Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak skończy się ten świat

Jak skończy się ten świat

„Nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziei” (1 TES. 5:4).

1. Co pomoże nam czuwać i znosić próby?

WKRÓTCE nastąpią wydarzenia, które wstrząsną światem. Potwierdzają to spełniające się proroctwa biblijne. Dlatego musimy czuwać. Co nam w tym pomoże? Apostoł Paweł zachęcał, byśmy ‛mieli oczy zwrócone na to, co niewidoczne’. W rzeczy samej, powinniśmy pamiętać o nagrodzie życia wiecznego — czy to w niebie, czy na ziemi. Kontekst pokazuje, że Paweł pragnął pobudzić współwyznawców do skupiania się na wspaniałej nagrodzie za ich wierne postępowanie. Jego rada miała im też pomóc znosić próby i prześladowania (2 Kor. 4:8, 9, 16-18; 5:7).

2. (a) Co musimy robić, aby nasza nadzieja była niezachwiana? (b) Co omówimy w tym i w następnym artykule?

2 W zachęcie Pawła kryje się ważna zasada: Aby nasza nadzieja była niezachwiana, musimy patrzeć poza to, co jest bezpośrednio przed nami. Musimy koncentrować się na doniosłych wydarzeniach, które pozostają jeszcze niewidoczne (Hebr. 11:1; 12:1, 2). Dlatego w tym i w następnym artykule omówimy dziesięć przyszłych wydarzeń, które ściśle wiążą się z naszą perspektywą życia wiecznego.

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO TUŻ PRZED KOŃCEM?

3. (a) Jaki rozwój wydarzeń zapowiedziano w 1 Tesaloniczan 5:2, 3? (b) Co będą robić przywódcy polityczni i kto może się do nich przyłączyć?

3 O jednym z przyszłych wydarzeń wspomniał Paweł w liście do Tesaloniczan (odczytaj 1 Tesaloniczan 5:2, 3). Zwrócił w nim uwagę na „dzień Jehowy”. Wyrażenia tego użył w odniesieniu do okresu, który rozpocznie się od zagłady religii fałszywej, a punkt kulminacyjny osiągnie w wojnie Armagedonu. Ale tuż przed nastaniem dnia  Jehowy przywódcy światowi będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo!”. Może to dotyczyć pojedynczego wydarzenia lub całej ich serii. Narody mogą być przekonane, że są bliskie rozwiązania jakichś istotnych problemów. A co z przywódcami religijnymi? Są oni częścią świata, niewykluczone więc, że przyłączą się do przywódców politycznych (Obj. 17:1, 2). Jeśli tak uczynią, pójdą w ślady fałszywych proroków ze starożytnej Judy. Jehowa powiedział o nich, że zapewniają: „‚Jest pokój! Jest pokój!’, podczas gdy nie ma pokoju” (Jer. 6:14; 23:16, 17).

4. Co w przeciwieństwie do ogółu ludzkości dostrzegają słudzy Boży?

4 Niezależnie od tego, kto zaangażuje się w mówienie: „Pokój i bezpieczeństwo!”, będzie to zwiastować rychły początek dnia Jehowy. Paweł mógł zatem oświadczyć: „Bracia, nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziei, gdyż wy wszyscy jesteście synami światła” (1 Tes. 5:4, 5). W przeciwieństwie do ogółu ludzkości dostrzegamy znaczenie obecnych wydarzeń w świetle Biblii. Jak konkretnie spełni się omawiane proroctwo? Czas pokaże. Dlatego bądźmy zdecydowani ‛czuwać i zachowywać trzeźwość umysłu’ (1 Tes. 5:6; Sof. 3:8).

„KRÓLOWA”, KTÓRA BŁĘDNIE OCENIA SWOJĄ SYTUACJĘ

5. (a) Jak zacznie się „wielki ucisk”? (b) Jak pewna „królowa” błędnie oceni swoją sytuację?

5 Jakie wciąż niewidoczne wydarzenie nastąpi potem? Paweł napisał: „Kiedy tylko będą mówić: ‚Pokój i bezpieczeństwo!’, wtedy natychmiast przyjdzie na nich nagła zagłada”. Pierwszy etap tej „nagłej zagłady” to atak na „Babilon Wielki”, ogólnoświatowe imperium religii fałszywej, określone też mianem „nierządnicy” (Obj. 17:5, 6, 15). Atak przeciwko wszelkim formom religii fałszywej, w tym chrześcijaństwu, będzie początkiem „wielkiego ucisku” (Mat. 24:21; 2 Tes. 2:8). Owa napaść zaskoczy wielu ludzi. Dlaczego? Ponieważ do tego czasu nierządnica będzie głęboko przekonana, że jest „królową”, która ‛nigdy nie zazna żałości’. Nagle jednak odkryje, że błędnie oceniła swoją sytuację. Bardzo szybko — niejako „w jeden dzień” — nastąpi jej upadek (Obj. 18:7, 8).

6. Kto zniszczy religię fałszywą?

6 Słowo Boże wyjawia, że nierządnicę zaatakuje pewna „bestia” mająca „dziesięć rogów”. Analiza Objawienia pokazuje, że bestia ta wyobraża Organizację  Narodów Zjednoczonych (ONZ). „Dziesięć rogów” symbolizuje wszystkie dzisiejsze potęgi polityczne popierające tę „bestię barwy szkarłatnej” (Obj. 17:3, 5, 11, 12) *. Jak druzgocący okaże się ten atak? Narody zrzeszone w ONZ złupią majętności nierządnicy, obnażą jej prawdziwy charakter, pożrą ją i „doszczętnie spalą”. Jej zagłada będzie definitywna (odczytaj Objawienie 17:16).

7. Co pobudzi „bestię” do ataku?

7 Proroctwo biblijne wskazuje też, co wywoła ten atak. Sam Jehowa w jakiś sposób pobudzi serca władców politycznych, „żeby wykonali jego myśl”, czyli żeby unicestwili nierządnicę (Obj. 17:17). Religia wciąż podżega do wojen i jest czynnikiem burzącym pokój na świecie. Dlatego narody mogą uznać, że zniszczenie tej nierządnicy leży w ich interesie. W gruncie rzeczy, gdy przystąpią do działania, będą przekonane, że wykonują swoją „jedną myśl”. Ale tak naprawdę posłużą Bogu za narzędzie do unicestwienia wszystkich fałszywych religii. Tak oto dojdzie do zdumiewającego zwrotu akcji — jedna część szatańskiego systemu zaatakuje drugą, a Szatan nie zdoła temu zapobiec (Mat. 12:25, 26).

ATAK NA LUD BOŻY

8. Czym będzie atak „Goga z krainy Magog”?

8 Po zagładzie religii fałszywej słudzy Boży wciąż będą ‛mieszkać bezpiecznie, bez muru’ (Ezech. 38:11, 14). Co czeka tę pozornie bezbronną grupę, która nie zaniecha oddawania czci Jehowie? Wygląda na to, że stanie się ona celem zmasowanej napaści ze strony „wielu ludów”. Słowo Boże opisuje to wydarzenie jako atak „Goga z krainy Magog” (odczytaj Ezechiela 38:2, 15, 16). Jak powinniśmy się zapatrywać na ten atak?

9. (a) Na czym się koncentrują prawdziwi chrześcijanie? (b) Co już teraz powinniśmy robić, aby umacniać swą wiarę?

9 Co prawda wiemy o przyszłym ataku na lud Boży, ale się tym nie zamartwiamy. Koncentrujemy się nie na własnym wybawieniu, lecz raczej na uświęceniu imienia Jehowy i usprawiedliwieniu Jego zwierzchnictwa. W wypowiedziach Bożych zawartych w Księdze Ezechiela ponad 60 razy pojawia się myśl skierowana do nieposłusznych ludzi: „Będziecie musieli poznać, że ja jestem Jehowa” (Ezech. 6:7). Dlatego z niecierpliwością  wyczekujemy spełnienia tego niezwykłego aspektu proroctwa Ezechiela, ufając, że „Jehowa wie, jak ludzi przejawiających zbożne oddanie wyzwolić z doświadczenia” (2 Piotra 2:9). Zanim to nastąpi, chcemy wykorzystywać każdą sposobność do umacniania wiary, abyśmy zdołali dochować lojalności Bogu niezależnie od tego, jakie napotkamy próby. Co musimy więc robić? Musimy się modlić, studiować Słowo Boże i nad nim rozmyślać oraz dzielić się z drugimi dobrą nowiną o Królestwie. Gdy tak czynimy, nasza nadzieja na życie wieczne pozostaje niewzruszona — niczym kotwica (Hebr. 6:19; Ps. 25:21).

NARODY BĘDĄ MUSIAŁY POZNAĆ JEHOWĘ

10, 11. Po czym poznamy, że rozpoczyna się Armagedon, i co się będzie wtedy działo?

10 Jakie wstrząsające dla świata wydarzenie będzie następstwem ataku na sług Boga? Jehowa za pośrednictwem Jezusa i wojsk niebiańskich podejmie działania na rzecz swego ludu (Obj. 19:11-16). Będzie to „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” — Armagedon (Obj. 16:14, 16).

11 W odniesieniu do tej wojny Jehowa oznajmił przez Ezechiela: „‚I przywołam miecz przeciwko niemu [Gogowi] po całym moim górzystym regionie’ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy. ‚Miecz każdego zwróci się przeciwko jego bratu’”. Wśród ogarniętych paniką stronników Szatana zapanuje zamęt, toteż zwrócą oni broń jeden przeciw drugiemu — wojownik przeciw wojownikowi. Ale klęska czeka także Szatana. Jehowa zapowiedział: „Na niego [Goga] oraz na jego hufce i na liczne ludy, które z nim będą, spuszczę (...) ogień i siarkę” (Ezech. 38:21, 22). Jakie skutki przyniesie ta Boża interwencja?

12. Do czego zostaną zmuszone narody?

12 Narody będą musiały zrozumieć, że ich druzgocąca porażka jest wynikiem wyroku wydanego przez samego Jehowę. Wtedy poplecznicy Szatana — podobnie jak starożytni Egipcjanie, którzy rzucili się w pościg za Izraelitami przez Morze Czerwone — być może zawołają w desperacji: „Jehowa walczy za nich”! (Wyjścia 14:25). Tak, narody będą zmuszone poznać Jehowę (odczytaj Ezechiela 38:23). Jak blisko jesteśmy rozpoczęcia się tej serii wydarzeń?

NIE POWSTANIE JUŻ ŻADNE KOLEJNE MOCARSTWO ŚWIATOWE

13. Co wiemy o piątej części posągu opisanego przez Daniela?

13 Pewne proroctwo z Księgi Daniela pozwala nam ustalić, gdzie się znajdujemy w strumieniu czasu. Prorok opisał posąg ludzkiej postaci wykonany z różnych metali (Dan. 2:28, 31-33). Wyobraża on następujące po sobie potęgi światowe, które wywarły znaczący wpływ na lud Boży, zarówno w przeszłości, jak i w czasach nowożytnych. Są to Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym, a także ostatnie mocarstwo, które istnieje obecnie. W proroctwie Daniela zostało ono zobrazowane przez stopy i palce posągu. Podczas I wojny światowej szczególne partnerstwo połączyło Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Dlatego piątą częścią posągu jest właśnie mocarstwo anglo-amerykańskie. Stopy są ostatnim elementem, co nasuwa wniosek, że na arenie dziejów nie pojawi się już żadne kolejne mocarstwo światowe. Okoliczność, że stopy i palce są  uformowane z żelaza i gliny, ilustruje osłabiony stan potęgi anglo-amerykańskiej.

14. Które mocarstwo światowe będzie dominować na ziemi, gdy przyjdzie Armagedon?

14 To samo proroctwo wyjawia, że Królestwo Boże, zobrazowane przez ogromny kamień, zostało odcięte od góry zwierzchnictwa Jehowy, do czego doszło w roku 1914. Obecnie kamień ten z ogromną szybkością mknie, by uderzyć w cel — w stopy posągu. Zarówno te stopy, jak i cała reszta posągu zostaną roztrzaskane w Armagedonie (odczytaj Daniela 2:44, 45). Kiedy więc do tego dojdzie, na ziemi wciąż będzie dominować mocarstwo anglo-amerykańskie. Jakże ekscytujące będzie obserwowanie całkowitego spełnienia się tego proroctwa! * A co Jehowa zamierza zrobić z Szatanem?

CO SIĘ STANIE Z GŁÓWNYM PRZECIWNIKIEM BOGA

15. Co się stanie z Szatanem i demonami po Armagedonie?

15 Najpierw Szatan będzie zmuszony oglądać od początku do końca unicestwienie całej jego ziemskiej organizacji. Następnie uwaga zostanie skierowana bezpośrednio na niego. Opisał to apostoł Jan (odczytaj Objawienie 20:1-3). Jezus Chrystus — „anioł (...) z kluczem od otchłani” — pochwyci Szatana i demony, wtrąci ich do niej i zatrzyma tam na tysiąc lat (Łuk. 8:30, 31; 1 Jana 3:8). Będzie to początkowy etap miażdżenia głowy węża (Rodz. 3:15) *.

16. Co będzie oznaczać dla Szatana wtrącenie go do „otchłani”?

16 Czym jest „otchłań”, do której trafią Szatan i demony? Użyte przez Jana greckie słowo ábyssos oznacza „bardzo głęboki, niezgłębiony”. Może też oznaczać „bezkresną pustkę”. Jest to więc miejsce całkowicie poza zasięgiem kogokolwiek oprócz Jehowy i wyznaczonego przez Niego anioła „z kluczem od otchłani”. Szatan będzie tam przebywał w przypominającym śmierć stanie nieaktywności, „żeby już nie wprowadzał w błąd narodów”. Ten „ryczący lew” wreszcie zostanie uciszony! (1 Piotra 5:8).

CO POPRZEDZI OKRES POKOJU

17, 18. (a) Jakie wydarzenia, które pozostają jeszcze niewidoczne, omówiliśmy w tym artykule? (b) Jaki wspaniały okres po nich nastanie?

17 Przed nami są doniosłe wydarzenia, które wstrząsną światem. Wypatrujemy, jak spełni się proroctwo: „Będą mówić: ‚Pokój i bezpieczeństwo!’”. Następnie spodziewamy się zagłady Babilonu Wielkiego, ataku Goga z Magog, bitwy Armagedonu oraz wtrącenia Szatana i demonów do otchłani. Po tym wszystkim, gdy zniknie już wszelka niegodziwość, zacznie się nowy rozdział naszego życia — Tysiącletnie Panowanie Chrystusa, w trakcie którego będziemy się rozkoszować „obfitością pokoju” (Ps. 37:10, 11).

18 Oprócz pięciu wydarzeń omówionych do tej pory czekają nas jeszcze inne „niewidoczne” rzeczy, na które chcemy ‛mieć zwrócone nasze oczy’. Zajmiemy się nimi w następnym artykule.

^ ak. 6 Zobacz książkę Wspaniały finał Objawienia bliski!, strony 251-258.

^ ak. 14 Zwrot „zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres”, użyty w Daniela 2:44, odnosi się do królestw, czyli mocarstw światowych, zobrazowanych przez różne części posągu. Ale w analogicznym proroctwie biblijnym czytamy, że „królowie całej zamieszkanej ziemi” zbiorą się przeciwko Jehowie w „wielkim dniu Boga Wszechmocnego” (Obj. 16:14; 19:19-21). A zatem w Armagedonie zostaną zniszczone nie tylko królestwa symbolizowane przez posąg, lecz także wszystkie inne królestwa tego świata.

^ ak. 15 Ostateczne zmiażdżenie głowy węża nastąpi po upływie tysiąca lat, gdy Szatan z demonami zostanie wrzucony „do jeziora ognia i siarki” (Obj. 20:7-10; Mat. 25:41).