Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jehowa wyjawia, „co ma się stać wkrótce”

Jehowa wyjawia, „co ma się stać wkrótce”

„Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce” (OBJ. 1:1).

JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ?

Które części ogromnego posągu symbolizują anglo-amerykańskie mocarstwo światowe?

Jak Jan zobrazował stosunki panujące między mocarstwem anglo-amerykańskim a Organizacją Narodów Zjednoczonych?

Jak Daniel i Jan opisali kres ludzkich rządów?

1, 2. (a) Co umożliwiają nam proroctwa Daniela i Jana? (b) Co wyobraża pierwszych sześć głów bestii?

PROROCTWA Daniela i Jana zazębiają się ze sobą w taki sposób, że pozwalają nam zrozumieć znaczenie wielu obecnych i przyszłych wydarzeń na świecie. Czego się dowiadujemy, porównując bestię z wizji Jana oraz ukazaną Danielowi przerażającą bestię o dziesięciu rogach z podanym przez tego proroka wyjaśnieniem snu o ogromnym posągu? I do czego powinno nas pobudzać dokładne zrozumienie tych proroctw?

2 Najpierw przeanalizujmy wizję Jana (Obj. 13). Jak się dowiedzieliśmy z poprzedniego artykułu, pierwszych sześć głów bestii wyobraża Egipt, Asyrię, Babilon, Medo-Persję, Grecję i Rzym. Wszystkie te mocarstwa odnosiły się z nienawiścią do potomstwa niewiasty (Rodz. 3:15). Rzym, ukazany jako szósta głowa, dominował jeszcze szereg stuleci po spisaniu przez Jana tej wizji. W końcu jednak miejsce Rzymu miała zająć siódma głowa. Która potęga światowa się nią okazała i jak traktowała wspomniane potomstwo?

WIELKA BRYTANIA I STANY ZJEDNOCZONE ROSNĄ W SIŁĘ

3. Co symbolizuje przerażająca dziesięciorożna bestia, a co jej dziesięć rogów?

3 Tożsamość siódmej głowy bestii z 13 rozdziału Objawienia możemy ustalić, gdy porównamy wizję Jana z wizją Daniela o przerażającej dziesięciorożnej bestii * (odczytaj Daniela 7:7, 8, 23, 24). Dzikie zwierzę, które widział Daniel, wyobrażało rzymskie  mocarstwo światowe (zobacz diagram na stronach 12 i 13). W V wieku n.e. Rzym zaczął się rozpadać. Dziesięć rogów wyrastających z głowy tej strasznej bestii symbolizuje królestwa, które wyłoniły się z tego imperium.

4, 5. (a) Co zrobił mały róg? (b) Jakie mocarstwo symbolizuje siódma głowa bestii?

4 Na temat czterech rogów przerażającej bestii podano ciekawą informację. Trzy z nich zostają wyparte przez „inny róg, mały”. Słowa te się spełniły, gdy w siłę urosła Anglia (niegdyś rzymska prowincja Brytania). Do XVII wieku nie odgrywała ona większej roli. Znacznie bardziej liczyły się trzy inne państwa powstałe z dawnego imperium rzymskiego — Hiszpania, Niderlandy i Francja. Anglia po kolei pozbawiała te potęgi ich wpływowej pozycji. Do połowy XVIII wieku, już jako Wielka Brytania, znalazła się na najlepszej drodze do tego, by się stać dominującym mocarstwem na arenie światowej. Ale wtedy jeszcze nie była siódmą głową bestii.

5 Chociaż Wielka Brytania zyskała na znaczeniu, jej północnoamerykańskie kolonie oderwały się od niej i utworzyły Stany Zjednoczone. Niemniej zdołały urosnąć w siłę właśnie dzięki ochronie brytyjskiej floty. Do roku 1914, kiedy to rozpoczął się dzień Pański, Wielka Brytania zbudowała największe pod względem terytorialnym imperium w historii, a Stany Zjednoczone stały się największą na ziemi potęgą gospodarczą *. Podczas I wojny światowej te dwie potęgi połączył szczególny sojusz. Tak oto pojawiła się siódma głowa bestii — anglo-amerykańskie mocarstwo światowe. Jak ta głowa będzie traktować potomstwo niewiasty?

6. Jak siódma głowa traktowała lud Boży?

6 Krótko po rozpoczęciu się dnia Pańskiego siódma głowa przypuściła atak na lud Boży — pozostających jeszcze na ziemi braci Chrystusa (Mat. 25:40). Jezus wskazał, że podczas jego obecności ów ostatek potomstwa będzie aktywnie działał (Mat. 24:45-47; Gal. 3:26-29). Mocarstwo anglo-amerykańskie wystąpiło przeciw tym świętym (Obj. 13:3, 7). W trakcie I wojny światowej represjonowało ich, objęło zakazem niektóre ich publikacje, a przedstawicieli klasy wiernego niewolnika wtrąciło do więzienia. Siódma głowa bestii w zasadzie zdławiła na pewien okres działalność kaznodziejską. Jehowa przewidział ten dramatyczny rozwój wydarzeń i objawił go Janowi. Oznajmił mu również, że drugorzędna część potomstwa zostanie ponownie ożywiona i będzie działać jeszcze dynamiczniej (Obj. 11:3, 7-11). Historia nowożytnych sług Jehowy potwierdza, że tak się stało.

MOCARSTWO ANGLO-AMERYKAŃSKIE A STOPY Z ŻELAZA I GLINY

7. Jaki związek zachodzi między siódmą głową bestii a olbrzymim posągiem?

7 Jaki związek zachodzi między siódmą głową bestii a olbrzymim posągiem? Wielka Brytania — w szerszym zaś ujęciu także Stany Zjednoczone — wyrosła z imperium rzymskiego. A co można powiedzieć o stopach posągu? Są one uformowane z mieszaniny żelaza z gliną (odczytaj Daniela 2:41-43). Opis ten dotyczy czasu, gdy siódma głowa — potęga anglo-amerykańska — zyskała na znaczeniu. Tak jak żelazna struktura  zmieszana z gliną jest słabsza niż lite żelazo, tak też owa potęga jest słabsza niż imperium, z którego się wyłoniła. Jak do tego doszło?

8, 9. (a) Jak siódme mocarstwo światowe wykazywało cechy żelaza? (b) Co wyobraża glina w stopach posągu?

8 Siódma głowa bestii nieraz dowodziła swej siły. Przykładem może być zwycięstwo w I wojnie światowej. Jej iście żelazna moc uwidoczniła się również w II wojnie światowej *. Potem siódma głowa wciąż co jakiś czas ujawniała cechy żelaza. Jednak już dość wcześnie zaczęło się ono mieszać z gliną.

9 Słudzy Jehowy od dawna starali się zrozumieć symbolikę stóp posągu. Księga Daniela 2:41 opisuje mieszaninę żelaza i gliny nie jako wiele, lecz jako jedno „królestwo”. Dlatego glina wyobraża różne elementy w sferze wpływów potęgi anglo-amerykańskiej, które czynią ją słabszą od dawnego imperium rzymskiego, przyrównanego do litego żelaza. Glinę nazwano „potomstwem ludzkim”, chodzi tu więc o zwykłych ludzi (Dan. 2:43). W łonie tej potęgi wielu zaczęło domagać się swoich praw poprzez różne akcje na rzecz swobód obywatelskich, tworzenie związków zawodowych oraz ruchy niepodległościowe. Ci zwykli obywatele osłabili zdolność mocarstwa anglo-amerykańskiego do działania z siłą żelaza. Spory pomiędzy zwolennikami odmiennych ideologii, a także okoliczność, że wybory często nie wyłaniają zdecydowanego zwycięzcy, powodują, iż nawet popularni przywódcy nie dysponują silnym mandatem społecznym, który pozwoliłby im realizować swoją politykę. Daniel przepowiedział, że „królestwo to okaże się po części mocne, a po części okaże się kruche” (Dan. 2:42; 2 Tym. 3:1-3).

10, 11. (a) Jaka przyszłość czeka „stopy” posągu? (b) Jaki wniosek możemy wysnuć, jeśli chodzi o liczbę palców?

10 W XXI wieku Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone nadal łączy szczególne partnerstwo i w kwestiach globalnych często podejmują one wspólne działania. Proroctwa o ogromnym posągu i o bestii upewniają nas, że potęgi anglo-amerykańskiej nie zastąpi już żadna kolejna. To ostatnie mocarstwo światowe może się okazywać słabsze niż mocarstwo wyobrażone przez golenie z żelaza, ale nie rozpadnie się samo z siebie.

11 Czy liczba palców u stóp posągu ma jakieś istotne znaczenie? Zastanówmy się: W innych wizjach Daniel podawał konkretne liczby, na przykład ile rogów znajdowało się na głowach różnych bestii. Liczby te mają swoje znaczenie. Jednak opisując posąg, prorok nie wspomniał o liczbie palców u stóp. Dlatego, jak się wydaje, nie jest ona bardziej znacząca niż to, że posąg miał dwoje ramion, dłoni, nóg czy stóp. Daniel sprecyzował jedynie, że te palce są uformowane z żelaza i gliny. Z jego opisu możemy wywnioskować, że właśnie anglo-amerykańskie mocarstwo światowe będzie zajmować dominującą pozycję, gdy „kamień”, wyobrażający Królestwo Boże, uderzy w stopy posągu (Dan. 2:45).

MOCARSTWO ANGLO-AMERYKAŃSKIE A DWUROŻNA BESTIA

12, 13. Czego symbolem jest dwurożna bestia i czego dokonuje?

12 Chociaż anglo-amerykańskie mocarstwo światowe jest mieszaniną żelaza  i gliny, to wizje dane Janowi przez Jezusa dowodzą, że potęga ta miała w dniach ostatnich wciąż odgrywać kluczową rolę. W jaki sposób? Jan ujrzał dwurożną bestię mówiącą jak smok. Co wyobraża to osobliwe zwierzę? Ma dwa rogi, więc reprezentuje imperium dwuczłonowe. Jan ponownie widzi mocarstwo anglo-amerykańskie, ale tym razem w szczególnej roli (odczytaj Objawienie 13:11-15).

13 Bestia ta zachęca do uczynienia wizerunku pierwszej, siedmiogłowej bestii. Jan napisał, że ten wizerunek pojawi się, potem zniknie, a następnie znów się pojawi. Dokładnie to stało się z organizacją popieraną przez Wielką Brytanię i USA, a mającą zjednoczyć i reprezentować królestwa świata *. Organizacja ta powstała po I wojnie światowej jako Liga Narodów. Zniknęła, gdy wybuchła II wojna światowa. W trakcie tej wojny lud Boży ogłaszał, że według proroctwa z Objawienia wizerunek bestii pojawi się ponownie. I faktycznie się pojawił — tym razem jako Organizacja Narodów Zjednoczonych (Obj. 17:8).

14. W jakim sensie wizerunek bestii jest „ósmym królem”?

14 Jan określił wizerunek bestii mianem „ósmego króla”. W jakim sensie jest to ósmy król? Nie został on wyobrażony jako ósma głowa pierwszej bestii. Jest tylko jej wizerunkiem. Wszelka moc, jaką posiada, pochodzi od jego państw członkowskich, zwłaszcza od głównego poplecznika, czyli potęgi anglo-amerykańskiej (Obj. 17:10, 11). Otrzymuje jednak władzę, by niczym król wykonać pewne zadanie — zadanie, które zapoczątkuje serię wydarzeń mających zmienić bieg historii.

WIZERUNEK BESTII POŻERA NIERZĄDNICĘ

15, 16. Czego symbolem jest nierządnica i co się dzieje z poparciem dla niej?

15 Jan opisuje, że szkarłatnej bestii — wizerunku pierwszej bestii — dosiada symboliczna nierządnica, która w ten sposób nią kieruje. Kobieta ta nosi imię „Babilon Wielki” (Obj. 17:1-6). Trafnie wyobraża wszystkie fałszywe religie, wśród których prym wiodą kościoły chrześcijaństwa. Owe organizacje religijne udzielają wizerunkowi bestii swojego poparcia i starają się wywierać na niego wpływ.

16 Jednakże w dniu Pańskim gwałtownie wysychają wody Babilonu Wielkiego, symbolizujące ludzi, którzy popierają tę nierządnicę (Obj. 16:12; 17:15). Kiedy na przykład wizerunek bestii pojawił się po raz pierwszy, kościoły chrześcijaństwa — licząca się część Babilonu  Wielkiego — dominowały w świecie zachodnim. Obecnie wyznania te oraz ich duchowni nie cieszą się aż takim szacunkiem i poparciem ogółu. Wielu ludzi uważa, że religia w gruncie rzeczy przyczynia się do konfliktów lub nawet je wywołuje. Coraz głośniejsza i coraz bardziej wojownicza grupa intelektualistów w krajach zachodnich domaga się wyeliminowania wpływu religii na społeczeństwo.

17. Co już wkrótce czeka religię fałszywą i dlaczego?

17 Mimo to religia fałszywa nie zaniknie stopniowo. Wciąż będzie zachowywać swą wpływową pozycję i próbować urabiać ziemskich królów według swej woli, aż Bóg zaszczepi w ich serca pewną myśl (odczytaj Objawienie 17:16, 17). Już niebawem Jehowa sprawi, że polityczne elementy systemu Szatana reprezentowane przez ONZ zaatakują religię fałszywą. Pozbawią ją wpływów i bogactw. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydarzenie takie mogło się wydawać nieprawdopodobne. Dzisiaj nierządnica chwieje się na grzbiecie szkarłatnej bestii. Ale nie zsunie się z niego powoli. Jej upadek będzie nagły i brutalny (Obj. 18:7, 8, 15-19).

NA BESTIE PRZYCHODZI KRES

18. (a) Na co się porwie bestia i z jakim skutkiem? (b) O zniszczeniu których królestw czytamy w Daniela 2:44? (Zobacz ramkę na stronie 17).

18 Po zagładzie religii fałszywej bestia, obrazująca cały szatański system polityczny, zostanie sprowokowana do ataku na Królestwo Boże. Ziemscy królowie, nie mając przystępu do rządu w niebie, zwrócą swój gniew przeciwko jego poddanym na ziemi. Wynik tego ataku jest z góry przesądzony (Obj. 16:13-16; 17:12-14). Jeden ze skutków końcowej bitwy opisał Daniel (odczytaj Daniela 2:44). Ostatecznie bestia opisana w Objawieniu 13:1, jej wizerunek oraz bestia dwurożna zostaną zniszczone.

19. Czego możemy być pewni i na co jest teraz czas?

19 Żyjemy za dni siódmej głowy. Do czasu unicestwienia bestii już nie pojawi się na niej żadna inna głowa. Anglo-amerykańskie mocarstwo światowe będzie dominować w chwili zniszczenia religii fałszywej. Proroctwa Daniela i Jana spełniają się w najdrobniejszych szczegółach. Możemy być pewni, że zagłada religii fałszywej i bitwa Armagedonu są tuż, tuż. Bóg zawczasu objawia nam te dokładne informacje. Czy będziemy zważać na te prorocze ostrzeżenia? (2 Piotra 1:19). Najwyższy czas stanąć po stronie Jehowy i poprzeć Jego Królestwo! (Obj. 14:6, 7).

[Przypisy]

^ ak. 3 W Biblii liczba dziesięć często odnosi się do kompletnego zbioru jakichś elementów — w tym wypadku do ogółu królestw, które wyłoniły się z imperium rzymskiego.

^ ak. 5 Chociaż elementy tej dwuczłonowej potęgi światowej istniały od XVIII wieku, opis Jana sugeruje, że miała się ona pojawić na początku dnia Pańskiego. Wizje zawarte w Objawieniu spełniają się właśnie „w dniu Pańskim” (Obj. 1:10). Dopiero podczas I wojny światowej siódma głowa zaczęła działać jako zjednoczone mocarstwo.

^ ak. 8 Daniel przepowiedział przerażającą zagładę, jakiej król ten miał dokonać w owej wojnie: „W zdumiewający sposób będzie przywodził do zguby” (Dan. 8:24). Na przykład Stany Zjednoczone przywiodły do zguby na niespotykaną skalę, gdy zrzuciły na terytorium wroga dwie bomby atomowe.

[Pytania do studium]

[Ramka na stronie 17]

CZEGO DOTYCZY OKREŚLENIE „WSZYSTKIE OWE KRÓLESTWA”?

Księga Daniela 2:44 mówi o Królestwie Bożym, że „zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres”. Proroctwo to dotyczy tylko królestw zobrazowanych przez różne części posągu.

A co z pozostałymi rządami ludzkimi? Równoległe proroctwo z Objawienia kreśli szerszy obraz. Pokazuje, że w „wielkim dniu Boga Wszechmocnego” przeciwko Jehowie zgromadzeni zostaną „królowie całej zamieszkanej ziemi” (Obj. 16:14; 19:19-21). A zatem w Armagedonie zniszczone zostaną nie tylko królestwa, których symbolem był posąg, ale też wszystkie inne ludzkie rządy.