Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„Zawsze ceńcie takich ludzi”

„Zawsze ceńcie takich ludzi”

OD ROKU 1992 Ciało Kierownicze mianuje dojrzałych, doświadczonych chrześcijańskich starszych, aby pomagali jego komitetom w wywiązywaniu się z ich zadań *. Pomocnicy ci należą do „drugich owiec” i zapewniają Ciału Kierowniczemu cenne wsparcie (Jana 10:16). Uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach komitetów, do których zostali przydzieleni, a zarazem dostarczają dodatkowych informacji i przedstawiają propozycje. Ostateczne decyzje podejmują członkowie Ciała Kierowniczego, a pomocnicy dopilnowują wprowadzenia ich w życie oraz wykonują inne otrzymane zadania. Towarzyszą członkom Ciała Kierowniczego na kongresach specjalnych i międzynarodowych. Niekiedy odwiedzają również Biura Oddziałów w charakterze przedstawicieli Biura Głównego.

Pewien brat, który usługuje jako pomocnik, odkąd wprowadzono to postanowienie, mówi: „Kiedy zajmuję się przydzielonymi zadaniami, Ciało Kierownicze może bardziej się skoncentrować na sprawach duchowych”. A inny brat tak się wyraził o swojej przeszło 20-letniej współpracy w charakterze pomocnika: „Ten przywilej przeszedł wszelkie moje oczekiwania”.

Ciało Kierownicze powierza swoim pomocnikom wiele odpowiedzialnych zadań i ceni wspaniałą pracę tych lojalnych, ofiarnych braci. Oby każdy z nas ‛zawsze cenił takich ludzi’ (Filip. 2:29).

^ ak. 2 Informacje o tym, jakimi zadaniami zajmuje się każdy z sześciu komitetów Ciała Kierowniczego, można znaleźć w ramce „Jak Ciało Kierownicze troszczy się o sprawy Królestwa”, zamieszczonej w 12 rozdziale książki Królestwo Boże panuje!