Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pytania czytelników

Pytania czytelników

Kiedy mocarstwo anglo-amerykańskie stało się siódmą potęgą światową z biblijnego proroctwa?

▪ Ogromny metalowy posąg ze snu króla Nebukadneccara nie wyobraża wszystkich mocarstw światowych (Dan. 2:31-45). Przedstawia raczej tylko te pięć z nich, które od czasów Daniela miały znaczący wpływ na lud Boży.

Opis posągu podany przez proroka sugeruje, że mocarstwo anglo-amerykańskie miało wyłonić się z Rzymu, a nie go podbić. Daniel zobaczył, że żelazo tworzyło nie tylko golenie, lecz także wchodziło w skład stóp i palców. (Stopy i palce były z żelaza zmieszanego z gliną) *. Szczegół ten wskazuje, że mocarstwo anglo-amerykańskie miało się wyłonić z żelaznych goleni. Historia potwierdza dokładność tego opisu. Pod koniec XVIII wieku zaczęła nabierać znaczenia Wielka Brytania, dawna część cesarstwa rzymskiego. Później coraz ważniejszą rolę odgrywały Stany Zjednoczone Ameryki. Ale siódma potęga światowa, o której mówiło proroctwo, jeszcze wtedy nie istniała. Skąd taki wniosek? Otóż w tamtym okresie Wielka Brytania i USA nie współpracowały ze sobą w żaden szczególny sposób. Doszło do tego dopiero podczas I wojny światowej.

W tym czasie „synowie królestwa” działali przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a ich Biuro Główne mieściło się w nowojorskim Brooklynie (Mat. 13:36-43). Ale pomazańcy prowadzili też dzieło ewangelizacji w krajach podlegających wpływom imperium brytyjskiego. W trakcie I wojny światowej potęgi brytyjska i amerykańska ściśle zjednoczyły się w walce ze wspólnymi wrogami politycznymi. W wywołanej wojną atmosferze narastającego nacjonalizmu zaczęły również okazywać wrogość żyjącym wtedy członkom potomstwa „niewiasty” Bożej, nakładając zakaz na ich publikacje i wtrącając do więzienia tych, którzy przewodzili działalności kaznodziejskiej (Obj. 12:17).

A zatem w świetle proroctw biblijnych siódme mocarstwo światowe nie powstało pod koniec XVIII wieku, kiedy to Wielka Brytania zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Osiągnęło tę pozycję na początku dnia Pańskiego *.

[Przypisy]

^ ak. 4 Glina zmieszana z żelazem wyobraża różne elementy wewnątrz sfery wpływów mocarstwa anglo-amerykańskiego, przypominającego żelazo. Z jej powodu owo mocarstwo nie może być tak silne, jak by tego chciało.

^ ak. 6 Wyjaśnienie to aktualizuje informacje podane w książce Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! w akapicie 24 na stronie 57 oraz zilustrowane na stronach 56 i 139.

[Ilustracja na stronie 19]

Ośmiu braci z Biura Głównego, których w czerwcu 1918 roku wtrącono do więzienia