Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pytania czytelników

Pytania czytelników

Czy Izraelici wykonywali karę śmierci przez powieszenie na palu?

Wiele starożytnych narodów uśmiercało przestępców na palu. Na przykład Rzymianie przywiązywali lub przybijali skazańca do pala; mógł on żyć jeszcze przez kilka dni, zanim skonał wyczerpany bólem, pragnieniem, głodem lub warunkami atmosferycznymi. Rzymianie uważali taką formę kary śmierci za haniebną i skazywali na nią tylko najgorszych przestępców.

A jak to wyglądało w starożytnym Izraelu? Czy Izraelici uśmiercali przestępców, wieszając ich na palach? W Prawie Mojżeszowym nakazano: „Jeśli ktoś popełni grzech zasługujący na wyrok śmierci i zostanie uśmiercony, i zawiesisz go na palu, to jego zwłoki nie mają pozostać na palu przez całą noc; lecz bezwarunkowo masz go pogrzebać w owym dniu” (Powt. Pr. 21:22, 23). Najwyraźniej więc w okresie opisanym w Pismach Hebrajskich człowiek skazany na śmierć był najpierw pozbawiany życia, a dopiero potem wieszany na palu lub drzewie.

Na temat kary śmierci w Księdze Kapłańskiej 20:2 czytamy: „Każdy człowiek spośród synów Izraela i każdy osiadły przybysz przebywający w Izraelu jako przybysz, który kogoś ze swego potomstwa oddaje Molochowi, ma bezwarunkowo być uśmiercony. Lud tej ziemi ma go obrzucić kamieniami, żeby umarł”. Również ci, w których był „duch mediumistyczny lub duch przepowiadania”, mieli zostać straceni. W jaki sposób? Należało ich „obrzucić kamieniami” (Kapł. 20:27).

W Księdze Powtórzonego Prawa 22:23, 24 nakazano: „Jeśli dziewczynę będącą dziewicą, zaręczoną z mężczyzną, spotka w mieście jakiś mężczyzna i się z nią położy, to ich oboje wyprowadzicie do bramy tego miasta i ukamienujecie ich kamieniami, i umrą — dziewczyna dlatego, że nie krzyczała w mieście, a mężczyzna dlatego, że upokorzył żonę swego bliźniego. Tak usuniesz spośród siebie zło”. A zatem w starożytnym Izraelu główną metodą wykonywania kary śmierci na osobach winnych jakiegoś rażącego przestępstwa było kamienowanie *.

Najwyraźniej w okresie opisanym w Pismach Hebrajskich człowiek skazany na śmierć był najpierw pozbawiany życia, a dopiero potem wieszany na palu lub drzewie

Księga Powtórzonego Prawa 21:23 mówi, że „zawieszony jest przeklęty przez Boga”. Wystawienie na widok publiczny zwłok nikczemnego przestępcy „przeklętego przez Boga” z pewnością wywierało wpływ na Izraelitów. Powieszenie ciała takiego straceńca na palu lub drzewie stanowiło ostrzeżenie.

^ ak. 6 Wielu uczonych potwierdza, że przez pewien okres po nadaniu Prawa Mojżeszowego przestępcy byli pozbawiani życia przed zawieszeniem na palu. Istnieją jednak dowody, że w czasach Jezusa Żydzi wieszali niektórych przestępców żywcem, zadając im śmierć na palu.