Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Należała do rodziny Kajfasza

Należała do rodziny Kajfasza

Niekiedy odkrycia archeologiczne bezpośrednio lub pośrednio potwierdzają autentyczność jakiejś postaci biblijnej. Na przykład w roku 2011 izraelscy uczeni opublikowali informację dotyczącą takiego właśnie znaleziska. Chodzi o mające 2000 lat ossuarium — ozdobną urnę z wapienia, w której umieszczono szczątki zmarłej osoby po tym, jak jej ciało uległo rozkładowi.

Ossuarium to opatrzone jest inskrypcją: „Miriam, córka Jeszui, syna Kajfasza, kapłana od Maazjasza, z Bet Imri”. Imię Kajfasz nosił arcykapłan, który brał udział w procesie Jezusa i przyczynił się do jego śmierci (Jana 11:48-50). Historyk Józef Flawiusz pisze o nim jako o „Józefie, który także nazywał się Kajfaszem” (tłum. J. Radożycki). Na wcześniej znalezionym ossuarium, w którym najwyraźniej pochowano właśnie jego, widnieje inskrypcja: „Jehosef bar Kajafa”, czyli Józef, syn Kajfasza *. A zatem Miriam najprawdopodobniej była z nim w jakiś sposób spokrewniona.

Jak podał Izraelski Urząd do spraw Starożytności, ossuarium Miriam zostało odebrane złodziejom, którzy splądrowali starożytny grobowiec. Analiza tego artefaktu i znajdującej się na nim inskrypcji potwierdziła jego autentyczność.

Inskrypcja z ossuarium dostarcza pewnych nowych informacji. Wymienia imię Maazjasza, przełożonego ostatniego z 24 oddziałów kapłańskich, które na zmianę pełniły służbę w świątyni w Jerozolimie (1 Kron. 24:18). Dzięki niej dowiadujemy się — jak podkreśla Izraelski Urząd do spraw Starożytności — że „rodzina Kajfasza była związana z oddziałem Maazjasza”.

Owa inskrypcja zawiera także wzmiankę o Bet Imri. Można ją zinterpretować na dwa sposoby. Wspomniany urząd wyjaśnia: „Pierwsza możliwość jest taka, że Bet Imri odnosi się do rodu kapłańskiego — synów Immera (Ezdrasza 2:36, 37; Nehemiasza 7:39-42), których potomkowie wchodzili w skład między innymi oddziału Maazjasza. Druga możliwość jest taka, że chodzi o miejsce, z którego wywodziła się zmarła kobieta lub cała jej rodzina”. Jakkolwiek było, ossuarium Miriam poświadcza, że Biblia mówi o autentycznych postaciach, pochodzących z rodzin, które naprawdę istniały.

^ ak. 3 Więcej informacji o ossuarium Kajfasza można znaleźć w artykule „Arcykapłan, który skazał Jezusa” w Strażnicy z 15 stycznia 2006 roku, strony 10-13.