Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pytania czytelników

Pytania czytelników

Jak chrześcijanie powinni zapatrywać się na kremację?

W Piśmie Świętym w zasadzie nie znajdujemy wytycznych zabraniających kremacji.

Biblia wspomina o tym, że niekiedy ciała czy kości zmarłych spalano (Joz. 7:25; 2 Kron. 34:4, 5). Mogło to wskazywać, że dana osoba nie zasługiwała na godny pochówek, ale nie zawsze tak było.

Wniosek taki możemy wyciągnąć z relacji o śmierci króla Saula i jego trzech synów. Zginęli oni w walce z Filistynami. Jednym z tych synów był Jonatan, dobry przyjaciel Dawida i jego lojalny sprzymierzeniec. Kiedy dzielni Izraelici mieszkający w Jabesz-Gilead dowiedzieli się, co się stało, odzyskali ciała tych czterech zabitych, spalili je, a następnie pogrzebali kości. Później Dawid pochwalił ich za ten czyn (1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6).

Biblijną nadzieją dla zmarłych jest zmartwychwstanie — Bóg przywróci do życia poszczególne osoby. Niezależnie od tego, czy zwłoki zmarłego zostały spopielone, czy nie, Jehowie nie sprawi najmniejszych trudności przywrócenie go do życia w nowym ciele. Trzej wierni Hebrajczycy, którym z rozkazu króla Nebukadneccara groziła śmierć w ognistym piecu, nie musieli się obawiać, że jeśli w ten sposób zginą, to Bóg nie będzie w stanie ich wskrzesić (Dan. 3:16-18). To samo można powiedzieć o wiernych sługach Jehowy, którym zagrażała śmierć, a później spalenie w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Zdarzało się, że różni wierni Bogu ludzie ginęli na skutek eksplozji lub w inny sposób i nie pozostały po nich żadne szczątki. Jednak ich zmartwychwstanie jest pewne! (Obj. 20:13).

Jehowie nie jest potrzebne dawne ciało zmarłej osoby, żeby ją wzbudzić z martwych. Wskazuje na to wskrzeszenie namaszczonych chrześcijan do życia w niebie. Podobnie jak Jezus, który został „ożywiony w duchu”, pomazańcy są wskrzeszani jako te same osoby, ale z ciałami duchowymi. Żadna cząstka ich dawnego ciała fizycznego nie znajdzie się w niebie (1 Piotra 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Jana 3:2).

Nasza nadzieja na zmartwychwstanie nie jest uzależniona od tego, co się dzieje ze zwłokami, lecz od wiary w to, że Bóg ma moc i pragnie spełnić swoje obietnice (Dzieje 24:15). To prawda, że możemy nie w pełni rozumieć, jak Bóg w przeszłości dokonywał cudownych wskrzeszeń i jak będzie to robił w przyszłości. Ale Mu ufamy. Jehowa „udzielił (...) gwarancji” przez wskrzeszenie Jezusa (Dzieje 17:31; Łuk. 24:2, 3).

Dobrze jest, gdy chrześcijanie w związku z pogrzebem biorą pod uwagę miejscowe zwyczaje, normy społeczne i wymagania prawne (2 Kor. 6:3, 4). Po uwzględnieniu tego decyzję co do ewentualnej kremacji każdy może zawczasu podjąć osobiście lub pozostawić ją rodzinie.