Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Ufaj Jehowie, gdy zbliża się koniec

Ufaj Jehowie, gdy zbliża się koniec

„Zawsze ufajcie Jehowie” (IZAJ. 26:4).

1. Między innymi co odróżnia sług Bożych od ludzi w otaczającym nas świecie?

ŻYJEMY w świecie, w którym miliony ludzi nie wie, komu lub czemu zaufać. Powodem może być to, że zbyt wiele razy się zawiedli albo zostali skrzywdzeni. W jakże odmiennej sytuacji są słudzy Jehowy! Dzięki kierowaniu się mądrością Bożą wiedzą, że nie należy pokładać ufności w tym świecie ani w jego „dostojnikach” (Ps. 146:3). Swoje życie i przyszłość powierzają raczej Jehowie, pamiętając, że On ich kocha i zawsze spełnia swoje obietnice (Rzym. 3:4; 8:38, 39).

2. Jak Jozue poświadczył, że Bóg jest godny zaufania?

2 To, że Bóg jest godny zaufania, już dawno temu poświadczył Izraelita imieniem Jozue. Pod koniec życia powiedział do swych rodaków: „Dobrze wiecie całym swym sercem i całą swą duszą, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg. Wszystkie się wam spełniły” (Joz. 23:14).

3. Co imię Boga wyjawia o Nim samym?

3 Jehowa spełnia obietnice nie tylko z miłości do swoich sług — czyni tak zwłaszcza ze  względu na swoje imię (Wyjścia 3:14; 1 Sam. 12:22). We wprowadzeniu do swego przekładu Pisma Świętego Joseph Rotherham napisał na temat imienia Bożego: „Staje się [ono] nader łaskawą obietnicą; to Boska zdolność dostosowywania się do wszelkich okoliczności, wszelkich trudności, wszelkich potrzeb, jakie mogą wyniknąć (...) [Jest to] obietnica, (...) objawienie, świadectwo, przysięga. Temu Imieniu Bóg będzie zawsze wierny; nigdy się go nie powstydzi” (The Emphasized Bible).

4. (a) Do czego zachęcają nas słowa z Izajasza 26:4? (b) Co omówimy w niniejszym artykule?

4 Zadajmy sobie pytania: „Czy znam Jehowę na tyle dobrze, by bezgranicznie Mu ufać? Czy patrzę w przyszłość z przekonaniem, że Bóg całkowicie panuje nad sytuacją?”. W Księdze Izajasza 26:4 czytamy: „Zawsze ufajcie Jehowie, bo w Jah Jehowie jest Skała czasów niezmierzonych”. To prawda, że obecnie Bóg cudownie nie ingeruje w życie ludzi, jak to się zdarzało w czasach biblijnych. Ale ponieważ jest „Skałą czasów niezmierzonych”, można ‛zawsze Mu ufać’. Jak nasz prawdomówny Bóg pomaga dziś swym wiernym chwalcom? Rozważmy trzy sposoby: umacnia nas, gdy zabiegamy o Jego pomoc w walce z pokusami; wspiera nas, gdy musimy stawić czoła obojętności lub jawnemu sprzeciwowi; podnosi nas na duchu, gdy zmagamy się z trudnościami. W trakcie analizowania tych kwestii zastanawiaj się nad tym, jak możesz umocnić swoje zaufanie do Jehowy.

Ufaj Bogu, gdy bierze cię pokusa do złego

5. Co może być wielką próbą naszego zaufania do Boga?

5 Ufać Jehowie, że spełni tak wyczekiwane obietnice dotyczące raju i zmartwychwstania, to jedna rzecz, natomiast całkiem inna to ufać Mu w kwestiach moralnych — być w sercu całkowicie przekonanym, że stosowanie się do Jego zasad jest słuszne i zapewni prawdziwe szczęście. Król Salomon zachęcał: „Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. Zważaj na niego na wszystkich swych drogach, a on wyprostuje twe ścieżki” (Prz. 3:5, 6). Zauważmy, że jest tu wzmianka o „drogach” i „ścieżkach”. I w rzeczy samej cała nasza droga życiowa — nie tylko chrześcijańska nadzieja — powinna odzwierciedlać nasze zaufanie do Boga. Jak możemy je okazywać, gdy stajemy w obliczu pokus?

6. Jak możemy umocnić się w postanowieniu, by odrzucać złe myśli?

6 Odwracanie się od zła zaczyna się w umyśle (odczytaj Rzymian 8:5; Efezjan 2:3). Jak więc umocnić się w postanowieniu, by odrzucać złe myśli? Weźmy pod uwagę pięć kroków: 1. Módl się o pomoc Bożą (Mat. 6:9, 13). 2. Przeanalizuj biblijne przykłady osób, które nie usłuchały Jehowy, i takich, które Go usłuchały. Następnie rozważ, jakie były tego skutki (1 Kor. 10:8-11) *. 3. Pomyśl, jakie szkody  pod względem psychicznym i emocjonalnym poniósłbyś zarówno ty sam, jak i twoi bliscy, gdybyś dopuścił się grzechu. 4. Zastanów się, jak musi się czuć Bóg, gdy któryś z Jego czcicieli popełnia poważny grzech (odczytaj Psalm 78:40, 41). 5. Wyobraź sobie, jaka radość przepełnia serce Jehowy, kiedy widzi On, że Jego lojalny sługa nie tylko w towarzystwie, lecz także na osobności odrzuca zło i czyni to, co słuszne (Ps. 15:1, 2; Prz. 27:11). Ty również możesz pokazać, że ufasz Jehowie.

Ufaj Bogu, gdy spotykasz się z obojętnością lub ze sprzeciwem

7. Jakie próby znosił Jeremiasz i jak niekiedy się czuł?

7 Wielu naszych braci służy Bogu na terenach, gdzie okazywanie wytrwałości jest prawdziwym wyzwaniem. Właśnie w takich warunkach działał Jeremiasz — był to burzliwy okres poprzedzający upadek królestwa Judy. Prorok codziennie musiał znosić próby wiary, ponieważ gorliwie ogłaszał sądownicze orędzia Jehowy. W pewnym momencie nawet jego lojalny sekretarz Baruch dał wyraz znużeniu (Jer. 45:2, 3). Czy Jeremiasz popadł w zniechęcenie? Cóż, pewnego razu faktycznie poczuł się przygnębiony. Zawołał: „Przeklęty niech będzie dzień, w którym się urodziłem! (...) Dlaczego wyszedłem z łona, by widzieć trud i smutek i żeby moje dni dobiegły kresu w hańbie?” (Jer. 20:14, 15, 18).

8, 9. Co zgodnie z Jeremiasza 17:7, 8 oraz Psalmem 1:1-3 musimy robić, by stale wydawać dobry owoc?

8 Mimo trudności Jeremiasz się nie poddawał. Dalej ufał Jehowie. W rezultacie ten wierny prorok ujrzał spełnienie się słów Boga: „Błogosławiony jest krzepki mąż, który pokłada ufność w Jehowie i którego ufnością jest Jehowa. I stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad wodami, które zapuszcza swe korzenie nad potokiem; i nie zobaczy, kiedy przyjdzie gorąco, lecz jego listowie będzie bujne. A w roku suszy nie będzie się zamartwiał ani nie przestanie wydawać owocu” (Jer. 17:7, 8).

9 Niczym bujne drzewo owocowe „zasadzone nad wodami”, czyli w nawadnianym sadzie, Jeremiasz nigdy ‛nie przestał wydawać owocu’. Nie chciał ulec wpływowi otaczających go szyderców. Przylgnął raczej do Źródła życiodajnej „wody” i brał sobie do serca wszystkie słowa Jehowy (odczytaj Psalm 1:1-3; Jer. 20:9). Jakim pięknym przykładem jest Jeremiasz, zwłaszcza dla osób, które służą Bogu na trudnych terenach! Jeśli jesteś w takiej sytuacji, dalej w pełni ufaj Jehowie, a On doda ci sił, byś z wytrwałością ‛publicznie wyznawał Jego imię’ (Hebr. 13:15).

10. Jakich błogosławieństw zaznajemy i jakie pytanie powinniśmy sobie zadać?

10 Abyśmy w obecnych dniach ostatnich mogli radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie, Jehowa naprawdę hojnie nas zaopatruje. Dał nam między innymi swoje kompletne Słowo, które jest wiernie tłumaczone na coraz więcej języków. Poprzez klasę niewolnika wiernego i roztropnego obdarza nas też we właściwym czasie obfitością pokarmu duchowego. Jehowie zawdzięczamy także budujące towarzystwo współwyznawców na zebraniach i zgromadzeniach. Czy w pełni korzystasz z tych darów? Wszyscy, którzy to robią, „będą radośnie wołać w dobrym nastroju serca”. Natomiast ci, którzy nie są posłuszni Bogu, ‛będą wykrzykiwać z boleści serca i wyć zupełnie załamani na duchu’ (Izaj. 65:13, 14).

Ufaj Bogu, gdy zmagasz się z trudnościami

11, 12. Jakie postępowanie w obliczu dzisiejszych problemów świadczy o prawdziwej mądrości?

11 Zgodnie z biblijnymi zapowiedziami ludzkość boryka się ze wzbierającą falą problemów (Mat. 24:6-8; Obj. 12:12). Kiedy jakiś teren zalewa fala powodziowa, mieszkańcy zazwyczaj uciekają na wzniesienie albo wspinają  się na dach budynku — szukają ratunku w jakimkolwiek wyżej położonym miejscu. Analogicznie, gdy w obecnym świecie narastają trudności, miliony ludzi szuka schronienia w pozornie niewzruszonych instytucjach finansowych, politycznych czy religijnych albo w nauce i technice. Jednak nie zapewniają one prawdziwego bezpieczeństwa (Jer. 17:5, 6). Z drugiej strony słudzy Jehowy mogą liczyć na niezawodne schronienie — „Skałę czasów niezmierzonych” (Izaj. 26:4). Psalmista śpiewał o Jehowie: „On jest moją skałą i mym wybawieniem, moim bezpiecznym wzniesieniem” (odczytaj Psalm 62:6-9). Jak możemy uczynić tę Skałę swoim schronieniem?

12 Do Jehowy przylgniemy wtedy, gdy będziemy posłuszni Jego Słowu, które nieraz wypowiada się zupełnie inaczej niż człowieczy doradcy (Ps. 73:23, 24). Na przykład osoby kierujące się ludzką mądrością mogą radzić: „Żyje się tylko raz, więc czerp z życia jak najwięcej”, „Zadbaj o swoją karierę”, „Zarób konkretne pieniądze”, „Kup to, kup tamto”, „Podróżuj, podziwiaj świat”. Natomiast mądrość Boża podpowiada: „[Niech] używający tego świata [będą] jak ci, co nie korzystają z niego w pełni; gdyż zmienia się scena tego świata” (1 Kor. 7:31). Również Jezus zachęcał, byśmy zawsze stawiali sprawy Królestwa na pierwszym miejscu i w ten sposób gromadzili sobie „skarby w niebie” — tam, gdzie są całkowicie bezpieczne (Mat. 6:19, 20).

13. Jakie pytania powinniśmy sobie zadać w związku ze słowami z 1 Jana 2:15-17?

13 Czy twoja postawa wobec „świata” oraz „tego, co na świecie”, dowodzi, że całkowicie ufasz Bogu? (1 Jana 2:15-17). Czy duchowe bogactwa i zadania w służbie na rzecz Królestwa uważasz za ważniejsze i bardziej pożądane niż to, co może zaoferować obecny system rzeczy? (Filip. 3:8). Czy starasz się zachowywać ‛prostolinijne oko’? (Mat. 6:22). Oczywiście Bóg nie chce, żebyśmy byli nierozsądni lub nieodpowiedzialni, zwłaszcza jeśli musimy troszczyć się o rodzinę (1 Tym. 5:8). Ale oczekuje, że Jego słudzy będą w pełni ufać Jemu, a nie ginącemu światu Szatana (Hebr. 13:5).

14-16. Opowiedz o korzyściach, jakich zaznają osoby zachowujące ‛prostolinijne oko’ i stawiające sprawy Królestwa na pierwszym miejscu.

14 Rozważmy przykład Ruth i Richarda, rodziców trojga małych dzieci. Richard mówi: „Serce podpowiadało mi, że mógłbym robić więcej dla Jehowy. Prowadziłem wygodne życie, ale miałem wrażenie, że daję Jehowie niejako to, co mi zbywa. Po rozważeniu tego z modlitwą i obliczeniu kosztów postanowiliśmy z Ruth, że poproszę przełożonego o zmniejszenie etatu do czterech dni pracy tygodniowo, i to mimo że nasz kraj przeżywał wtedy ciężki kryzys ekonomiczny. Moją prośbę uwzględniono i po miesiącu pracowałem już według nowego planu”. Jak Richard ocenia teraz tę decyzję?

15 „Zarabiam o 20 procent mniej niż poprzednio, ale mam w roku 50 dodatkowych dni, które mogę poświęcić rodzinie i wychowywaniu dzieci. Podwoiłem czas poświęcany na służbę polową, prowadzę trzy razy więcej studiów biblijnych i bardziej udzielam się w zborze. A ponieważ więcej pomagam przy  dzieciach, Ruth może od czasu do czasu podejmować pomocniczą służbę pionierską. Jestem zdecydowany realizować ten plan tak długo, jak tylko się da”.

16 Petina i Roy, z którymi jeszcze mieszka córka, zdołali ograniczyć pracę zawodową, by działać pełnoczasowo. Roy mówi: „Pracuję trzy dni w tygodniu, a Petina dwa. Przenieśliśmy się z domu do mieszkania w bloku, o które łatwiej zadbać. Zanim urodził się nam syn i córka, byliśmy pionierami. Potem zawsze tęskniliśmy za tą służbą. Kiedy więc nasze dzieci dorosły, znowu ją podjęliśmy. Żadna ilość pieniędzy nie może się równać z błogosławieństwami, jakich zaznajemy”.

Niech „pokój Boży” strzeże twego serca

17. Jakie pokrzepienie czerpiesz ze Słowa Bożego mimo niepewności jutra?

17 Nikt z nas nie wie, co przyniesie kolejny dzień, gdyż każdego dosięga „czas i nieprzewidziane zdarzenie” (Kazn. 9:11). Jednak w przeciwieństwie do ludzi, którzy nie mają poczucia bezpieczeństwa wynikającego z bliskiej więzi z Bogiem, troska o jutro nie ograbia nas ze spokoju umysłu, jakim cieszymy się dzisiaj (Mat. 6:34). Apostoł Paweł napisał: „O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim niech wasze gorące prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu wraz z dziękczynieniem; a pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl, będzie strzegł waszych serc i władz umysłowych przez Chrystusa Jezusa” (Filip. 4:6, 7).

18, 19. Opisz, w jaki sposób Bóg może nas pokrzepiać.

18 Wielu naszych współwyznawców w chwilach próby doświadczyło wewnętrznego pokoju i ukojenia od Jehowy. Pewna chrześcijanka opowiada: „Chirurg raz po raz próbował wymusić na mnie zgodę na transfuzję. Jedno z pierwszych jego ‚powitań’ brzmiało: ‚Co to za absurd z tą odmową przyjęcia krwi?’. Wtedy, a także w innych okolicznościach modliłam się w myślach do Jehowy i dzięki Niemu ogarniał mnie spokój. Czułam się niewzruszona jak skała. Pomimo osłabienia związanego z niskim poziomem hemoglobiny zdołałam wyraźnie przedstawić swoje stanowisko, powołując się na Biblię”.

19 Bóg może nieraz zapewnić potrzebne wsparcie poprzez życzliwego współwyznawcę lub pokarm duchowy we właściwym czasie. Niewątpliwie zdarzyło się nam słyszeć, jak brat lub siostra mówi: „Właśnie ten artykuł był mi potrzebny. Został napisany specjalnie dla mnie!”. Jeśli w każdych okolicznościach i niezależnie od zaistniałych potrzeb ufamy Jehowie, to On rzeczywiście będzie dowodził, że nas kocha. Jesteśmy przecież Jego „owcami”, a On nazwał nas od swego imienia (Ps. 100:3; Jana 10:16; Dzieje 15:14, 17).

20. Dzięki czemu słudzy Jehowy będą czuć się bezpiecznie, gdy na świat Szatana przyjdzie kres?

20 „Dzień strasznego gniewu Jehowy” szybko się przybliża. Gdy już nadejdzie, wówczas wszystko, w czym pokłada ufność świat Szatana, legnie w gruzach. Ani złoto, ani srebro, ani żadne inne majętności nie zapewnią ochrony (Sof. 1:18; Prz. 11:4). Jedynym schronieniem będzie nasza „Skała czasów niezmierzonych” (Izaj. 26:4). A zatem już teraz bezgranicznie ufajmy Jehowie, posłusznie krocząc Jego drogami, ogłaszając wieść o Jego Królestwie mimo obojętności lub sprzeciwu oraz powierzając Mu wszelkie troski. Jeśli tak czynimy, to ‛będziemy mieszkać bezpiecznie i nie będzie nas trapił strach przed nieszczęściem’ (Prz. 1:33).

[Przypis]

Czy potrafisz wyjaśnić?

Jak możemy pokazać, że ufamy Bogu...

• gdy bierze nas pokusa do złego?

• gdy spotykamy się z obojętnością lub ze sprzeciwem?

• gdy zmagamy się z trudnościami?

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 13]

Trzymanie się zasad Bożych zapewnia szczęście

[Ilustracja na stronie 15]

Jehowa jest „Skałą czasów niezmierzonych”