Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

„To zaiste najświętsze i najwznioślejsze imię Boga”

„To zaiste najświętsze i najwznioślejsze imię Boga”

Słowa te pochodzą z kazania, które w roku 1430 napisał Mikołaj z Kuzy *. Był to człowiek o rozległych zainteresowaniach. Zgłębiał między innymi grekę, hebrajszczyznę, filozofię, teologię, matematykę i astronomię. W wieku 22 lat został doktorem katolickiego prawa kanonicznego. A w 1448 roku mianowano go kardynałem.

Około 550 lat temu Mikołaj z Kuzy w swej rodzinnej miejscowości (dzisiaj Bernkastel-Kues, jakieś 130 kilometrów na południe od Bonn) założył dom opieki dla osób w podeszłym wieku oraz bibliotekę. Obecnie znajduje się w niej ponad 300 rękopisów. Jednym z nich jest Codex Cusanus 220, który zawiera wspomniane kazanie z 1430 roku, zatytułowane In principio erat verbum (Na początku było Słowo). Mikołaj z Kuzy użył w nim imienia Jehowa w łacińskiej formie „Iehoua” *. Na temat tego imienia napisał: „Nadał je sobie sam Bóg. Jest to tetragram, tzn. imię zapisane czterema literami. (...) To zaiste najświętsze i najwznioślejsze imię Boga” (folio 56). Wypowiedź Mikołaja z Kuzy harmonizuje z faktem, że w tekście Pism Hebrajskich występuje imię Boże (Wyjścia 6:3).

Ów kodeks z pierwszej połowy XV wieku jest jednym z najstarszych istniejących dokumentów, w których tetragram oddano jako „Iehoua”. Jest także kolejnym dowodem na to, że formy imienia Bożego podobne do „Jehowa” już od stuleci były najpowszechniejszą transkrypcją tego imienia.

[Przypisy]

^ ak. 2 Znany także jako Nicolaus Krebs, Nicolaus Cusanus, Mikołaj Kuzańczyk i Nikolaus von Kues. Kuza (Kues) to nazwa miejscowości, w której się urodził.

^ ak. 3 Kazanie to miało na celu poprzeć dogmat o Trójcy.

[Ilustracja na stronie 16]

Biblioteka założona przez Mikołaja z Kuzy