Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Lasy w rejonie Biriya w Galilei

Czy o tym wiedziałeś?

Czy o tym wiedziałeś?

Czy w starożytnym Izraelu było tak dużo lasów, jak to wynika z Biblii?

W BIBLII czytamy, że w pewnych rejonach Ziemi Obiecanej rosły lasy i że była „wielka ilość” drzew (1 Król. 10:27; Joz. 17:15, 18). Jednak dzisiaj na sporej części tych obszarów nie ma lasów, co skłania sceptyków do powątpiewania, czy kiedykolwiek tam istniały.

Dorodne owoce figowca

W książce Life in Biblical Israel (Życie w Izraelu w czasach biblijnych) powiedziano, że „lasy w starożytnym Izraelu były znacznie rozleglejsze niż obecnie”. W okolicach górzystych występowały głównie: sosna alepska (Pinus halepensis), dąb palestyński (Quercus calliprinos) oraz terebint (Pistacia palaestina). Z kolei pagórkowatą Szefelę, położoną między centralnym pasmem górskim a wybrzeżem Morza Śródziemnego, bujnie porastał figowiec morwowy (Ficus sycomorus).

Jak napisano w książce Plants of the Bible (Rośliny w Biblii), pewne miejscowości w Izraelu są obecnie całkowicie pozbawione drzew. Dlaczego? W opracowaniu tym wyjaśniono, że proces wylesiania przebiegał stopniowo, po czym dodano: „Człowiek wciąż zakłóca rozwój naturalnej roślinności — przede wszystkim po to, by powiększać obszary uprawne i pastwiskowe oraz pozyskiwać budulec i opał”.