Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy sobie przypominasz?

Czy sobie przypominasz?

Czy podobały ci się przeczytane ostatnio wydania Strażnicy? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

• Dlaczego możemy być pewni, że ogród Eden był realnym miejscem?

Tak przedstawia go Biblia — podaje szczegóły dotyczące jego położenia. Dwie z rzek wymienionych w relacji biblijnej istnieją do dziś. Mity czy bajki nie zawierają tego typu informacji. Jezus — najbardziej wiarygodny świadek — przedstawił Adama i Ewę jako postacie historyczne (1.1, strony 5-9).

• Czy Bóg wiedział, że Adam i Ewa zgrzeszą?

Nie. Jehowa obdarzył ich intelektem i wolną wolą. Mogli więc sami zdecydować, czy będą mu posłuszni. Bóg posiada zdolność przewidywania wydarzeń, ale używa jej w sposób wybiórczy (1.1, strony 13-15).

• Czy prawdziwi chrześcijanie traktują imię Boże jak talizman?

Niektórzy ludzie uznają pewne przedmioty bądź symbole za talizmany — uważają, że w cudowny sposób chronią one przed nieszczęściem. Ale prawdziwi chrześcijanie nie traktują tak imienia Bożego. Szukają w nim schronienia w tym sensie, że pokładają wiarę w Jehowie i starają się spełniać Jego wolę (Sof. 3:12, 13) (15.1, strony 5, 6).

• Kto w Izraelu odnosił pożytek z prawa dotyczącego pokłosia?

Wszyscy. Było ono dobrodziejstwem dla pracowitych ubogich ludzi, których sytuacja zmuszała do zbierania pokłosia. Innych uczyło szczodrości i polegania na błogosławieństwie Boga (1.2, strona 15).

• Dlaczego Jehowa odrzucił króla Saula?

Saul powinien był zaczekać na przybycie proroka Bożego. Okazał się jednak nieposłuszny i sam przystąpił do złożenia ofiary. Później zlekceważył też nakaz zgładzenia wrogiego narodu (15.2, strony 22, 23).

• Jak pokazywać, że nienawidzimy bezprawia?

Powinniśmy zachowywać właściwy stosunek do alkoholu, wystrzegać się okultyzmu i usłuchać przestrogi Jezusa dotyczącej niemoralności. Musimy na przykład trzymać się z dala od pornografii oraz unikać niemoralnych rojeń (Mat. 5:27, 28). Ponadto nie będziemy utrzymywać kontaktów z osobami wykluczonymi (15.2, strony 29-32).

• O czym świadczy fakt, iż na terytorium dzisiejszego Izraela odkryto starożytną pasiekę?

Archeolodzy odkopali ponad 30 uli, które według uczonych mogły dostarczać jakieś pół tony miodu rocznie. A zatem w krainie, o której Bóg powiedział, że będzie „ziemią mlekiem i miodem płynącą”, rzeczywiście zajmowano się pszczelarstwem (Wyjścia 3:8) (1.3, strona 15).

• Pod jakim względem Jeremiasz przypominał „drzewo zasadzone nad wodami, które zapuszcza swe korzenie”? (Jer. 17:7, 8).

Nigdy nie przestał wydawać owocu ani nie uległ wpływowi szyderców. Przylgnął raczej do Źródła życiodajnej wody i brał sobie do serca słowa Jehowy (15.3, strona 14).

• Na co Jezus chciał zwrócić uwagę Marcie, gdy powiedział, że potrzebnych jest niewiele rzeczy lub nawet tylko jedna? (Łuk. 10:41, 42).

Jezus nie zarzucił Marcie, że przykłada zbyt dużą wagę do spraw materialnych, ani nie pomniejszał trudu, jaki włożyła w przygotowanie posiłku. Chciał raczej podkreślić, co jest najważniejsze. Marta nie korzystała bowiem z wyjątkowej okazji budowania swej wiary (1.4, strony 12, 13).

• Do jakich nieprawidłowości doszło podczas procesu Jezusa?

Sąd nie wysłuchał żadnych argumentów przemawiających za uniewinnieniem. Wyszukano fałszywych świadków. Rozprawa toczyła się w nocy. Proces rozpoczął się i zakończył tego samego dnia (1.4, strona 20).