzy są bogaci w obecnym systemie rzeczy, żeby nie mieli wygórowanego mniemania o sobie i żeby nie opierali nadziei na niepewnym bogactwie, lecz na Bogu, który obficie dostarcza nam wszystkiego dla naszego pożytku; żeby pracowali nad tym, co dobre, byli bogaci w szlachetne uczynki, hojni, gotowi się dzielić, niezawodnie zaskarbiając sobie wspaniały fundament na przyszłość, aby móc się mocno uchwycić rzeczywistego życia” (1 Tym. 6:17-19).

Kiedy Paweł pisał swój drugi natchniony list do zboru w Koryncie, podkreślił znaczenie właściwego nastawienia do dawania. Zachęcił: „Niech każdy czyni tak, jak postanowił w sercu, nie z ociąganiem się albo pod przymusem, gdyż Bóg miłuje dawcę rozradowanego” (2 Kor. 9:7). Następnie Paweł wspomniał, kto odnosi pożytek ze szczodrego dawania: obdarowani, bo zaspokojone są ich potrzeby, oraz ofiarodawcy, gdyż zyskują duchowe błogosławieństwa (2 Kor. 9:11-14).

Paweł podsumował ten fragment swego listu, nawiązując do najmocniejszego dowodu Bożej szczodrości. Napisał: „Dzięki niech będą Bogu za jego nieopisany wspaniałomyślny dar” (2 Kor. 9:15). Ten dar najwyraźniej obejmuje całą dobroć, którą Bóg okazuje ludziom poprzez Jezusa Chrystusa. Jest tak drogocenny, że jego wartości nie da się w pełni wyrazić słowami.

Jak możemy okazywać wdzięczność za wszystko, co Jehowa i Jego Syn już dla nas zrobili i co jeszcze uczynią? Jednym ze sposobów jest szczodre poświęcanie — w mniejszej lub większej ilości — swego czasu, sił i środków, by popierać czyste wielbienie Jehowy (1 Kron. 22:14; 29:3-5; Łuk. 21:1-4).