Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jehowa obficie błogosławi ochoczego ducha

Jehowa obficie błogosławi ochoczego ducha

STWÓRCA obdarzył ludzi bezcennym darem wolnej woli. Co więcej, obficie błogosławi tym, którzy jej niesamolubnie używają, aby krzewić prawdziwe wielbienie, uświęcać Jego imię i popierać powzięte przez Niego wspaniałe zamierzenie. Jehowa nie oczekuje mechanicznego posłuszeństwa wymuszonego groźbami czy siłą. Wysoko ceni ochocze poświęcenie wynikające ze szczerej miłości i głębokiego doceniania.

Na przykład gdy Izraelici przebywali na pustkowiu Synaj, Jehowa polecił im zbudować przybytek służący oddawaniu Mu czci. Powiedział: „Zbierzcie pośród siebie daninę dla Jehowy. Niech każdy, kto jest ochoczego serca, przyniesie ją jako daninę Jehowy” (Wyjścia 35:5). Izraelita mógł ofiarować to, na co go było stać, a jego dobrowolna ofiara — bez względu na jej rodzaj czy wartość — miała być użyta w odpowiedni sposób, aby zrealizować Boży zamiar. Jaki był odzew?

„Każdy, kogo skłaniało serce” — „kto miał ochocze serce” — oraz „każdy, kogo pobudził duch”, złożył dobrowolną ofiarę. Aby można było wykonać pracę zleconą przez Jehowę, mężczyźni i kobiety chętnie przynieśli różne rzeczy: broszki, kolczyki, pierścienie, złoto, srebro, miedź, niebieskie włókno, wełnę barwioną czerwonawą purpurą, przędzę barwioną szkarłatem z czerwców, delikatny len, sierść kozią, skóry baranie farbowane na czerwono, skóry focze, drewno akacjowe, kamienie szlachetne, olejek balsamowy i oliwę. Koniec końców „materiałów wystarczyło na wykonanie całej pracy, a nawet zbywało” (Wyjścia 35:21-24, 27-29; 36:7).

Ale to nie dary materialne sprawiły Jehowie największą przyjemność, lecz ochoczy duch ludzi, którzy w ten sposób poparli czyste wielbienie. Byli oni gotowi poświęcić też swój czas i siły. Sprawozdanie biblijne mówi, że „wszystkie kobiety mądrego serca przędły swymi rękami”. Rzeczywiście „wszystkie kobiety, których serca pobudziła mądrość, przędły sierść kozią”. Ponadto Jehowa napełnił Becalela ‛mądrością, zrozumieniem i wiedzą we wszelkim rzemiośle’. To Bóg obdarzył Becalela i Oholiaba umiejętnościami potrzebnymi do wykonania wszelkiej zleconej pracy (Wyjścia 35:25, 26, 30-35).

Kiedy Jehowa poprosił Izraelitów o złożenie darów, był całkowicie przekonany, że ‛każdy, kto ma ochocze serce’, wesprze czyste wielbienie. Takim osobom szczodrze błogosławił, zapewniając im przewodnictwo i bezgraniczną radość. Jehowa pokazał, jak wyraża się Jego błogosławieństwo dla ochoczego ducha wiernych sług — potrafi zadbać o to, by nie brakowało środków materialnych ani umiejętności potrzebnych do wykonania Jego woli (Ps. 34:9). Gdy niesamolubnie służysz Jehowie, On bez wątpienia pobłogosławi twego ochoczego ducha.