Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak budować silne i szczęśliwe małżeństwo

Jak budować silne i szczęśliwe małżeństwo

„Jeżeli Jehowa nie buduje domu, na próżno się przy nim trudzą jego budowniczowie” (PS. 127:1a).

1-3. Z jakimi trudnościami zmagają się małżeństwa? (Zobacz ilustrację tytułową).

„JEŻELI dokładasz szczerych starań, by w twoim małżeństwie dobrze się układało, możesz cieszyć się błogosławieństwem Jehowy” — mówi mąż, który od 38 lat żyje w udanym związku. Mężowie i żony rzeczywiście mogą zaznawać szczęścia, a w trudnych chwilach nawzajem się wspierać (Prz. 18:22).

2 Nie ma jednak nic niezwykłego w tym, że małżeństwa przeżywają czasem „udrękę w ciele” (1 Kor. 7:28). Dlaczego? Więzi małżeńskie może nadwyrężyć zmaganie się z codziennymi problemami. Zranione uczucia, nieporozumienia czy niedomówienia, będące skutkiem uchybiania w mowie, stanowią wyzwanie nawet w najlepszych małżeństwach (Jak. 3:2, 5, 8). Wielu parom trudno pogodzić wyczerpującą pracę z opieką nad dziećmi. Z powodu stresu i przemęczenia małżonkom niełatwo poświęcać czas na wspólne umacnianie swego związku. Do czynników osłabiających wzajemną miłość i szacunek należą także trudności finansowe, kłopoty ze zdrowiem i inne przeciwności. Poza tym fundament z pozoru silnego małżeństwa mogą podkopać „uczynki ciała”, takie jak niemoralność, rozpasanie, nienawiść, waśnie, zazdrość, napady gniewu czy rozdźwięki (Gal. 5:19-21).

3 Co gorsza, w „dniach ostatnich” ludzie przejawiają samolubne, bezbożne cechy, które działają na małżeństwo niczym trucizna (2 Tym. 3:1-4). Prócz tego pary małżeńskie muszą się przeciwstawiać bezwzględnym atakom nikczemnego wroga. Apostoł Piotr ostrzegł nas: „Wasz wróg, Diabeł, krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć” (1 Piotra 5:8; Obj. 12:12).

4. Co pomaga zbudować silne i szczęśliwe małżeństwo?

4 Pewien mąż z Japonii przyznaje: „Byłem bardzo zestresowany naszą sytuacją finansową. A ponieważ praktycznie nie rozmawiałem z żoną, ona także była zestresowana. Na domiar złego niedawno poważnie zapadła na zdrowiu. Czasami całe to napięcie doprowadzało do sprzeczek”. Niektórych trudności w małżeństwie nie da się uniknąć, ale można je przezwyciężyć. Z pomocą Jehowy małżonkowie mogą stworzyć mocny i szczęśliwy związek (odczytaj Psalm 127:1). Omówimy teraz pięć duchowych elementów ważnych w budowaniu silnego i trwałego małżeństwa. Następnie rozważymy, jak te elementy mogą być zespolone miłością.

UWZGLĘDNIAJCIE JEHOWĘ W SWOIM MAŁŻEŃSTWIE

5, 6. Co mogą robić małżonkowie, by w swoim związku uwzględniać Jehowę?

5 Podstawą bezpieczeństwa w małżeństwie jest lojalność wobec Twórcy tego związku i podporządkowanie się Jego wskazówkom (odczytaj Kaznodziei 4:12). Mężowie i żony mogą uwzględniać Jehowę w swoim małżeństwie przez trzymanie się Jego podyktowanych miłością rad. O starożytnym ludzie Bożym w Biblii powiedziano: „Twoje uszy usłyszą za tobą słowo, mówiące: ‚To jest ta droga. Chodźcie nią’ — gdybyście poszli w prawo lub gdybyście poszli w lewo” (Izaj. 30:20, 21). Obecnie małżonkowie mogą „słyszeć” słowo Jehowy, gdy razem czytają Pismo Święte (Ps. 1:1-3). Łączącą ich więź mogą też umacniać dzięki rodzinnemu wielbieniu Boga, które powinno być zarówno przyjemne, jak i orzeźwiające pod względem duchowym. W budowaniu małżeństwa, które zdoła się oprzeć atakom świata Szatana, ogromne znaczenie ma również codzienne zanoszenie wspólnych modlitw.

Dzięki wspólnemu angażowaniu się w sprawy duchowe małżonkowie przybliżają się do Boga i siebie nawzajem i tworzą szczęśliwy związek (zobacz akapity 5 i 6)

6 Gerhard z Niemiec mówi: „Gdy zdarza się, że naszą radość przysłaniają problemy osobiste albo nieporozumienia, rady ze Słowa Bożego pomagają nam pielęgnować cierpliwość i sobie wybaczać. W udanym małżeństwie przymioty te są niezbędne”. Jeżeli mąż i żona usilnie starają się uwzględniać Jehowę w swoim małżeństwie przez wspólne angażowanie się w sprawy duchowe, to przybliżają się do Niego i siebie nawzajem i tworzą szczęśliwy związek.

MĘŻOWIE, ŻYCZLIWIE SPRAWUJCIE ZWIERZCHNICTWO

7. Jak mężowie powinni sprawować zwierzchnictwo?

7 W budowaniu silnego i szczęśliwego małżeństwa istotną rolę odgrywa sposób, w jaki mąż sprawuje zwierzchnictwo. W Biblii czytamy: „Głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna” (1 Kor. 11:3). Kontekst tej wypowiedzi wskazuje mężom, jak powinni sprawować zwierzchnictwo — tak jak Chrystus sprawuje władzę nad mężczyzną. Jezus nigdy nie zachowywał się despotycznie ani szorstko, lecz zawsze przejawiał miłość, życzliwość, rozsądek i łagodność oraz był uniżony w sercu (Mat. 11:28-30).

8. W jaki sposób mąż może zjednać sobie miłość i szacunek żony?

8 Chrześcijańscy mężowie nie powinni na każdym kroku domagać się szacunku od swych żon. Starają się raczej ‛mieszkać z nimi stosownie do wiedzy [‛postępować z nimi z wyrozumiałością’, Biblia warszawska], darząc je szacunkiem jako naczynie słabsze, żeńskie’ (1 Piotra 3:7). Mężowie pokazują, że cenią żony, gdy zarówno w towarzystwie, jak i na osobności zwracają się do nich uprzejmie i traktują je wyrozumiale (Prz. 31:28). Takie życzliwe zwierzchnictwo zjednuje mężowi miłość i szacunek żony oraz zapewnia ich związkowi Boże błogosławieństwo.

ŻONY, OKAZUJCIE POKORNE PODPORZĄDKOWANIE

9. Jak żona może okazywać pokorne podporządkowanie?

9 Niesamolubna, oparta na zasadach miłość do Jehowy pomaga nam wszystkim ‛ukorzyć się pod potężną ręką Boga’ (1 Piotra 5:6). Podporządkowana żona może okazywać szacunek władzy Jehowy w pewien ważny sposób — gdy współpracuje z mężem i go wspiera. Biblia mówi: „Żony, bądźcie podporządkowane swym mężom, jak przystoi w Panu” (Kol. 3:18). Trzeba realistycznie przyznać, że nie wszystkie decyzje męża przypadną żonie do gustu. Jeśli jednak nie kolidują one z prawem Bożym, uległa żona chętnie je popiera (1 Piotra 3:1).

10. Dlaczego nacechowane miłością podporządkowanie odgrywa istotną rolę?

10 Żona zajmuje zaszczytną pozycję „towarzyszki” swego męża (Malach. 2:14). Wnosi cenny wkład w podejmowanie decyzji w rodzinie, gdy z szacunkiem wyraża swe myśli i odczucia, a jednocześnie pozostaje podporządkowana. Mądry mąż będzie uważnie słuchał, co żona ma do powiedzenia (Prz. 31:10-31). Nacechowane miłością podporządkowanie przyczynia się do radości, pokoju i harmonii w rodzinie, a małżonkom daje satysfakcję wynikającą ze świadomości, że podobają się Bogu (Efez. 5:22).

WCIĄŻ WSPANIAŁOMYŚLNIE PRZEBACZAJCIE SOBIE NAWZAJEM

11. Dlaczego przebaczanie jest nieodzowne?

11 Jednym z istotnych elementów przyczyniających się do trwałości związku jest przebaczanie. Małżeństwo się umacnia, gdy mężowie i żony wciąż ‛znoszą siebie nawzajem i wspaniałomyślnie sobie przebaczają’ (Kol. 3:13). Z drugiej strony więź małżeńska jest zagrożona, jeśli małżonkowie prowadzą w pamięci rejestr dawnych uraz i często używają ich jako amunicji podczas nowych ataków. Podobnie jak pęknięcia mogą osłabiać budynek, tak żale i pretensje chowane w sercu mogą coraz bardziej utrudniać przebaczanie. Natomiast więzi małżeńskie stają się silniejsze, gdy mąż i żona przebaczają sobie nawzajem, tak jak to czyni wobec nich Jehowa (Mich. 7:18, 19).

12. Jak „miłość zakrywa mnóstwo grzechów”?

12 Prawdziwa miłość „nie prowadzi rachunku krzywdy”. Co więcej, „zakrywa mnóstwo grzechów” (1 Kor. 13:4, 5; odczytaj 1 Piotra 4:8). Innymi słowy, nie ustala limitu grzechów, które można darować. Kiedy apostoł Piotr zapytał, ile razy powinien komuś przebaczyć, Jezus odparł: „Aż do siedemdziesięciu siedmiu razy” (Mat. 18:21, 22). W ten sposób Jezus pokazał, że chrześcijanin powinien przebaczać innym w zasadzie bez ograniczeń (Prz. 10:12) *.

13. Jak przeciwdziałać tendencji do przejawiania nieprzejednanej postawy?

13 „Jeśli małżonkowie nie chcą sobie wybaczać”, mówi Annette, „uraza i nieufność się potęgują, a to zatruwa małżeństwo. Wybaczanie wzmacnia więzi łączące małżonków i ich do siebie zbliża”. Aby przeciwdziałać tendencji do przejawiania nieprzejednanej postawy, pracuj nad okazywaniem wdzięczności i doceniania. Niech twoim zwyczajem będzie szczere chwalenie współmałżonka (Kol. 3:15). Będziecie się wtedy cieszyć spokojem umysłu, jednością i Bożym błogosławieństwem, które są udziałem osób skorych do przebaczania (Rzym. 14:19).

KIERUJ SIĘ ZŁOTĄ REGUŁĄ

14, 15. Jak brzmi Złota Reguła i jaką praktyczną wartość ma w małżeństwie?

14 Niewątpliwie lubisz, gdy drudzy traktują cię z godnością i szacunkiem. Doceniasz, gdy biorą pod uwagę twoje zdanie oraz uczucia. Ale pewnie słyszałeś, jak ktoś mówił: „Odpłacę mu tą samą monetą”. Chociaż taka reakcja niekiedy mogłaby się wydawać zrozumiała, Biblia radzi: „Nie mów: ‚Jak on mi zrobił, tak ja mu zrobię’” (Prz. 24:29). Co więcej, Jezus zalecił lepszy sposób rozwiązywania problemów. Podał zasadę postępowania znaną jako Złota Reguła: „Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo” (Łuk. 6:31). Jezusowi chodziło o to, żebyśmy traktowali innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, i nie odpłacali złem za zło. Do małżeństwa powinniśmy więc wnosić to, czego sami chcielibyśmy w nim zaznawać.

15 Osoby związane węzłem małżeńskim umacniają wzajemne relacje, gdy zważają na uczucia współmałżonka. Pewien mąż z RPA mówi: „Staramy się wprowadzać w czyn Złotą Regułę. To prawda, że czasami się na siebie denerwujemy, ale usilnie dążymy do tego, by traktować się nawzajem tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani — z szacunkiem i godnością”.

16. Czego nie powinni robić małżonkowie?

16 Nie ujawniaj słabości swego partnera ani nie wytykaj jego dziwactw — nie rób tego nawet w żartach. Pamiętaj, że małżeństwo to nie zawody, w których trzeba udowadniać, kto jest silniejszy, kto potrafi głośniej krzyczeć albo kto rzuca bardziej cięte riposty. Prawda jest taka, że wszyscy mamy wady i czasami denerwujemy drugich. Ale nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sarkastycznej lub poniżającej mowy albo, co gorsza, popychania czy bicia współmałżonka (odczytaj Przysłów 17:27; 31:26).

17. Jak mężowie mogą stosować w życiu Złotą Regułę?

17 W pewnych kulturach mężczyźni, którzy tyranizują lub biją żony, są postrzegani jako męscy, ale Biblia wyraźnie mówi: „Nieskory do gniewu jest lepszy niż mocarz, a panujący nad swym duchem — niż zdobywca miasta” (Prz. 16:32). Naśladowanie pod tym względem największego ze wszystkich ludzi, Jezusa Chrystusa, wymaga ogromnej siły moralnej i panowania nad sobą. Mężczyzna pozwalający sobie na słowne lub fizyczne znęcanie się nad żoną na pewno nie jest męski i utraci więź z Jehową. Psalmista Dawid, który sam był silny i odważny, powiedział: „Bądźcie wzburzeni, lecz nie grzeszcie. Wypowiedzcie swe zdanie w swoim sercu, na swym łożu, i milczcie” (Ps. 4:4).

„PRZYODZIEJCIE SIĘ W MIŁOŚĆ”

18. Dlaczego to takie ważne, by wciąż przejawiać miłość?

18 Odczytaj 1 Koryntian 13:4-7. Miłość jest najważniejszą cechą w małżeństwie. „Przyodziejcie się w tkliwe uczucia: współczucie, życzliwość, uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość. A prócz tego wszystkiego przyodziejcie się w miłość, gdyż ona jest doskonałą więzią jedności” (Kol. 3:12, 14). Wzorowana na Chrystusie ofiarna miłość jest spoiwem łączącym elementy trwałego związku małżeńskiego. Dzięki niej pozostaje on nierozerwalny w obliczu irytujących wad, przygnębiających problemów zdrowotnych, przytłaczających kłopotów finansowych lub trudności w relacjach z teściami.

19, 20. (a) Jak małżonkowie mogą stworzyć silny i szczęśliwy związek? (b) Co rozważymy w następnym artykule?

19 Stworzenie udanego związku wymaga wypływającego z miłości oddania, lojalnego zaangażowania i szczerych wysiłków. Gdy pojawiają się trudności, mąż i żona nie powinni spisywać małżeństwa na straty — powinni niestrudzenie pracować nad tym, by ono kwitło, a nie jedynie wegetowało. Dla chrześcijańskich par małżeńskich, które przejawiają miłość do Jehowy i do siebie nawzajem, przymiot ten stanowi silny bodziec, by pokonywać trudności, gdyż „miłość nigdy nie zawodzi” (1 Kor. 13:8; Mat. 19:5, 6; Hebr. 13:4).

20 Budowanie silnego i szczęśliwego małżeństwa jest szczególnym wyzwaniem w „krytycznych czasach”, w których żyjemy (2 Tym. 3:1). Ale z pomocą Jehowy jest to możliwe. Ponadto małżonkowie muszą się przeciwstawiać powszechnemu w tym świecie upadkowi moralnemu. W następnym artykule rozważymy, co mogą zrobić, by wzmocnić duchowy system obronny swego małżeństwa.

^ ak. 12 Chociaż małżonkowie starają się sobie wzajemnie wybaczać i pokonywać trudności, to gdy jedno z nich popełni cudzołóstwo, niewinna strona ma biblijne prawo do podjęcia decyzji, czy przebaczyć, czy się rozwieść (Mat. 19:9). Zobacz artykuł „Biblijny punkt widzenia: Cudzołóstwo — przebaczyć czy nie?”, zamieszczony w Przebudźcie się! z 8 sierpnia 1995 roku.