Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dlaczego należy zachowywać nieskazitelność?

Dlaczego należy zachowywać nieskazitelność?

„Osądź mnie, Jehowo, (...) według nieskazitelności, która jest we mnie” (PS. 7:8).

1, 2. Jakie sytuacje wystawiają na próbę naszą nieskazitelność?

WYOBRAŹ sobie trzy następujące sytuacje: Chłopiec jest zaczepiany przez kolegów, którzy usiłują wyprowadzić go z równowagi — skłonić do tego, żeby zaklął lub wdał się w bójkę. Czy da się sprowokować, czy też się opanuje i odejdzie? Żonaty mężczyzna siedzi sam w domu i szuka czegoś w Internecie. Na ekranie komputera pojawia się reklama serwisu erotycznego. Czy ulegnie pokusie i odwiedzi tę stronę, czy odpędzi taką myśl? Chrześcijanka rozmawia z kilkoma siostrami. W pewnym momencie pogawędka zamienia się w plotkowanie o jakiejś siostrze ze zboru. Czy wspomniana chrześcijanka będzie w tym uczestniczyć, czy może postara się skierować rozmowę na inne tory?

2 Sytuacje te różnią się od siebie, ale mają wspólny element: wszystkie pokazują, jak niełatwe może być zachowywanie chrześcijańskiej nieskazitelności. Czy pamiętasz o tym przymiocie, gdy analizujesz swoje troski, potrzeby oraz cele życiowe? Ludzie często myślą o wyglądzie, zdrowiu, zarabianiu na utrzymanie, kontaktach z przyjaciółmi albo o romantycznej miłości. Takim rzeczom poświęcamy sporo uwagi. A co szczególnie interesuje Jehowę, który bada nasze serca? (Ps. 139:23, 24). Nasza nieskazitelność.

3. Jakiego szczególnego wyboru pozwala nam dokonać Jehowa i co rozważymy w tym artykule?

3 Jehowa, Dawca „każdego dobrego daru i każdego doskonałego podarunku”, obdarzył nas najrozmaitszymi rzeczami (Jak. 1:17). To Jemu zawdzięczamy ciało, umysł, zdrowie oraz różne uzdolnienia (1 Kor. 4:7). Ale Jehowa nie zmusza nas do przejawiania nieskazitelności. Pozwala, byśmy sami zdecydowali, czy będziemy ją w sobie pielęgnować (Powt. Pr. 30:19). Ustalmy więc teraz, czym jest nieskazitelność. Rozważmy też trzy powody, dla których ma ona ogromne znaczenie.

Czym jest nieskazitelność?

4. Co wchodzi w zakres nieskazitelności i czego możemy się nauczyć z prawa Jehowy dotyczącego ofiar ze zwierząt?

4 Sporo osób ma raczej mgliste pojęcie o nieskazitelności. Gdy na przykład politycy próbują się zaprezentować jako ludzie bez skazy, zwykle podkreślają swoją uczciwość. Cecha ta jest ważna, ale stanowi tylko jeden z aspektów nieskazitelności. W ujęciu biblijnym człowiek nieskazitelny to ktoś zdrowy, zupełny pod względem moralnym. Hebrajskie słowa tłumaczone na „nieskazitelność” i spokrewnione z nimi wyrazy pochodzą od rdzenia oznaczającego coś zdrowego, całego, czyli bez wad. Jednym z tych słów opisywano zwierzęta, które miały być ofiarowane Jehowie. Jego uznaniem cieszyły się wyłącznie sztuki całe i zdrowe (odczytaj Kapłańską 22:19, 20). Jehowa ostro potępił tych, którzy lekceważyli ów wymóg i składali na ofiarę zwierzęta kulawe, chore lub ślepe (Malach. 1:6-8).

5, 6. (a) Jakie przykłady dowodzą, że zwykle cenimy to, co jest całe, zupełne? (b) Czy niedoskonały człowiek może być nieskazitelny? Objaśnij to szerzej.

5 Rzecz jasna to, co całe, zupełne, jest poszukiwane i wartościowe. Wyobraź sobie na przykład bibliofila, który po długich poszukiwaniach znajduje cenną książkę — po czym odkrywa, że brakuje w niej kilku ważnych stron. Rozczarowany, być może odłoży ją na półkę.  Albo wyobraź sobie kobietę, która spaceruje po plaży i zbiera muszelki wyrzucone przez fale na brzeg. Zauroczona ich różnorodnością i pięknem, raz po raz się schyla, by się im bliżej przyjrzeć. Które z nich weźmie? Te całe, nieuszkodzone. Podobnie Bóg szuka ludzi zupełnych pod względem moralnym, mających niepodzielne serce (2 Kron. 16:9).

6 Ale może się zastanawiasz, czy w takim razie chcąc zachowywać nieskazitelność, nie trzeba być doskonałym. Ponieważ jesteśmy niejako uszkodzeni przez grzech i niedoskonałość, bywamy skłonni oceniać siebie trochę jak niekompletną książkę lub wyszczerbioną muszelkę. Czy nie miewasz takich odczuć? Bądź pewien, że Jehowa nie spodziewa się po nas doskonałości w sensie absolutnym. Nigdy nie ma wobec nas wygórowanych wymagań (Ps. 103:14; Jak. 3:2) *. Niemniej Bóg oczekuje, że będziemy nieskazitelnie lojalni. Jaka jest więc różnica między doskonałością a nieskazitelnością? Zilustrujmy to przykładem. Młody mężczyzna kocha dziewczynę i zamierza się z nią ożenić. Byłby nierozsądny, gdyby spodziewał się po niej doskonałości. Słusznie jednak oczekuje, że wybranka będzie go kochać całym sercem, darząc romantyczną miłością tylko jego. Podobnie Jehowa jest „Bogiem wymagającym wyłącznego oddania” (Wyjścia 20:5). Nie żąda od nas doskonałości, lecz pragnie, byśmy Go miłowali z całego serca i oddawali cześć tylko Jemu.

7, 8. (a) Jaki przykład nieskazitelności dał Jezus? (b) Co w ujęciu biblijnym jest sednem nieskazitelności?

7 Przypomnijmy sobie, co odrzekł Jezus, gdy zapytano go o najważniejsze ze wszystkich przykazań (odczytaj Marka 12:28-30). Jezus nie tylko udzielił odpowiedzi — on też zgodnie z nią żył. Dał najwspanialszy przykład miłowania Jehowy całym umysłem i sercem, całą duszą i siłą. Pokazał, że nieskazitelność wyraża się nie w samych słowach, lecz w konkretnych czynach wynikających z czystych pobudek. Jeśli chcemy postępować nieskazitelnie, musimy kroczyć śladami Jezusa (1 Piotra 2:21).

8 A zatem w ujęciu biblijnym istotą nieskazitelności jest bezgraniczne oddanie wobec niebiańskiej Osobistości, Jehowy Boga, oraz dla Jego woli i zamierzenia. Jeśli chcemy pozostać niezłomnie lojalni, to w życiu codziennym będziemy zabiegać przede wszystkim o uznanie Jehowy. Na pierwszym miejscu postawimy to, co On uważa za najistotniejsze. Rozważmy trzy powody, dla których nieskazitelna postawa ma tak ogromne znaczenie.

1. Nasza nieskazitelność a kwestia sporna co do zwierzchnictwa

9. Jaki zachodzi związek między naszą nieskazitelnością a kwestią sporną co do powszechnego zwierzchnictwa?

9 Prawowitość zwierzchnictwa Jehowy nie zależy od tego, czy postępujemy nieskazitelnie. Jest ono sprawiedliwe, wieczne i powszechne. Zawsze takie będzie — bez względu na to, co mówi i czyni jakakolwiek istota. Niestety, zostało rażąco oczernione, zarówno w niebie, jak i na ziemi. Dlatego wobec wszystkich stworzeń rozumnych musi zostać oczyszczone z zarzutów, czyli ponad wszelką wątpliwość ukazane jako słuszne, sprawiedliwe i nacechowane miłością. My, Świadkowie Jehowy, chętnie rozmawiamy z każdą przychylną osobą o tym, że prawowitym Władcą Wszechświata jest Bóg. Jak jednak możemy sami pokazać swoimi decyzjami i czynami, że w kwestii spornej dotyczącej powszechnego zwierzchnictwa stoimy po stronie Jehowy? Właśnie przez zachowywanie nieskazitelności.

10. Jak Szatan zakwestionował nieskazitelność ludzi i jak ty chciałbyś zareagować na jego zarzuty?

10 Zobaczmy, jakie znaczenie ma nieskazitelność każdego z nas. Szatan w gruncie rzeczy  twierdzi, że żaden człowiek nie opowie się za zwierzchnictwem Boga i że nikt nie będzie Mu służył z niesamolubnej miłości. Na wielkim zgromadzeniu stworzeń duchowych w niebie powiedział do Jehowy: „Skórę za skórę — i wszystko, co człowiek ma, da za swą duszę” (Hioba 2:4). Zauważmy, że Szatan spotwarzył nie tylko prawego Hioba — swemu oszczerstwu nadał formę ogólnej zasady odnoszącej się do wszystkich ludzi. Dlatego w Biblii został nazwany ‛oskarżycielem naszych braci’ (Obj. 12:10). Urąga Jehowie, twierdząc, iż Jego słudzy — a więc także ty — nie pozostaną wierni. Utrzymuje, że zdradziłbyś Jehowę dla ratowania własnej skóry. Jak się czujesz w obliczu takich zarzutów? Czy nie pragniesz przy każdej okazji udowadniać, że Szatan jest kłamcą? Możesz to robić, zachowując nieskazitelność.

11, 12. (a) Jak podane przykłady ilustrują związek między decyzjami w codziennych sprawach a kwestią sporną co do naszej nieskazitelności? (b) Dlaczego obstawanie przy nieskazitelności to wielki zaszczyt?

11 Tak więc ze względu na kwestię sporną dotyczącą twojej nieskazitelności istotne znaczenie mają twoje codzienne czyny i decyzje. Powróćmy do trzech sytuacji opisanych na wstępie. Jak wspomniane osoby mogłyby dowieść swej niezłomnej lojalności? Chłopiec prowokowany przez kolegów odczuwa silną pokusę, by im oddać pięknym za nadobne, ale pamięta o następującej radzie: „Nie mścijcie się sami, umiłowani, lecz pozostawcie miejsce srogiemu gniewowi; napisano przecież: ‚Pomsta jest moja; ja odpłacę, mówi Jehowa’” (Rzym. 12:19). Dlatego po prostu odchodzi. Mąż korzystający z Internetu mógłby przejrzeć nieprzyzwoite materiały, ale przypomina sobie zasadę wyrażoną przez Hioba: „Przymierze zawarłem ze swymi oczami. Jakże więc mógłbym zwracać uwagę na jakąś dziewicę?” (Hioba 31:1). Nie chce więc patrzeć na takie obrazy i wystrzega się ich jak trucizny. Chrześcijanka,  w której obecności ktoś zaczyna plotkować, postanawia się od tego odciąć, ma bowiem w pamięci radę: „Niech każdy z nas podoba się bliźniemu w tym, co jest dobre, ku jego zbudowaniu” (Rzym. 15:2). Plotki na temat innej siostry nie byłyby budujące. Nie stawiałyby jej w dobrym świetle ani nie podobałyby się niebiańskiemu Ojcu. Wspomniana chrześcijanka kiełzna język i kieruje rozmowę na inne tory.

12 W każdej z tych sytuacji chrześcijanin swoim wyborem niejako mówi: „Jehowa jest moim Władcą. W tej sprawie postaram się zrobić to, co się Jemu podoba”. Czy właśnie w taki sposób podejmujesz decyzje? Jeśli tak, to naprawdę stosujesz się do serdecznej zachęty z Księgi Przysłów 27:11: „Bądź mądry, mój synu, i rozweselaj moje serce, abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga”. Jakiż to zaszczyt, że możemy rozweselać serce Boga! Czyż nie warto dokładać usilnych starań, by postępować nieskazitelnie?

2. Podstawa osądu Bożego

13. Jak słowa Hioba oraz Dawida dowodzą, że Jehowa osądza nas na podstawie naszej nieskazitelności?

13 Jak widać, swoją nieskazitelnością popieramy zwierzchnictwo Jehowy. Tym samym stanowi ona podstawę do osądzenia nas przez Boga. Prawdę tę dobrze rozumiał Hiob (odczytaj Hioba 31:6). Wiedział, że Bóg niejako waży całą ludzkość na „dokładnej wadze” — za pomocą swojego doskonałego wzorca sprawiedliwości ocenia naszą nieskazitelność. Podobnie wypowiedział się Dawid: „Jehowa wyda wyrok na ludy. Osądź mnie, Jehowo, według mej prawości i według nieskazitelności, która jest we mnie. (...) A Bóg prawy poddaje próbie serce i nerki” (Ps. 7:8, 9). Wiemy, że Bóg potrafi wejrzeć w symboliczne „serce i nerki”, czyli najgłębsze zakamarki naszego wnętrza. Musimy jednak pamiętać, czego tam szuka. Jak zauważył Dawid, Jehowa osądza nas według naszej nieskazitelności.

14. Dlaczego nigdy nie powinniśmy zakładać, że z powodu niedoskonałej natury nie możemy być uznani za nieskazitelnych?

14 Pomyśl tylko: w naszych czasach Jehowa Bóg bada miliardy serc ludzkich (1 Kron. 28:9). Jak często natrafia na kogoś zachowującego chrześcijańską nieskazitelność? Stosunkowo rzadko! Nie powinniśmy jednak zakładać, że jesteśmy zbyt ułomni, by dochowywać niezachwianej lojalności. Przeciwnie, mamy wszelkie powody, by wzorem Dawida i Hioba ufać, że Jehowa uzna nas za osoby nieskazitelne mimo naszej niedoskonałości. Pamiętajmy, że doskonałość wcale nie gwarantuje obstawania przy nieskazitelności. Spośród trojga doskonałych ludzi, jacy żyli na ziemi, dwoje — Adam i Ewa — nie wytrwało w nieskazitelnym postępowaniu. Udaje się to natomiast milionom niedoskonałych osób. Może się udać również tobie.

3. Nieodzowna dla naszej nadziei

15. Jak Dawid potwierdził, że nieskazitelność ma istotne znaczenie dla naszej nadziei na przyszłość?

15 Ponieważ nieskazitelność stanowi podstawę do osądzenia nas przez Jehowę, ma istotny wpływ na naszą przyszłość. Dobrze o tym wiedział Dawid (odczytaj Psalm 41:12). Cenił sobie nadzieję na zyskanie Bożej przychylności po wieczne czasy. Podobnie jak dzisiejsi prawdziwi chrześcijanie, spodziewał się żyć wiecznie i nieustannie przybliżać do Jehowy, pełniąc dla Niego służbę. Zdawał sobie sprawę, że ziszczenie się tej nadziei zależy od jego nieskazitelności. Nie inaczej jest z nami — gdy postępujemy nieskazitelnie, możemy liczyć na wsparcie, pouczenia, kierownictwo oraz błogosławieństwo ze strony Boga.

16, 17. (a) Dlaczego jesteś zdecydowany zawsze zachowywać nieskazitelność? (b) Jakie pytania omówimy w następnym artykule?

 16 Nadzieja jest niezbędna, byśmy mogli już teraz zaznawać szczęścia. Daje nam radość nieodzowną do przetrwania trudnych czasów. Chroni także nasz umysł. W Biblii przyrównano ją przecież do hełmu (1 Tes. 5:8). Jak hełm osłaniał podczas bitwy głowę żołnierza, tak nadzieja zabezpiecza nasz umysł przed negatywnymi, pesymistycznymi myślami, które w tym ginącym starym świecie krzewi Szatan. Życie pozbawione nadziei jest doprawdy żałosne. Powinniśmy uczciwie i starannie analizować, jak mocno obstajemy przy naszej nieskazitelności i związanej z nią nadziei. Nie zapominaj, że przejawiając niezłomną lojalność, popierasz zwierzchnictwo Jehowy i strzeżesz swych widoków na przyszłość. Obyś więc zawsze mocno się trzymał nieskazitelności!

17 Skoro nieskazitelne postępowanie ma tak wielkie znaczenie, musimy rozważyć jeszcze inne pytania. Jak osiągnąć nieskazitelność? Jak ją pielęgnować? I co ma zrobić ktoś, komu przez jakiś czas nie udawało się jej zachowywać? Kwestie te omówimy w następnym artykule.

[Przypis]

^ ak. 6 To prawda, że Jezus oświadczył: „Macie zatem być doskonali, tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały” (Mat. 5:43-48). Ale najwyraźniej chciał przez to powiedzieć, że grzeszni ludzie mogą być doskonali, czyli zupełni, w stopniu względnym. Jeśli stosujemy się do nakazu Jezusa, by szczodrze darzyć innych miłością, zyskujemy uznanie Boga. Oczywiście Jehowa jest doskonały w sensie absolutnym. W odniesieniu do Niego „nieskazitelność” wiąże się też z doskonałością (Ps. 18:30).

Jak byś odpowiedział?

• Czym jest nieskazitelność?

• Jak nieskazitelność wiąże się z kwestią sporną co do powszechnego zwierzchnictwa?

• W jakim sensie nieskazitelność stanowi podstawę naszej nadziei?

[Pytania do studium]

[Ilustracje na stronie 5]

Życie codzienne nieraz wystawia na próbę naszą nieskazitelność