Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

‛Znajdź schronienie w imieniu Jehowy’

‛Znajdź schronienie w imieniu Jehowy’

„Pozostawię (...) lud pokorny i uniżony i ci znajdą schronienie w imieniu Jehowy” (SOF. 3:12).

1, 2. Jaka symboliczna burza wkrótce rozpęta się nad światem?

CZY zdarzyło ci się kiedyś szukać schronienia przed ulewą lub gradobiciem pod jakimś zadaszeniem albo mostem? Ale jeśli zbliża się huragan, takie schronienie może się okazać niewystarczające.

2 Obecnie nadciąga inny niszczycielski kataklizm. To symboliczny „dzień burzy” — „wielki dzień Jehowy”, który przyjdzie na całą ludzkość. Możemy jednak znaleźć odpowiednie schronienie (odczytaj Sofoniasza 1:14-18). Gdzie go szukać, by ocaleć podczas bliskiego już „dnia strasznego gniewu Jehowy”?

‛Dni burzy’ w czasach biblijnych

3. Jaka potężna burza przetoczyła się nad dziesięcioplemiennym królestwem Izraela?

3 Dzień Jehowy rozpocznie się od zniszczenia wszystkich religii fałszywych. Aby się dowiedzieć, gdzie wtedy będzie można znaleźć schronienie, przeanalizujmy dzieje starożytnego ludu Bożego. W VIII wieku p.n.e. Izajasz wypowiedział proroctwo dotyczące Efraima, symbolizującego dziesięcioplemienne królestwo Izraela. Przyrównał sąd Jehowy nad owym królestwem do potężnej burzy, wobec której człowiek jest bezsilny (odczytaj Izajasza 28:1, 2). Proroctwo to spełniło się w roku 740 p.n.e., gdy Asyria najechała tamtejsze ziemie.

4. Jak w roku 607 p.n.e. „wielki dzień Jehowy” przyszedł na Jerozolimę?

4 Jakiś czas po tamtych wydarzeniach, w roku 607 p.n.e., nastał „wielki dzień Jehowy” dla Jerozolimy i królestwa Judy. Doszło do tego, ponieważ Judejczycy również popadli w odstępstwo. Armia babilońska pod wodzą Nebukadneccara zagroziła Judzie i jej stolicy. Judejczycy zwrócili się o ratunek do „schronienia kłamstwa”, czyli do ich politycznego sojusznika — Egiptu. Ale Babilończycy niczym niszczycielska burza zmietli to „schronienie” (Izaj. 28:14, 17).

5. Jaka będzie sytuacja ludu Bożego podczas zagłady religii fałszywej?

5 „Wielki dzień Jehowy”, który spadł na Jerozolimę, obrazował bliskie już wykonanie wyroku na dzisiejszym odstępczym chrześcijaństwie. Zostanie wówczas unicestwiona również pozostała część „Babilonu Wielkiego” — ogólnoświatowego imperium religii fałszywej. Następnie zagłada dosięgnie resztę niegodziwego systemu rzeczy Szatana. Ale  lud Boży jako grupa przetrwa te wydarzenia, gdyż szuka schronienia u Jehowy (Obj. 7:14; 18:2, 8; 19:19-21).

Schronienie duchowe i fizyczne

6. Z jakiego schronienia członkowie ludu Bożego mogą korzystać już dzisiaj?

6 Jak członkowie ludu Bożego znajdują schronienie już teraz, w czasie końca? Korzystamy z ochrony pod względem duchowym. Zaznajemy jej, gdy ‛myślimy o imieniu Jehowy’ i gorliwie Mu służymy (odczytaj Malachiasza 3:16-18). Oczywiście nie możemy poprzestać na samym myśleniu. W Biblii czytamy: „Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony” (Rzym. 10:13). Jak widać, wybawienie zależy od wzywania imienia Boga. Wiele szczerych osób dostrzega różnicę między prawdziwymi chrześcijanami, którzy z bojaźnią ‛myślą o imieniu Jehowy’ i służą jako Jego Świadkowie, a ludźmi, którzy tego nie czynią.

7, 8. (a) W jaki sposób pierwsi chrześcijanie zaznali ochrony fizycznej? (b) Pod jakim względem nadchodzące wydarzenia będą podobne?

7 Ale wybawienie, na które możemy liczyć, nie ogranicza się do ochrony duchowej. Ludowi Bożemu obiecano też ochronę pod względem fizycznym. Wskazują na to wydarzenia z roku 66 n.e., gdy rzymska armia pod wodzą Cestiusza Gallusa zaatakowała Jerozolimę. Jezus przepowiedział, że dni tego ucisku miały być „skrócone”, bowiem w przeciwnym razie „nie byłoby wybawione żadne ciało” — nie ocalałby nikt z prawdziwych chrześcijan (Mat. 24:15, 16, 21, 22). I faktycznie zostały skrócone, gdy Rzymianie nieoczekiwanie odstąpili od miasta. Naśladowcy Chrystusa zdołali wtedy uciec z zagrożonych okolic. Niektórzy przeprawili się przez Jordan i znaleźli schronienie w górach na wschód od tej rzeki.

8 Sytuacja nowożytnych sług Bożych będzie podobna. Pierwsi chrześcijanie musieli szukać schronienia i to samo czeka nas obecnie. Co prawda my nie będziemy się przenosić w sensie geograficznym, gdyż chwalcy Jehowy działają na całej ziemi. Ale „wybrani” oraz ich lojalni towarzysze ocaleją jako lud podczas zagłady odstępczego chrześcijaństwa, ponieważ szukają schronienia u Jehowy i w Jego organizacji, przyrównanej do góry.

9. Kto usiłuje sprawić, by imię Jehowy poszło w zapomnienie? Podaj przykład.

9 Z drugiej strony chrześcijaństwo zasługuje na zagładę, ponieważ szerzy duchowy analfabetyzm i okazuje jawną nienawiść do imienia Bożego. W średniowieczu imię to było w Europie dość dobrze znane. Przedstawiano je w postaci czterech hebrajskich liter zwanych tetragramem, często transliterowanych jako YHWH lub JHVH (w języku polskim — JHWH). Imię Boże pojawiało się na monetach, fasadach domów, w książkach i Bibliach, a nawet w kościołach katolickich i protestanckich. Ale od niedawna zaznacza się tendencja do usuwania go z przekładów Biblii i wycofywania z użytku. Przykładem tego jest list z 29 czerwca 2008 roku do konferencji episkopatów w sprawie imienia Boga, wystosowany przez Kongregację do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W dyrektywie tej Kościół katolicki zaleca, by tetragram, oddawany do tej pory na różne sposoby, zastępować słowem „Pan”. Watykan zarządził też, że osobiste imię Boga nie powinno być używane ani wypowiadane w trakcie pieśni i modlitw liturgicznych. Także przywódcy pozostałych religii — zarówno podających się za chrześcijańskie, jak i tych niechrześcijańskich — ukrywają przed milionami swych wiernych prawdziwą tożsamość Najwyższego Boga.

 Ochrona dla tych, którzy uświęcają imię Boże

10. Jak dzisiaj imieniu Bożemu przysparza się szacunku?

10 W przeciwieństwie do tego, czego dopuszczają się inne religie, Świadkowie Jehowy mają w poszanowaniu imię Boże i przysparzają mu chwały. Uświęcają je, posługując się nim z godnością. Jehowa ceni tych, którzy Mu ufają, i staje się, kimkolwiek trzeba, by im błogosławić i zapewnić ochronę. „Jehowa (...) zna tych, którzy u niego szukają schronienia” (Nahuma 1:7; Dzieje 15:14).

11, 12. Kto w starożytnej Judzie darzył szacunkiem imię Jehowy i kto robi to obecnie?

11 Chociaż większość Judejczyków popadła w odstępstwo, niektórzy znaleźli „schronienie w imieniu Jehowy” (odczytaj Sofoniasza 3:12, 13). Gdy Bóg ukarał niewierną Judę, pozwalając Babilończykom na zajęcie jej terytorium i uprowadzenie jeńców, pewni ludzie, tacy jak Jeremiasz, Baruch czy Ebed-Melech, ocaleli, mimo że wcześniej żyli pośród odstępców. Inni wytrwali w wierności podczas niewoli. W roku 539 p.n.e. Medowie i Persowie dowodzeni przez Cyrusa podbili Babilon. Wkrótce potem Cyrus wydał dekret zezwalający ostatkowi Żydów na powrót do ojczyzny.

12 O tych, którzy mieli się cieszyć przywróceniem prawdziwego wielbienia, Sofoniasz przepowiedział, że Jehowa ich wybawi i będzie się nad nimi radował (odczytaj Sofoniasza 3:14-17). Słowa te mają też swoje nowożytne spełnienie. Niedługo po tym, jak w niebie zapanowało Królestwo Boże, Jehowa wybawił ostatek wiernych pomazańców z duchowej niewoli Babilonu Wielkiego i raduje się nad nimi po dziś dzień.

13. Jakiej wolności zaznają dziś ludzie ze wszystkich narodów?

13 Również osoby mające nadzieję na życie wieczne na ziemi wyszły z Babilonu Wielkiego i cieszą się duchową wolnością od fałszywych nauk religijnych (Obj. 18:4). Dlatego też słowa z Księgi Sofoniasza 2:3: „Szukajcie Jehowy, wszyscy potulni ziemi”, spełniają się głównie dzisiaj. Potulni ze wszystkich narodów — niezależnie od tego, czy żywią nadzieję niebiańską, czy ziemską — znajdują schronienie w imieniu Jehowy.

Imię Boże nie działa jak talizman

14, 15. (a) Co niektórzy traktowali jak talizman? (b) W czym nie należy się dopatrywać cudownej ochrony?

14 Niektórzy Izraelici uważali świątynię za swego rodzaju talizman. Sądzili, że uchroni ich przed wrogami (Jer. 7:1-4). Wcześniej w podobny sposób postrzegali Arkę Przymierza (1 Sam. 4:3, 10, 11). Z kolei Konstantyn Wielki kazał namalować na tarczach swoich żołnierzy dwie greckie litery chi rho, będące pierwszymi literami tytułu „Chrystus”. Spodziewał się, że zapewni to ochronę w walce. A szwedzki król Gustaw II Adolf, który uczestniczył w wojnie trzydziestoletniej, prawdopodobnie nosił element zbroi ukazany na stronie 7. Zauważmy, że w centralnym miejscu widnieje tam imię Iehova.

15 To prawda, że niektórzy słudzy Boży atakowani przez demony uzyskali pomoc od Jehowy, gdy wzywali głośno Jego imienia. Ale przedmiotów, na których umieszczono to imię, nie powinniśmy traktować jak talizmanów ani posługiwać się nimi w przekonaniu, że w cudowny sposób będą nas chronić. Nie na tym polega szukanie schronienia w imieniu Jehowy.

Nasze schronienie dzisiaj

16. Co musimy robić, by już teraz korzystać z duchowej ochrony?

16 Obecnie możemy zaznawać duchowego bezpieczeństwa, którym cieszy się lud Boży jako całość (Ps. 91:1). Poprzez „niewolnika wiernego i roztropnego” oraz starszych w zborze jesteśmy ostrzegani przed świeckimi  tendencjami, które zagrażają temu duchowemu azylowi (Mat. 24:45-47; Izaj. 32:1, 2). Pomyślmy na przykład, jak często słyszymy przestrogi dotyczące materializmu i jak chronią nas one przed duchowym upadkiem. Podobnie jesteśmy wyczulani na niebezpieczeństwo pobłażania sobie, które mogłoby doprowadzić do nieaktywności w służbie dla Jehowy. W Słowie Bożym czytamy: „Nierozumnych zniszczy ich niefrasobliwość. Kto zaś mnie słucha, będzie mieszkał bezpiecznie i nie będzie go trapił strach przed nieszczęściem” (Prz. 1:32, 33). Warunkiem przebywania w tym duchowym schronieniu jest również dbałość o czystość moralną.

17, 18. Co pomaga milionom ludzi znaleźć schronienie u Jehowy?

17 Pomyślmy też o tym, jak wierny niewolnik zachęca nas do angażowania się w zlecone przez Jezusa zadanie głoszenia dobrej nowiny o Królestwie po całej zamieszkanej ziemi (Mat. 24:14; 28:19, 20). Sofoniasz wspomniał o pewnej zmianie, która miała pomóc ludziom znaleźć schronienie w imieniu Boga. Napisał: „Dokonam wśród ludów zmiany na czystą mowę, aby wszystkie wzywały imienia Jehowy i służyły mu ramię przy ramieniu” (Sof. 3:9).

18 Czym jest ta czysta mowa? Czysta mowa to prawda o Jehowie Bogu i Jego zamierzeniu objawiona w Biblii. W pewnym sensie używamy tej mowy, gdy poprawnie wyjaśniamy ludziom, czym jest Królestwo Boże i jak uświęci ono imię Jehowy, gdy podkreślamy, jak ważne jest wykazanie słuszności zwierzchnictwa Boga, i gdy z radością opowiadamy o przyszłych wiecznotrwałych błogosławieństwach. Ponieważ tak wiele osób posługuje się tą symboliczną mową, coraz więcej ludzi ‛wzywa imienia Jehowy’ i ‛służy Mu ramię przy ramieniu’. Obecnie na całym świecie już miliony znalazły schronienie u Jehowy (Ps. 1:1, 3).

19, 20. Jak w czasach biblijnych zawiedli się ci, którzy zaufali „schronieniu kłamstwa”?

19 W dzisiejszym świecie mnóstwo problemów wydaje się niepokonanych. Ludzie, z determinacją szukając rozwiązania, zwracają się o pomoc do innych niedoskonałych ludzi. Często też wierzą, że kłopotom zaradzą instytucje polityczne, tak jak w starożytności Izrael nieraz szukał pomocy, zawierając sojusze z sąsiednimi narodami. Wiemy jednak, że były to daremne starania. Żaden współczesny rząd ani nawet ONZ nie rozwiąże definitywnie wszystkich problemów ludzkości. Czyż mielibyśmy więc traktować organizacje polityczne i sojusze międzynarodowe jako rzeczywiste schronienie? Biblia proroczo nazywa je „schronieniem kłamstwa”. Zasługują na takie miano, gdyż wszyscy pokładający w nich nadzieję wkrótce gorzko się rozczarują (odczytaj Izajasza 28:15, 17).

20 Niebawem symboliczna nawałnica dnia Jehowy spustoszy ziemię. Ochrony nie zapewnią  wówczas żadne ludzkie przedsięwzięcia, schrony przeciwatomowe ani nagromadzone dobra materialne. W Księdze Izajasza 28:17 zapowiedziano: „Grad zmiecie schronienie kłamstwa, a wody porwą kryjówkę”.

21. Jaką korzyść przyniesie nam stosowanie się do rady będącej myślą przewodnią na rok 2011?

21 Tak jak obecnie, również podczas nadciągających wydarzeń lud Boży znajdzie prawdziwe schronienie u Jehowy. Imię Sofoniasz, które znaczy „ukrył Jehowa”, pokazuje, gdzie szukać takiego ukrycia. Słusznie więc biblijną myślą przewodnią na rok 2011 jest mądra rada: ‛Znajdź schronienie w imieniu Jehowy’ (Sof. 3:12). Już teraz możemy i powinniśmy szukać schronienia w imieniu Boga, bezgranicznie Mu ufając (Ps. 9:10). Każdego dnia pamiętajmy zatem o natchnionym zapewnieniu: „Imię Jehowy jest potężną wieżą. Wbiega do niej prawy i doznaje ochrony” (Prz. 18:10).

Czy sobie przypominasz?

• Jak obecnie możemy szukać schronienia w imieniu Jehowy?

• Dlaczego nie powinniśmy ufać „schronieniu kłamstwa”?

• Z jakiej ochrony skorzystamy w przyszłości?

[Pytania do studium]

[Napis na stronie 6]

Myśl przewodnia na rok 2011 brzmi: ‛Znajdź schronienie w imieniu Jehowy’ (Sofoniasza 3:12)

[Prawa własności do ilustracji, strona 7]

Thüringer Landesmuseum Heidecksburg Rudolstadt, Waffensammlung „Schwarzburger Zeughaus”