Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy nienawidzisz bezprawia?

Czy nienawidzisz bezprawia?

„Znienawidziłeś bezprawie” (HEBR. 1:9).

1. Czego Jezus uczył o miłości?

CHCĄC podkreślić znaczenie miłości, Jezus Chrystus powiedział do uczniów: „Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” (Jana 13:34, 35). Syn Boży polecił swoim naśladowcom, by okazywali sobie ofiarną miłość. Miała ona być ich znakiem rozpoznawczym. Zachęcił ich także: „Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mat. 5:44).

2. Czego muszą nienawidzić naśladowcy Chrystusa?

2 Jezus nie tylko uczył swych naśladowców miłości — wyjaśnił im też, czego mają nienawidzić. O nim samym napisano: „Umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś bezprawie [niegodziwość]” (Hebr. 1:9; Ps. 45:7). A zatem oprócz miłości do prawdy musimy rozwinąć w sobie nienawiść do grzechu, czyli bezprawia. Godne uwagi są słowa zanotowane przez apostoła Jana: „Każdy, kto trwa w grzechu, trwa także w bezprawiu, toteż grzech jest bezprawiem” (1 Jana 3:4).

3. Jakie dziedziny związane z nienawidzeniem bezprawia omówimy w tym artykule?

3 Jako chrześcijanie uczynimy więc dobrze, gdy zadamy sobie pytanie: „Czy ja nienawidzę bezprawia?”. Przeanalizujemy teraz cztery dziedziny, w których możemy przejawiać nienawiść do tego, co złe: 1) stosunek do  nadużywania alkoholu, 2) pogląd na okultyzm, 3) reagowanie na niemoralność, 4) nastawienie do osób miłujących bezprawie.

Miej właściwy stosunek do alkoholu

4. Dlaczego Jezus miał swobodę mowy, gdy przestrzegał przed nadmiernym piciem alkoholu?

4 Jezus od czasu do czasu pił wino. Wiedział, że jest to dar od Boga (Ps. 104:14, 15). Nigdy jednak, korzystając z tego daru, nie przebrał miary (Prz. 23:29-33). Miał zatem swobodę mowy, gdy udzielał przestróg w tej sprawie (odczytaj Łukasza 21:34). Nadużywanie alkoholu może prowadzić do następnych poważnych grzechów. Dlatego apostoł Paweł napominał: „Nie upijajcie się winem, bo w tym jest rozwiązłość, ale wciąż napełniajcie się duchem” (Efez. 5:18). Ponadto wezwał starsze kobiety w zborze, aby nie były „zniewolone mnóstwem wina” (Tyt. 2:3).

5. Jakie pytania powinny sobie zadać osoby decydujące się na spożywanie alkoholu?

5 Jeżeli zamierzasz spożywać napoje alkoholowe, odpowiedz sobie na pytania: „Czy mam taki sam stosunek do nadmiernego picia jak Jezus? Czy gdybym musiał udzielić komuś rady w tej kwestii, to miałbym swobodę mowy? Czy nie zdarza mi się sięgać po kieliszek, bo chcę uciec od problemów albo złagodzić stres? Jak dużo alkoholu spożywam w ciągu tygodnia? Jak reaguję, gdy ktoś sugeruje mi, że piję zbyt wiele? Czy przyjmuję postawę obronną lub staję się rozdrażniony?”. Wpadnięcie w sidła nadużywania alkoholu może odbić się na naszej zdolności rozumowania i podejmowania mądrych decyzji. Naśladowcy Chrystusa zawsze starają się strzec swej zdolności myślenia (Prz. 3:21, 22).

Strzeż się okultyzmu

6, 7. (a) Jak Jezus postępował wobec Szatana i demonów? (b) Dlaczego praktyki okultystyczne są dziś tak rozpowszechnione?

6 Podczas swej ziemskiej służby Jezus stanowczo sprzeciwiał się Szatanowi i demonom. Dawał odpór bezpośrednim diabelskim atakom obliczonym na złamanie jego lojalności (Łuk. 4:1-13). Ponadto dostrzegał zawoalowane próby wypaczenia jego sposobu myślenia i postępowania oraz zdecydowanie się im przeciwstawiał (Mat. 16:21-23). Szczerym ludziom pomagał wyzwolić się spod okrutnego jarzma złych duchów (Marka 5:2, 8, 12-15; 9:20, 25-27).

7 Po wstąpieniu na tron w roku 1914 Syn Boży oczyścił niebiosa z kalającego wpływu Szatana i demonów. Dlatego obecnie Szatan z większą niż kiedykolwiek zawziętością stara się ‛wprowadzać w błąd całą zamieszkaną ziemię’ (Obj. 12:9, 10). Nie dziwi nas więc, że fascynacja okultyzmem jest tak rozpowszechniona i wciąż się nasila. Co możemy zrobić, żeby się przed tym ochronić?

8. Jaką samoanalizę warto przeprowadzić, jeśli chodzi o dobór rozrywki?

8 Biblia wyraźnie ostrzega przed zagrożeniami związanymi ze spirytyzmem (odczytaj Powtórzonego Prawa 18:10-12). W naszych czasach Szatan i demony oddziałują na umysły ludzi przez filmy, książki i gry wideo, które propagują różne formy okultyzmu. Przy wyborze rozrywki należy się  więc zastanowić: „Czy w ciągu ostatnich miesięcy nie zdarzało się, że wybierałem filmy, programy telewizyjne, gry, książki lub komiksy przedstawiające praktyki spirytystyczne? Czy rozumiem konieczność wystrzegania się wpływu magii, czy może raczej bagatelizuję to zagrożenie? Czy zastanawiałem się nad tym, co Jehowa sądzi o rozrywce, z jakiej korzystam? Jeśli uchylałem drzwi takim szatańskim wpływom, to czy miłość do Jehowy i Jego prawych zasad skłoni mnie do zdecydowanego działania i zatrzaśnięcia tych drzwi?” (Dzieje 19:19, 20).

Usłuchaj przestrogi Jezusa dotyczącej niemoralności

9. Jak ktoś mógłby pielęgnować miłość do bezprawia?

9 Jezus popierał zasady Jehowy dotyczące moralności płciowej. Powiedział: „Czy nie czytaliście, że ten, który ich stworzył, od początku uczynił ich mężczyzną i kobietą i powiedział: ‚Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swej żony i oboje będą jednym ciałem’? Tak więc nie są już dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co zatem Bóg wprzągł we wspólne jarzmo, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mat. 19:4-6). Jezus wiedział, że to, co oglądamy, może wpłynąć na nasze serce. Dlatego w Kazaniu na Górze oznajmił: „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu” (Mat. 5:27, 28). Ci, którzy ignorują tę przestrogę Jezusa, w rzeczywistości pielęgnują miłość do bezprawia.

10. Opowiedz przeżycie ukazujące, że można się wyzwolić z sideł pornografii.

10 Szatan propaguje niemoralność płciową między innymi za pośrednictwem pornografii. Obecny system rzeczy jest nią przesycony. Osoby, które oglądają nieczyste sceny, przekonują się, jak trudno jest wymazać je z umysłu. Od oglądania pornografii można się nawet uzależnić. Rozważmy, co przytrafiło się pewnemu chrześcijaninowi. Opowiada on: „Potajemnie oglądałem pornografię. Stworzyłem wyimaginowany świat, który — jak mi się wydawało — był całkowicie oddzielony od świata, w którym oddawałem cześć Jehowie. Wiedziałem, że dopuszczam się zła, ale wmawiałem sobie, iż moja służba dla Boga wciąż jest przez Niego akceptowana”. Co odmieniło sposób myślenia tego brata? Wyznaje on: „Chociaż była to najtrudniejsza rzecz, na jaką kiedykolwiek się zdobyłem, postanowiłem o moim problemie powiedzieć starszym”. W końcu ów chrześcijanin zerwał z tym rujnującym nawykiem. Mówi: „Gdy oczyściłem moje życie z tego grzechu, wreszcie odzyskałem spokój sumienia”. Ci, którzy nienawidzą bezprawia, muszą nabrać wstrętu do pornografii.

11, 12. Jak doborem muzyki możemy pokazać, że nienawidzimy bezprawia?

11 Na nasze emocje, a więc i na symboliczne serce, może silnie oddziaływać także muzyka i towarzyszący jej tekst. Muzyka sama w sobie jest darem od Boga i od najdawniejszych czasów odgrywała ważną rolę w wielbieniu Go (Wyjścia 15:20, 21; Efez. 5:19). Ale niegodziwy świat Szatana lansuje muzykę przesiąkniętą niemoralnością (1 Jana 5:19). Jak możesz sprawdzić, czy muzyka, której  słuchasz, nie wywiera na ciebie kalającego wpływu?

12 Zastanów się: „Czy utwory, których słucham, nawiązują do zabijania, cudzołóstwa, rozpusty bądź zawierają bluźnierstwa? Gdybym miał komuś przeczytać teksty kilku piosenek, czy osoba ta uzna, że brzydzę się bezprawiem, czy raczej dojdzie do wniosku, że moje serce jest nieczyste?”. Nie możemy twierdzić, że nienawidzimy bezprawia, jeśli słuchamy gloryfikujących je utworów. Jezus rzekł: „To, co wychodzi z ust, pochodzi z serca, i to kala człowieka. Na przykład z serca pochodzą niegodziwe rozważania, morderstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa” (Mat. 15:18, 19; por. Jak. 3:10, 11).

Patrz tak jak Jezus na ludzi, którzy miłują bezprawie

13. Jak Jezus zapatrywał się na zatwardziałych grzeszników?

13 Jezus powiedział, że przyszedł, aby wezwać do skruchy grzeszników, czyli ludzi nieprawych (Łuk. 5:30-32). Jaki jednak zachowywał stosunek do tych, którzy uparcie trwali w grzechu? Dobitnie przestrzegał przed uleganiem wpływowi takich osób (Mat. 23:15, 23-26). Wyraźnie też oznajmił: „Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu mi powie w owym dniu [w dniu sądu Bożego]: ‚Panie, Panie, czyśmy w twoim imieniu nie prorokowali i w twoim imieniu nie wypędzali demonów, i w twoim imieniu nie dokonywali wielu potężnych dzieł?”. Ale Jezus odrzuci zatwardziałych czynicieli bezprawia. Powie im: „Odstąpcie ode mnie” (Mat. 7:21-23). Dlaczego czeka ich taki osąd? Ponieważ zniesławiają Boga i krzywdzą innych swymi niegodziwymi uczynkami.

14. Dlaczego zatwardziali grzesznicy są usuwani ze zboru?

14 Jak nakazuje Słowo Boże, osoby trwające w grzechu należy usuwać ze zboru (odczytaj 1 Koryntian 5:9-13). Jest to konieczne co najmniej z trzech powodów: 1) aby imię Jehowy nie było hańbione, 2) aby ochronić zbór przed skalaniem i 3) aby w miarę możliwości pomóc grzesznikowi dojść do skruchy.

15. Jakie ważne pytania powinniśmy przeanalizować, jeśli chcemy pozostać lojalni wobec Jehowy?

15 Czy na tych, którzy zeszli na ścieżkę niegodziwości, patrzymy podobnie jak Jezus? Musimy poważnie przemyśleć pytania: „Czy rozmyślnie utrzymywałbym częste kontakty z kimś, kto został wykluczony ze zboru lub się od niego odłączył? A jak bym postępował, gdyby chodziło o bliskiego krewnego, który ze mną nie mieszka?”. Taka sytuacja może być prawdziwą próbą naszego umiłowania prawości oraz lojalności wobec Boga *.

16, 17. W jakiej trudnej sytuacji znalazła się pewna chrześcijanka i co jej pomogło poprzeć postanowienie o wykluczaniu grzeszników nieokazujących skruchy?

16 Rozważmy przeżycie pewnej chrześcijanki mającej dorosłego syna. Dawniej służył  on Jehowie, jednak w późniejszym okresie życia obrał drogę bezprawia. Z tego powodu został wykluczony ze zboru. Chrześcijanka ta kochała Jehowę, ale kochała również swego syna. Było jej bardzo ciężko respektować biblijny nakaz, by się z nim nie zadawać.

17 Jakiej rady udzieliłbyś tej siostrze? Dzięki pomocy jednego ze starszych uświadomiła sobie, że Jehowa rozumie jej ból. Ów brat zachęcił ją do zastanowienia się, jak dotkliwie cierpiał Jehowa, gdy niektórzy z Jego anielskich synów się zbuntowali. Starszy ten uświadomił jej, że choć Jehowa wie, jak bolesne są takie sytuacje, to jednak wymaga, by zatwardziali grzesznicy byli wykluczani. Siostra wzięła sobie do serca te przypomnienia i lojalnie poparła postanowienie o wykluczeniu *. Taka lojalność raduje serce Jehowy (Prz. 27:11).

18, 19. (a) Czego dowodzimy, gdy zrywamy kontakt z osobą trwającą w grzechu? (b) Jakie rezultaty może przynieść nasza lojalność wobec Boga i Jego postanowień?

18 Jeżeli znajdujesz się w podobnej sytuacji, nigdy nie zapominaj, że Jehowa ci współczuje. Zrywając kontakt z osobą wykluczoną albo kimś, kto sam się odłączył od zboru, pokazujesz, że nienawidzisz postaw i czynów, które do tego doprowadziły. Ale dowodzisz również miłości do grzesznika, gdyż jesteś gotów zrobić to, co dla niego najlepsze. Twoja lojalna postawa względem Boga zwiększa prawdopodobieństwo, że osoba ta okaże skruchę i wróci do Jehowy.

19 Pewna siostra, która została usunięta ze zboru, a później do niego powróciła, napisała: „Niezmiernie się cieszę, iż Jehowa tak miłuje swój lud, że czuwa nad utrzymaniem swej organizacji w stanie czystym. Co dla postronnych może się wydawać bezwzględne, nie tylko jest konieczne, ale świadczy o miłości”. Jak sądzisz, czy doszłaby do takich wniosków, gdyby członkowie zboru — w tym jej rodzina — utrzymywali z nią regularny kontakt w okresie jej wykluczenia? Respektując oparte na Biblii postanowienie co do wykluczonych, dowodzimy, że miłujemy prawość i uznajemy Boże prawo do ustalania mierników postępowania.

„Miejcie w nienawiści zło”

20, 21. Dlaczego to takie ważne, by nienawidzić bezprawia?

20 Apostoł Piotr ostrzegł: „Zachowujcie trzeźwość umysłu, bądźcie czujni”. Dlaczego udzielił takiej rady? Ponieważ nasz „wróg, Diabeł, krąży jak ryczący lew, starając się kogoś pożreć” (1 Piotra 5:8). Czy dasz się pożreć? Wiele zależy od tego, jak bardzo znienawidzisz bezprawie.

21 Rozbudzenie nienawiści do tego, co złe, nie jest łatwe. Urodziliśmy się grzeszni i żyjemy w świecie, który hołduje cielesnym pragnieniom (1 Jana 2:15-17). Mimo to uda nam się rozwinąć taką nienawiść dzięki naśladowaniu Jezusa i przejawianiu głębokiej miłości do Jehowy Boga. Bądźmy więc zdecydowani ‛mieć w nienawiści zło’ i niezachwianie ufajmy, że Jehowa „strzeże (...) tych, którzy są wobec niego lojalni; wyzwala ich z ręki niegodziwców” (Ps. 97:10).

[Przypisy]

^ ak. 15 Kwestię tę szczegółowo omówiono w Strażnicy numer 23 z 1981 roku, strony 12-18.

Jak byś odpowiedział?

• Co pomoże nam przeanalizować swój stosunek do napojów alkoholowych?

• Jak się chronić przed wpływem okultyzmu?

• Dlaczego pornografia jest niebezpieczna?

• Jak możemy pokazać, że nienawidzimy bezprawia, gdy zostaje wykluczona bliska nam osoba?

[Pytania do studium]

[Ilustracja na stronie 29]

Co powinieneś rozważyć, jeżeli zamierzasz spożywać alkohol?

[Ilustracja na stronie 30]

Nie pozwalaj, by Szatan wpływał na ciebie przez rozrywkę

[Ilustracja na stronie 31]

Do czego rozbudza w sobie miłość ktoś, kto ogląda pornografię?