Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Podejmujmy decyzje, które przynoszą chwałę Bogu

Podejmujmy decyzje, które przynoszą chwałę Bogu

„Roztropny rozważa swe kroki” (PRZ. 14:15).

1, 2. (a) Na czym przede wszystkim powinno nam zależeć, gdy podejmujemy decyzje? (b) Jakie pytania rozważymy?

STAJEMY przed nimi każdego dnia. Większość z nich nie jest aż tak ważna. Jednak część może wywierać przemożny wpływ na nasze życie. O czym mówimy? O decyzjach. Gdy je podejmujemy — zarówno w sprawach istotnych, jak i mniej znaczących — chcemy przede wszystkim przynosić chwałę Bogu (odczytaj 1 Koryntian 10:31).

2 Czy podejmowanie decyzji przychodzi ci łatwo, czy raczej stanowi wyzwanie? Jeżeli mamy dążyć do chrześcijańskiej dojrzałości, musimy się nauczyć odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe, i opierać się na swoich, a nie cudzych poglądach (Rzym. 12:1, 2; Hebr. 5:14). Z jakich jeszcze istotnych powodów powinniśmy się nauczyć dokonywać słusznych wyborów? Dlaczego bywa to trudne? Jakie kroki możemy poczynić, aby nasze decyzje przynosiły chwałę Bogu?

Dlaczego w ogóle podejmować decyzje?

3. Co nie powinno wpływać na nasze decyzje?

3 Gdy w grę wchodzą zasady biblijne, nie możemy pozostać niezdecydowani. Koledzy szkolni bądź współpracownicy mieliby bowiem podstawy sądzić, że nie jesteśmy przekonani co do naszych wierzeń i że łatwo nami manipulować. Mogą kłamać, kraść lub dopuszczać się oszustw, a potem nakłaniać nas, żebyśmy ‛poszli za tłumem’ — dołączyli do nich albo chociaż ukrywali ich niecne czyny (Wyjścia 23:2). Osoba umiejąca podejmować  decyzje przynoszące chwałę Bogu nie pozwoli, by strach czy pragnienie akceptacji skłoniły ją do postępowania wbrew sumieniu wyszkolonemu na Biblii (Rzym. 13:5).

4. Dlaczego inni próbują podejmować niektóre decyzje za nas?

4 Nie każdy, kto chce ingerować w nasze decyzje, źle nam życzy. Czasami w dobrej wierze swoje rady próbują przeforsować przyjaciele. Gdy opuszczamy dom rodzinny, krewnym z pewnością dalej leży na sercu nasza pomyślność, dlatego mogą czuć się zobowiązani w istotnych sprawach dyktować nam własne rozwiązania. Rozważmy na przykład kwestię opieki medycznej. Biblia wyraźnie potępia niewłaściwe używanie krwi (Dzieje 15:28, 29). Ale nie daje jednoznacznych wskazówek co do pozostałych metod leczenia — decyzje takie powinniśmy podejmować samodzielnie *. Nasi najbliżsi mogą mieć już wyrobione zdanie na dany temat. Jednak każdy ochrzczony chrześcijanin sam musi dokonać wyboru i wziąć na siebie „własny ciężar” odpowiedzialności (Gal. 6:4, 5). Najważniejsze jest dla nas zachowywanie czystego sumienia przed Bogiem, a nie zadowalanie ludzi (1 Tym. 1:5).

5. Jak nie dopuścić, by nasza wiara uległa rozbiciu?

5 Brak zdecydowania może nas narazić na ogromne niebezpieczeństwo. Uczeń Jakub napisał, że osoba niezdecydowana jest ‛niestała na wszystkich swych drogach’ (Jak. 1:8). Ktoś taki przypomina człowieka w łodzi pozbawionej steru na wzburzonym morzu — miota się w różne strony zależnie od zmieniających się opinii otoczenia. Jakże łatwo może doprowadzić do ‛rozbicia swojej wiary’, a potem winić innych za smutną sytuację, w której się znalazł! (1 Tym. 1:19). Jak tego uniknąć? Musimy być „ustaleni w wierze” (odczytaj Kolosan 2:6, 7). W tym celu powinniśmy nauczyć się podejmować decyzje świadczące o wierze w natchnione Słowo Jehowy (2 Tym. 3:14-17). Co jednak mogłoby nam w tym przeszkodzić?

Dlaczego czasami trudno podejmować decyzje

6. Jak może na nas wpływać strach?

6 Czasami paraliżuje nas strach — strach przed podjęciem złej decyzji, przed porażką albo przed zrobieniem z siebie pośmiewiska. Takie odczucia są zrozumiałe. Nie chcemy popełniać błędów, które ściągnęłyby na nas kłopoty lub wstyd. Ale miłość do Boga i Jego Słowa pomaga zmniejszyć te obawy. W jaki sposób? Motywuje nas, byśmy przed rozstrzygnięciem ważnych kwestii szukali informacji w Biblii i opartych na niej publikacjach. Ustrzeżemy się wtedy wielu pomyłek. Skąd ta pewność? Ponieważ Słowo Boże udziela „niedoświadczonemu roztropności, a młodzieńcowi — wiedzy i umiejętności myślenia” (Prz. 1:4).

7. Czego uczymy się z przykładu króla Dawida?

7 Czy nasze decyzje zawsze będą trafne? Na pewno nie. Wszyscy się mylimy (Rzym. 3:23). Na przykład król Dawid był mądrym i wiernym człowiekiem. Mimo to zdarzało mu się powziąć złe decyzje, czym przysparzał cierpień sobie i innym (2 Sam. 12:9-12). Nie dopuścił jednak, aby popełnione błędy powstrzymały go przed podejmowaniem kolejnych decyzji, które podobałyby się Bogu (1 Król. 15:4, 5). My również pomimo wcześniejszych potknięć nie wycofamy się, jeśli tak jak Dawid uświadomimy sobie, że Jehowa przymyka oczy na nasze pomniejsze błędy i wybacza nasze grzechy. On cały czas wspiera tych, którzy Go kochają i są Mu posłuszni (Ps. 51:1-4, 7-10).

8. Jakie wnioski nasuwa wypowiedź Pawła na temat małżeństwa?

8 Niepokój odczuwany przed podjęciem decyzji można złagodzić. Jak to zrobić? Musimy  pamiętać, że nieraz istnieje kilka dobrych rozwiązań. Zwróćmy uwagę, jak apostoł Paweł odniósł się do kwestii małżeństwa. Pod natchnieniem napisał: „Jeżeli jednak ktoś uważa, że zachowuje się niewłaściwie względem swej dziewiczości, gdy rozkwit młodości przemija, i miałoby się tak stać, to niech czyni, co chce; taki nie grzeszy. Niech zawrą związek małżeński. Ale jeśli ktoś jest ustalony w swym sercu i nie odczuwa koniecznej potrzeby, lecz ma władzę nad swoją wolą i w sercu swym powziął decyzję, że zachowa swą dziewiczość, taki uczyni dobrze” (1 Kor. 7:36-38). Paweł zalecał stan wolny, lecz nie twierdził, że to jedyny słuszny wybór.

9. Czy trzeba się przejmować tym, jak inni postrzegają nasze decyzje? Wyjaśnij to szerzej.

9 Czy trzeba się przejmować tym, jak nasze decyzje postrzegają inni? Do pewnego stopnia tak. Zwróćmy uwagę, co Paweł napisał o spożywaniu pokarmów, które mogły pochodzić z ofiar składanych bożkom. Przyznał, że wybór w tej sprawie sam w sobie nie musi być zły, ale mógłby przynieść szkodę osobie mającej słabe sumienie. Co zatem postanowił? Oznajmił: „Jeśli więc pokarm gorszy mego brata, to już nigdy więcej nie zjem mięsa, żeby mego brata nie zgorszyć” (1 Kor. 8:4-13). Podobnie my powinniśmy analizować wpływ naszego postępowania na sumienie drugich. Oczywiście przede wszystkim chcemy brać pod uwagę, jak odbije się ono na naszej więzi z Jehową (odczytaj Rzymian 14:1-4). Które zasady biblijne pomogą nam podejmować decyzje przynoszące chwałę Bogu?

Sześć kroków ułatwiających podejmowanie słusznych decyzji

10, 11. (a) Jak unikać zuchwalstwa w rodzinie? (b) O czym powinni pamiętać starsi, podejmując decyzje dotyczące zboru?

10 Unikaj zuchwalstwa. Przed podjęciem jakiejś decyzji warto sobie zadać pytanie: „Czy mam prawo do decydowania w tej sprawie?”. Król Salomon napisał: „Przyszło zuchwalstwo? Przyjdzie i hańba; lecz mądrość jest u skromnych” (Prz. 11:2).

11 Rodzice mogą przyznać dzieciom prawo do decydowania w niektórych kwestiach, ale dzieci nie powinny z góry zakładać, że to prawo im się należy (Kol. 3:20). Żony i matki posiadają w rodzinie pewną miarę władzy, muszą jednak uznawać zwierzchnictwo męża (Prz. 1:8; 31:10-18; Efez. 5:23). Podobnie mężowie wiedzą, że ich władza jest ograniczona i że sami podlegają Chrystusowi (1 Kor. 11:3). Starsi pamiętają, że ich postanowienia mają wpływ na cały zbór. Dlatego uważają, by ‛nie wychodzić poza to, co jest napisane’ w Słowie Bożym (1 Kor. 4:6). Ściśle trzymają się też wskazówek otrzymywanych od wiernego niewolnika (Mat. 24:45-47). Jeśli zachowamy skromność i przy podejmowaniu decyzji nie będziemy przekraczać swoich kompetencji, zaoszczędzimy sobie oraz innym zmartwień i smutku.

12. (a) Dlaczego przed podjęciem decyzji warto dokładnie zbadać sprawę? (b) Jak przeprowadzić taką analizę?

12 Zbadaj sprawę. Salomon napisał: „Plany pilnego z całą pewnością przynoszą korzyść,  lecz każdy, kto jest pochopny, niechybnie zmierza do nędzy” (Prz. 21:5). Czy na przykład rozważasz jakąś propozycję biznesową? Nie pozwól, by rządziły tobą emocje. Zgromadź wszystkie istotne informacje, poradź się osób mających doświadczenie w tej dziedzinie oraz ustal, które zasady biblijne znajdują tu zastosowanie (Prz. 20:18). Aby przeanalizować sprawę, warto sporządzić dwie listy — na jednej uwzględnij wszystkie plusy, a na drugiej minusy. Zawczasu ‛oblicz koszty’ (Łuk. 14:28). Rozważ nie tylko aspekt finansowy, ale też potencjalne konsekwencje duchowe. Taka wnikliwa analiza wymaga czasu i wysiłku. Jeśli jednak ją przeprowadzisz, unikniesz podjęcia pochopnej decyzji i wynikających z tego zmartwień.

13. (a) Jakie zapewnienie znajdujemy w Jakuba 1:5? (b) Jak może nam pomóc modlitwa o mądrość?

13 Módl się o mądrość. Nasze decyzje przyniosą chwałę Bogu tylko wtedy, gdy zdamy się na Jego kierownictwo. Uczeń Jakub napisał: „Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, bo on daje wszystkim szczodrze i bez wypominania — a będzie mu dana” (Jak. 1:5). Nie musimy się wstydzić tego, że do rozstrzygania różnych kwestii potrzebujemy mądrości Bożej (Prz. 3:5, 6). Gdybyśmy polegali wyłącznie na własnym zrozumieniu, łatwo moglibyśmy wyciągnąć błędne wnioski. Kiedy modlimy się o mądrość i szukamy wskazówek w Słowie Bożym, pozwalamy działać duchowi świętemu. Dzięki niemu zdołamy dostrzec prawdziwe motywy naszych decyzji (Hebr. 4:12; odczytaj Jakuba 1:22-25).

14. Dlaczego nie należy zwlekać z podejmowaniem decyzji?

14 Podejmij decyzję. Nie przechodź do tego kroku przed zbadaniem sprawy i modlitwą o mądrość. Osoba roztropna „rozważa swe kroki” (Prz. 14:15). Ale też nie zwlekaj zbyt długo. Ktoś, kto odkłada wszystko na później, może zacząć wymyślać najdziwniejsze wymówki tylko po to, żeby usprawiedliwić bierność (Prz. 22:13). W rzeczywistości jednak już podejmuje decyzję — kontrolę nad swoim życiem oddaje innym.

15, 16. Z czym wiąże się wprowadzenie w czyn podjętej decyzji?

15 Działaj zgodnie z podjętą decyzją. Nasze wysiłki włożone w podjęcie dobrej decyzji mogą okazać się daremne, jeśli nie zaczniemy jej energicznie realizować. Salomon napisał: „Wszystko, co twoja ręka ma sposobność zrobić, rób całą swą mocą” (Kazn. 9:10). Aby wprowadzić w życie powzięte postanowienie, musimy chętnie zaangażować w to niezbędne siły i środki. Załóżmy, że głosiciel decyduje się na rozpoczęcie służby pionierskiej. Czy mu się powiedzie? Najpewniej tak, jeśli nie będzie przeznaczał zbyt wielu godzin na pracę  świecką i na rozrywkę, co ograbiałoby go z czasu i sił, które powinien przeznaczać na służbę kaznodziejską.

16 Najtrafniejsze decyzje często trudno jest wprowadzić w czyn. Dlaczego? Ponieważ „cały świat podlega mocy niegodziwca” (1 Jana 5:19). Musimy się zmagać „ze światowymi władcami tej ciemności, z zastępem niegodziwych duchów w miejscach niebiańskich” (Efez. 6:12). Zarówno apostoł Paweł, jak i uczeń Juda zwrócili uwagę na to, że ci, którzy decydują się oddawać chwałę Bogu, będą musieli toczyć walkę (1 Tym. 6:12; Judy 3).

17. Czego oczekuje od nas Jehowa w związku z naszymi decyzjami?

17 Przemyśl decyzję i w razie potrzeby dokonaj zmian. Nie każda powzięta decyzja przynosi dokładnie taki skutek, jakiego oczekiwaliśmy. Wszystkich dosięga „czas i nieprzewidziane zdarzenie” (Kazn. 9:11). Mimo to Jehowa oczekuje, że przy pewnych postanowieniach wytrwamy nawet w obliczu przeciwności. Gdy ktoś oddał życie Bogu albo wstąpił w związek małżeński, podjął decyzję, od której nie można odstąpić. Jehowa wymaga od nas dotrzymywania takich zobowiązań (odczytaj Psalm 15:1, 2, 4). Jednak większość decyzji dotyczy drobniejszych spraw. I mądrość nakazuje od czasu do czasu je przeanalizować. Nie pozwólmy, aby od skorygowania jakiejś decyzji lub nawet wycofania się z niej powstrzymały nas duma czy upór (Prz. 16:18). Pragniemy się upewniać, czy obrany przez nas sposób postępowania przede wszystkim przysparza chwały Bogu.

Szkol innych, aby podejmowali decyzje przynoszące chwałę Bogu

18. W jaki sposób rodzice mogą uczyć dzieci podejmowania dobrych decyzji?

18 W uczeniu dzieci podejmowania decyzji przynoszących chwałę Bogu ważną rolę odgrywają rodzice. Jednym z najskuteczniejszych sposobów takiego szkolenia jest dawanie dobrego przykładu (Łuk. 6:40). Kiedy to stosowne, rodzice mogą wyjaśnić dzieciom, dlaczego w jakiejś sprawie zdecydowali tak, a nie inaczej. Mogą też pozwolić im dokonywać osobistych wyborów i jeśli postąpią właściwie, szczerze je pochwalić. A co wtedy, gdy syn lub córka podejmuje chybione decyzje? W pierwszym odruchu rodzice zapewne pragną uchronić dziecko przed konsekwencjami, lecz takie działanie nie zawsze leży w jego najlepszym interesie. Załóżmy, że zgadzają się, by wyrobiło prawo jazdy. Wkrótce jednak złamało przepisy drogowe i dostało mandat. Rodzic mógłby go zapłacić. Ale gdy młody kierowca sam będzie musiał na to zapracować, niewątpliwie szybciej nauczy się odpowiedzialności (Rzym. 13:4).

19. Czego powinniśmy uczyć osoby, z którymi studiujemy Biblię, i jak możemy to robić?

19 Jezus polecił swoim naśladowcom nauczać innych (Mat. 28:20). Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy wpoić osobie studiującej Biblię, jest umiejętność podejmowania słusznych decyzji. Jeśli chcemy osiągnąć ten cel, nie możemy podawać jej gotowych rozwiązań. Znacznie lepiej będzie pokazać, jak na podstawie zasad biblijnych może samodzielnie dokonywać wyborów. Przecież „każdy z nas sam za siebie zda sprawę Bogu” (Rzym. 14:12). A zatem wszyscy mamy ważny powód, aby podejmować decyzje przynoszące chwałę Jehowie.

[Przypis]

^ ak. 4 Informacje na ten temat zawiera wkładka zatytułowana „Jak się zapatruję na przyjmowanie frakcji krwi i zabiegi medyczne z wykorzystaniem mojej własnej krwi?”, opublikowana w Naszej Służbie Królestwa z listopada 2006 roku, strony 3-6.

Jak byś odpowiedział?

• Dlaczego musimy się nauczyć podejmować decyzje?

• Jak może wpływać na nas strach i jak przezwyciężyć to uczucie?

• Wymień sześć kroków, dzięki którym nasze decyzje będą przynosić chwałę Bogu.

[Pytania do studium]

[Ramka i ilustracja na stronie 16]

Kroki ułatwiające podejmowanie słusznych decyzji

1 Unikaj zuchwalstwa

2 Zbadaj sprawę

3 Módl się o mądrość

4 Podejmij decyzję

5 Działaj zgodnie z podjętą decyzją

6 Przemyśl decyzję i w razie potrzeby dokonaj zmian

[Ilustracja na stronie 15]

Osoba niezdecydowana przypomina człowieka w łodzi pozbawionej steru na wzburzonym morzu