Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy sobie przypominasz?

Czy sobie przypominasz?

Czy uważnie przeczytałeś ostatnie wydania Strażnicy? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

O jakiej porze 14 Nisan należało zabić baranka paschalnego?

Niektóre przekłady Biblii podają, że należało to zrobić „między dwoma wieczorami”. Określenie to odnosi się do zmierzchu, czyli czasu po zachodzie słońca, ale jeszcze przed nastaniem ciemności (Wyjścia 12:6) (15.12, strony 18, 19).

Jakimi zasadami biblijnymi mogą kierować się młodzi, żeby dokonywać mądrych wyborów?

Oto trzy takie zasady: 1) Szukaj najpierw Królestwa Bożego oraz Bożej prawości (Mat. 6:19-34). 2) Znajduj szczęście w usługiwaniu innym (Dzieje 20:35). 3) Ciesz się służbą dla Jehowy w młodości (Kazn. 12:1) (15.1, strony 19, 20).

Jacy czterej jeźdźcy rozpoczęli swoją szarżę w roku 1914?

Jezus, jako jeździec na białym koniu, oczyścił niebiosa z Szatana i demonów. Jeździec na koniu maści ognistej obrazuje wojny, które nękają ludzkość. Jeździec na czarnym koniu przedstawia głód. A jeździec na koniu bladym sprowadza śmiertelną plagę na miliony ludzi (Obj. 6:2-8) (1.2, strony 6, 7).

Kiedy odbywają się „zaślubiny Baranka”? (Obj. 19:7).

„Zaślubiny Baranka” odbywają się po tym, jak Król, Jezus Chrystus, dopełni swego zwycięstwa, czyli po zniszczeniu Babilonu Wielkiego i po stoczeniu wojny Armagedonu (15.2, strona 10).

Dlaczego Żydzi w czasach Jezusa ‛trwali w oczekiwaniu’ na Mesjasza? (Łuk. 3:15).

Nie da się jednoznacznie potwierdzić tego, że Żydzi w I wieku n.e. rozumieli proroctwo Daniela dotyczące Mesjasza tak jak my teraz (Dan. 9:24-27). Niewykluczone jednak, że słyszeli o anielskim oświadczeniu przekazanym pasterzom lub o tym, co prorokini Anna powiedziała, gdy w świątyni zobaczyła malutkiego Jezusa. Również astrolodzy odbyli podróż, by odszukać „narodzonego króla Żydów” (Mat. 2:1, 2). Jeszcze później Jan Chrzciciel wskazał, że Chrystus miał się wkrótce pojawić (15.2, strony 26, 27).

Jak nie dopuścić do tego, że mówilibyśmy „Tak”, a mimo to „Nie”? (2 Kor. 1:18).

Co prawda jakaś sytuacja, na którą nie mamy wpływu, może nam czasami pokrzyżować plany. Ale jeśli coś obiecujemy lub do czegoś się zobowiązujemy, powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby dotrzymać słowa (15.3, strona 32).

Jak oprzeć się pokusie oglądania pornografii?

Trzy pomocne kroki: 1) Prędko odwróć wzrok od nieprzyzwoitych obrazów. 2) Strzeż myśli przez skupianie się na budujących rzeczach i modlitwie do Boga. 3) Wystrzegaj się filmów i stron internetowych zawierających treści pornograficzne (1.4, strony 10-12).

Jakie mogą być tego konsekwencje, gdy chrześcijanin lub chrześcijanka opuszcza rodzinę, żeby zarabiać za granicą?

Gdy rodzina nie mieszka razem, dzieci mogą doznać emocjonalnych i moralnych szkód. Mogą zacząć odczuwać żal w stosunku do rodziców. A małżonkowie mieszkający z dala od siebie wystawiają się na pokusę popełnienia niemoralności (15.4, strony 19, 20).

Dlaczego skazańcom, których wieszano na palach, łamano nogi?

Niektórych przestępców Rzymianie karali śmiercią przez powieszenie na palu. Żydzi poprosili, by skazańcom, w tym również Jezusowi, połamano nogi. Utrudniałoby to ofiarom oddychanie i tym samym przyśpieszało śmierć. W ten sposób skazańcy nie musieliby pozostawać na palach całą noc (Powt. Pr. 21:22, 23) (1.5, strona 11).

O jakich czterech pytaniach powinniśmy pamiętać, gdy rozpoczynamy rozmowy w służbie kaznodziejskiej?

Kim jest osoba, z którą chcę porozmawiać? Gdzie chcę to zrobić? Kiedy nawiązać rozmowę? Jak powinienem ją rozpocząć? (15.5, strony 12-15).

Jak zabójcze jest palenie tytoniu?

W ostatnim stuleciu zabiło jakieś 100 000 000 ludzi. Rocznie pozbawia życia około 6 000 000 (1.6, strona 3).